Artikel.nl
Editorial Approved Badge

De morele benadering van Philippa Foot

De morele benadering van Philippa Foot

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 7 okt 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
55
0
Afbeelding door Caleb Woods via Unsplash
Philippa Foot was een Britse filosoof. Ze leefde van 1920 tot 2010. Foot was een grondleggen van de deugdethiek. Het standpunt dat zij in heeft genomen ten opzichte van morele vraagstukken valt te beschrijven als non-humeaans, cognitivistisch naturalisme. non-humeaans, cognitivistisch naturalisme klinkt natuurlijk zeer complex, daarom zal ik de onderdelen van haar benadering een voor een verder uitwerken. In dit artikel zal ik deze benadering van Philippa Foot verder uitleggen door de onderdelen een voor een te behandelen.

Non-humeanisme

Ten eerste kan de theorie van Foot dus gezien worden als non-humeaans. Het humeanisme en non-humeanisme kijken naar de vraag of morele motivatie rechtsreeks voortkomt uit morele overtuigingen, of dat er nog iets anders nodig is van van overtuiging over te gaan in handelen. Een non-humeanist zal je vertellen dat morele overtuigingen op zichzelf motiveren tot handelen. Een humeanist zal daarentegen beweren dat een overtuiging niet per se leidt tot handelen, maar dat er een andere factor in het spel moet zijn. Dit klinkt ingewikkeld en daarom zal ik het nu verder proberen te verduidelijk met een voorbeeld. Stel dat we een morele overtuiging nemen, bijvoorbeeld "vlees eten is slecht". Foot en andere non-humeanisten zullen zeggen dat de overtuiging dat vlees eten slecht is, ertoe leidt dat iemand minder vlees gaat eten. De overtuiging leidt dus tot handelen. Een humeanist zal daarentegen zeggen dat de overtuiging "vlees eten is slecht" niet direct leidt tot het eten van minder vlees, maar dat er een andere factor in het spel is. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand vlees eten te duur vindt of vlees eten niet lekker vindt. Dan kan iemand nog steeds de overtuiging hebben dat vlees eten slecht is. En iemand eet daadwerkelijk minder vlees. Maar de reden dat iemand minder vlees eet is niet dat diegene vindt dat vlees eten slecht is. Er zijn namelijk andere redenen om minder vlees te eten in het spel.

Cognitivisme

Ten tweede is kan Foot gezien worden als een cognitivistist. Het cognitivisme houdt zich bezig met de vraag waar we ons mee bezig houden als we morele uitspraken doen. Een cognitivist, zoals Foot, is van mening dat morele uitspraken waar of niet waar kunnen zijn. Als we bijvoorbeeld weer een morele uitspraak nemen, zoals "liegen is goed". Deze uitspraak kan waar of onwaar zijn. Ik denk dat we de morele uitspraak "liegen is goed" kunnen aanduiden als niet waar. Liegen is helemaal niet goed. Een andere morele uitspraak, zoals "een deel van je inkomsten doneren aan hulp voor kinderen in oorlogsgebied is goed". In dit geval kan de morele uitspraak bestempelt worden als waar. Het is inderdaad goed om geld te doneren. Het cognitivisme staat tegenover het non-cognitivisme. Het non-cognitivisme gaat ervan uit dat morele uitspraken niet waar of onwaar kunnen zijn. In plaats daarvan drukken we bij het doen van een morele uitspraak bijvoorbeeld onze houding ten opzichte van iets uit. Of we schrijven voor hoe iets zou moeten zijn. Bij het voorbeeld van de morele uitspraak "geld doneren is goed" gaan non-cognitivisten ervan uit dat deze uitspraak niet zozeer goed of fout is. In plaats daarvan zeggen we eigenlijk "ik vind geld doneren goed" en drukken we dus een houding uit.

Naturalisme

Ten derde kan de theorie van Foot gezien worden als naturalistisch. Het naturalisme en non-naturalisme houden zich bezig met de vraag "Wat zijn morele eigenschappen?". Foot en andere naturalisten vinden dat morele eigenschappen voor mensen hetzelfde zijn als eigenschappen van planten, dieren en dingen. We kunnen dan bijvoorbeeld zeggen "eerlijkheid is voor mensen een goede eigenschap". Dit zegt iets over de aard van mensen, namelijk dat we eerlijke wezens zijn. We kunnen deze uitspraken over mensen net zo goed doen als uitspraken over ander dingen, zoals "een vogel hoort te vliegen" of "bomen zijn groen".

Conclusie

Samenvattend is de theorie van Foot dus te beschrijven als non-humeaans, cognitivistisch naturalisme. Foot gaat ervan uit dat een moreel oordeel direct leidt tot motivatie om te handelen. Daarnaast is ze van mening dat morele uitspraken waar of onwaar kunnen zijn en dat we onze beslissing hierover kunnen baseren op morele kennis. Deze morele kennis kunnen we volgens Foot makkelijk verkrijgen doordat morele eigenschappen in feite hetzelfde zijn als andere natuurlijke eigenschappen.

Literatuur

https://nl.wikipedia.org/wiki/Philippa_Foot
https://en.wikipedia.org/wiki/Philippa_Foot
https://plato.stanford.edu/entries/philippa-foot/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/uunl/reader.action?docID=728869&ppg=49
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 7 okt 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
55
0

Recente en relevant artikelen