Artikel.nl
Editorial Approved Badge

De goede wil volgens Kant

Immanuel Kant was een Duitse filosoof die zich onder andere bezig heeft gehouden met de vraag: Wat is goed?

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 22 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
14
1
Afbeelding door Aaron Burden via Unsplash
Immanuel Kant was een Duitse filosoof die zich onder andere bezig heeft gehouden met de vraag: Wat is goed? Kant merkte op dat veel dingen die we gevoelsmatig als goed beschouwen, zoals moed, empathie of intelligentie, ook voor slechte doeleinden zouden kunnen worden gebruikt. Moed kan bijvoorbeeld een terrorist in staat stellen om een aanslag te plegen. En intelligentie zou gebruikt kunnen worden om computersystemen te hacken en zo geld van een bank te stelen. Volgens Kant kunnen deze eigenschappen dus niet als goed worden gezien. In plaats daarvan ziet hij de goede wil als dat wat moreel juist is.

De wil

Om te kunnen begrijpen wat Kant onder de goede wil verstaat is het belangrijk om eerst naar zijn definitie van de wil te kijken. Kant omschrijft de wil als het vermogen om te handelen volgens een voorstelling van wetten. Mensen, die Kant omschrijft als hogere wezens, hebben volgens kant dus het vermogen om zich een voorstelling te maken van de wetten die op dat moment gelden. Deze wetten ziet Kant niet als de geschreven wet, zoals een wetboek, maar eerder als de morele wet. Dit zijn ongeschreven regels die in een cultuur gelden, zoals het is beleefd om mensen aan te kijken of het is fout om te stelen. Mensen zijn volgens Kant niet alleen in staat om deze wetten te kennen, maar ook om er vervolgens naar te handelen. Dit vermogen om te handelen naar de morele wetten omschrijft Kant als de wil. Dit staat recht tegenover het handelen op basis van gevoel en instincten, wat volgens Kant niet juist is.

De goede wil

Nu we weten wat Kant als de wil ziet, kunnen we kijken naar zijn definitie van de goede wil. De goede wil is het daadwerkelijk handelen naar de voorstelling die men van de wetten heeft gemaakt. Dus waar de wil enkel het vermogen om naar de wetten te handelen omschrijft, is de goede wil het daadwerkelijke handelen. Een mens kan dus volgens Kant wel in staat zijn om te handelen op basis van een voorstelling van de wetten, maar het is pas moreel juist als iemand dit ook daadwerkelijk doet.
1
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 22 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
14
1

Comments

  • 15 juli
  • 0
Interessante bevindingen.
  • 15 juli
0

Recente en relevant artikelen