Artikel.nl
Het stramien.

Kijk je verder dan de snelle winst?

Geschreven door Peerke van den Broek
Gepubliceerd op: 12 nov 2022
1
2
0
Cijfer-matig
Cijfer-matig

Het stramien.

Een keurslijf om precies in te passen
Strak gebonden, niet meer vrij
Geen pauze die je in kan lassen
Beklemming, angst, het grijpt aan mij

De regels helpen niet naar doelen
Meestal gericht op: morgen al
Het laat je alleen maar voelen
Als heel beklemd, in de val

Kijk je verder in’t verschiet,
Leg je doelen op termijn
Dan beklemt of stuurt het niet
Dan wordt het mogelijk, kansen, fijn

Dus doe die oogkleppen nu eens af
Ga genieten, ook vandaag
Morgen winst, is kortzichtig, laf
Geluk ligt verder al gaat het traag.

Doe je mee?
1
Geschreven door Peerke van den Broek
Gepubliceerd op: 12 nov 2022
1
2
0

Recente en relevant artikelen