Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Een reis door Asgard

Te midden van de hoogste dimensie ligt Asgard , thuis van de Aesir en de Asynjur. Dit is het rijk boven de mensenwereld Midgard. Asgard werd gemaakt uit de nekbeenderen van Ymir door Odin, Vili en Vé, tijdens hun creatie der werelden. Van hen bleef enkel Odin op deze plek wonen en startte hier zijn stamboom.

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 24 juli 2021
4
102
2
De verblijfplaats van de Aesir, die leiding hebben over het hoogste van de negen werelden, representeert de hoogste niveaus van ons bewustzijn. Hier kijken we naar onszelf met al onze goede en slechte kanten. Asgard staat hierbij symbool voor het rijk van het zelfbewustzijn, het Hogere Zelf, of wat door de oude Noren Hamingja werd genoemd.

Het hoogste niveau

Asgard is op zich een kleine wereld, onderverdeeld in hallen en hun tuinen, die nooit langer dan een dagreis van elkaar gelegen zijn. Vaak grenzen de hallen ook aan elkaar waardoor ze in combinatie als steden worden aanzien. De bekendse hal in Asgard is Valhalla, ook wel Odin's Hall genoemd. Dit is de plaats waar mannen én vrouwen heen gaan die al strijdend ten onder gingen. Hier worden zij dagelijks uitgedaagd tot bloederige duels om dan 's avonds te mogen genieten van grote feestmalen geserveerd door de mooie Valkyries. Doorheen het rijk zijn er naast Valhalla nog verschillende andere hallen. Elk van deze hallen heeft een eigen uitstraling en belichaamd de god die er gehuisvest is. Doorheen deze hallen verkennen we Asgard en de Aesir die er leven.

Thor's Hall

Aan de grens met hemel en aarde ligt Thrudvangar, het krachtveld van Thor. Te midden deze regio staat zijn hal Bliskirnir, met maar liefst 540 kamers. Dit is de grootste hal in heel Asgard. Omdat Thor een meer empathische god is, was hij erg geliefd bij het gewone volk. Velen van hem zworen hem trouw en kwamen na hun dood in Bliskirmir terecht. Omdat Thrudvangar zo dicht bij de aarde ligt is Thor's donder ook zo goed hoorbaar wanneer hij weer eens ten strijde trekt met zijn hamer Mjollnir.
Map of Asgard
Map of Asgard

Fensalir

De vrouw van Odin heet Frigga, zij woont in de hal Fensalir. Haar hoofdfunctie, zoals die in de Noordse mythologische verhalen tot uitdrukking komt, is die van echtgenote en moeder, maar zij heeft er nog meer. Ze heeft de macht over de voorspelling, al zegt niet altijd wat ze weet. Frigga is de enige die naast Odin op de hoogverheven troon Hlidskjalf mag zitten vanwaaruit men een volledig zicht op het universum heeft. Als Asynjur is zij de godin of patrones van het huwelijk, het moederschap, de vruchtbaarheid, de liefde en de seksualiteit, de huishouding en de huiselijke kunsten. Dit zijn alles tezamen kenmerkende eigenschappen van een moedergodin, waarmee ze zich ook ontfermt over de zielen van kinderen.

De verboden hal

Breidablik was de hall van Baldur, zoon van Frigga en Odin, voor hij stierf. Zolang hij leefde zou het paleis waarin hij woonde licht over de aarde verspreiden. Daarom werd Baldr ook geëerd als god van het licht en de lente, van de wijsheid en de welsprekendheid. Zijn rechtvaardigheid en zijn goede humeur deden iedereen de sombere tijden vergeten. Hij stief door de listen van Loki en dwaalt nu rond in Helheim (zie legende van Baldur). Frigga houdt alle deuren op slot zodat niets of niemand de herrineringen aan haar zoon kan bezoedelen. Wanneer de goden het lichaam van Baldur verbranden sprong zijn vrouw Nanna bij hem op het vuur, zodoende ging zij met hem mee naar het rijk van Hell waar zij samen ronddwalen.

Glitnir – waar waarheid heerst

Baldur en Nanna hadden een zoon genaamd Forseti. Hij staat voor rechtvaardigheid, bemiddeling en goede oordelen. Hij verblijft in Glitnir en zet er zijn vaders ambt verder door er gerechtigheid te laten gelden. Het is ook een hal van waarheid, want in Glitnir kan niet gelogen worden zonder dat men het merkt en alle vragen moeten hier altijd een antwoord krijgen, hoe moeilijk of onverwacht ze ook mogen zijn.

Centrum van de wereld

Te midden van Asgard liggen de Vlakten van Getijden waar de hallen Gladsheim en Valaskjarlf liggen. Gladsheim is het gedeelde heiligdom van alle goden. Elk heeft hier zijn eigen troon. Aansluitend staat een toren met daarin Odin's troon Hlidskjalf, die zicht geeft op alle werelden. Deze grote torenhal is Valaskjalf, waar het enkel aan Frigga is toegelaten naast haar man in de troon te zetelen.

Freya’s oordeel – Folkvangr

Wanneer de Einherjar (zij die alleen vechten - gevallen strijders) Asgard binnen komen is het Freya die beslist waar ze zullen vertoeven. Zij die willen blijven vechten gaan naar Odin's Hall, maar zij die zich met een meer artistieke technieken willen bezighouden mogen verblijven in Folkvangr, Freya's buitenverblijf in Asgard. Freya behoort van oorprong tot de Vanir, maar ze is ondertussen erg gerespecteerd in Asgard. De verdeling van de Einherjar gebeurt doorgaans half en half, de helft voor haar en de helft voor Odin, maar het is wel Freya die beslist wie blijft en wie verdergaat.

De kusten van Asgard

Njord, Freya's vader en dus ook Vanir, verblijft aan de baaien van Asgard in Noatun. Omdat Njord de Noorse god van zee is, verblijft hij overdag op zijn schepen om 's avond thuis te komen wanneer de zon laag aan de hemel staat. Allen die stierven op zee of met zeevaart te maken hadden kwamen na hun dood langs deze hal. De hal van Njord is een rustige plek, je hoort er het geruis van de kalme zee en de meeuwen op de achtergrond. En als het in de zomer weer eens drukkend warm wordt kun je aan zijn kust genieten van een zomerse bui.

Aan een andere kust ligt de hal Sokkvabek. Deze behoort toe aan Saga, godin van kennis en wetenschap. Ze houdt zich vooral bezig met herinneringen, het geheugen en het verleden. Om die reden verzameld ze ook graag oude verhalen, poezie en liederen. Haar hal lijkt wel een serre, helemaal omgeven door glas, net zo fragiel als het menselijk geheugen.

Ydalir – Hal van Odin’s rechterhand

Hoog in de bomen rond de hallen staat een groot boomhuis, daar vinden we Ullr in zijn zelfgemaakte hal Ydalir. Ullr is de god van Winter, jacht en tweekamp, daarom wordt hij ook vaak afgebeeld met ski's en pijl en boog. Hij is magere en stille man met het geduld van een eche jager en de meest scherpe blik. Hij weet ook in elke discussie een objectieve blik te bieden. Mede daardoor wordt hij door Odin gevraagd zijn zaken gade te slaan wanneer Odin zelf daartoe verhinderd is. Ydalir ligt dicht tegen de Aurora Borealis, wat voor Ullr heel dierbaar is. Jagers en spelliefhebbers zijn hier altijd welkom.

Himinbjorg – Hal van de poortwachter

Aan de poorten van Asgard boven de Bifrost vinden we Himinbjorg, de hal van Heimdal. De hal is hemelsblauw gekleurd met een dak dat lijkt op een wolkendek. Aan de inkom bewaard Heimdal de grote Gjallarhorn, een enorme hoorn die dient tot het aankondigen van goden en speciale gasten wanneer zij Asgard betreden. Als wachter aan de Bifrost is het Heimdal die beslist wie kan en mag binnenkomen.

Alternatieve invalswegen

Asgard betekend letterlijk 'goddelijke voltooiing' en kan op verschillende manieren bereikt worden. De bekendste weg is de regenboogbrug die de mensenwereld linkt met het realm der goden.

Asgard kan ook bereikt worden via Hellheim, langs de brug Gjallarbrú. Hier steken de doden over naar het hiernamaals, althans zij die niet uitverkoren zijn om tot Asgard toe te treden. Volgens de legende zou men via deze weg geprobeerd hebben Baldur terug te halen vanuit Hellheim, nadat deze door de maretak om het leven was gekomen.

In Muspelheim ligt het duistere woud dat eveneens een toegang tot Asgard zou bieden. Daarnaast zijn er ook vele rivieren die door Asgard stromen waarmee plaatsen kunnen bereikt worden. Dit is vooral handig voor Thor aangezien hij vaak te zwaar is om over bruggen te lopen.
4
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 24 juli 2021
4
102
2

Comments

  • 24 juli
  • 0
Heel erg interessant geschreven, Saar.
  • 24 juli
0
  • 24 juli
  • 0
Weer heel wat bijgeleerd. Hou wel van deze verhalen. Iets van opgestoken via films en series die het behandelen, maar deze uitleg is toch heel wat verduidelijkend en juister. Goed geschreven. (Kom je ook eens langs op de koffie?)
  • 24 juli
0

Recente en relevant artikelen