Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Een Definitie van Religie

Klopt het dat iedereen een eigen definitie van religie hanteert? En is er daadwerkelijk wel een universele definitie van religie te geven? Of is religie iets ongrijpbaars waar we ons niet over kunnen buigen met zoiets wetenschappelijks als een definitie?

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 3 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
59
0
Afbeelding door Volodymyr Hryshchenko via Unsplash
Voor wie zich wil verdiepen in de oorsprong en mening van religie is het geven van een definitie een logisch begin. Wat is religie precies. Sommige mensen zullen het definiëren als elke zondag naar de kerk gaan en bidden, anderen meer als een gevoel van verbondenheid met god. Klopt het dat iedereen een eigen definitie van religie hanteert? En is er daadwerkelijk wel een universele definitie van religie te geven? Of is religie iets ongrijpbaars waar we ons niet over kunnen buigen met zoiets wetenschappelijks als een definitie?

Ieder heeft een eigen definitie van religie

De definitie die iemand van religie heeft zal per persoon verschillen. Er zijn door de jaren heen heel wat pogingen gedaan om een universele definitie van religie te geven, maar niet iedereen is daarin geslaagd. De definitie die iemand van religie geeft hang namelijk af van meerdere factoren die per persoon verschillen. De religie die iemand aanhangt bepaalt bijvoorbeeld grotendeels welke betekenis die persoon aan religie geeft en zal ook de definitie die hen (hen is een term voor hij of zij ) geeft beïnvloeden. De definitie die iemand aan religie geeft kan ook beïnvloedt worden door iemands cultuur en achtergrond, net als iemands karakter. Bovendien zal iemand die een godsdienst aanhangt een heel andere definitie van religie geven dan een atheïstisch persoon.

Verschillende definities van religie door de jaren heen

Er zijn een aantal pogingen gedaan om religie te definiëren. De ene beter dan de andere.

Zo definieerde Ambrose Bierce religie in The Devil's Dictionary als een dochter van hoop en angst, die de aard van het ondenkbare aan onwetendheid uitlegt. Eddie Brickell verklaarde religie als de glimlach van een hond.

Clifford Geertz definieerde religie als een systeem van symbolen dat handelt om krachtige, doordringende en langdurende stemmingen en motivatie in mensen naar boven te brengen door de concepten van de reden van het bestaan te formuleren en deze concepten in te pakken met een aura van feiten waardoor de stemmingen en motivaties van mensen ongewoon realistisch lijken.

Deze bovengenoemde en nog vele andere definities zijn erg vaag en ongrijpbaar. Wat betekent bijvoorbeeld een systeem van symbolen en hoe kan religie nu de glimlach van een hond zijn. Door de jaren heen zijn er vele van dit soort vage definities gegeven die religie niet goed en duidelijk definiëren. De ene betekenis is te breed, waardoor deze niet enkel religie maar ook bijvoorbeeld cultuur of achtergrond omschrijft. Andere definities zijn daarentegen weer te specifiek, waardoor niet alle verschillende godsdiensten en aspecten van religie worden meegenomen. Het geven van een definitie van religie blijkt erg lastig te zijn.
Een definitie die dicht in de buurt komt en een adequate definitie van religie lijkt te zijn is die in The HarperCollins Dictionary of Religion en werd gegeven door Jonathan Z. Smith in 1995. Hij definieerde religie als een systeem van geloofsovertuigingen en praktijken die enkel betrekkelijk zijn tot bovenmenselijke wezens. Met deze definitie weet Smith het ongrijpbare van religie te omschrijven. De definite blijft natuurlijk vaag, omdat deze niet zozeer religie uitlegt, maar eerder verklaart dat het voor mensen niet uit te leggen valt.


... men hoeft religie niet te kunnen definiëren om er betekenis aan te kunnen geven
Met deze definitie van Smith wil ik het artikel afsluiten. Religie is iets dat voor mensen simpelweg ongrijpbaar is. En hoewel er door de jaren heen verschillende pogingen zijn gedaan om religie te definiëren is het begrip nog steeds mysterieus. Misschien dat daar de magie van religie vandaan komt, het ongrijpbare en bovenmenselijke ervan. Een ding is zeker, men hoeft religie niet te kunnen definiëren om er betekenis aan te kunnen geven.

Literatuur

Rodrigues, H. & Harding, J.S. (2009). Introduction to The Study of Religion. uitgegeven door Routledge
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 3 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
59
0

Recente en relevant artikelen