Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Lilith: de eerste vrouw van Adam

Wie de bijbel kent, kent het verhaal van Adam en Eva. God maakte Adam echter eerst een andere vrouw...

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 8 juli 2021
5
59
5
Genesis
Genesis

We lezen in Genesis:

26Then God said, Let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. 27So God created mankind in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them. 28God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number; fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground.
Uit bovenstaande tekst uit de bijbel kunnen we afleiden dat God zowel man en vrouw maakte naar zijn evenbeeld en beiden gelijk aan elkaar. Even later in genesis 2:20 tot 2:25 lezen we hoe God opnieuw een vrouw maakt, maar deze keer naar het evenbeeld van Adam.
20So the man gave names to all the livestock, the birds in the sky and all the wild animals. But for Adam no suitable helper was found. 21So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep; and while he was sleeping, he took one of the man's ribs and then closed up the place with flesh. 22Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought her to the man. 23The man said: This is now bone of my bones; and flesh of my flesh; she shall be called woman, for she was taken out of man. 24That is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. 25Adam and his wife were both naked, and they felt no shame.

Angels & Demons

Vanuit deze sprong in de bijbel ontstond de legende van Lilith, die evenals Adam was geschapen uit het stof van de aarde. Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de 'onderliggende' partij zijn. Dit gaf aanleiding tot voortdurende onenigheid bij het paar, tot Lilith er zo genoeg van had dat zij haar magische krachten gebruikte (zij kende de geheime naam van God en riep Hem aan) om te ontkomen. Adam drong er bij God echter op aan Lilith terug te laten komen, maar zij weigerde. Volgens de legende zond God daarop drie engelen om haar terug te halen. De engelen dreigden haar en haar nakomelingen te vervloeken, maar zij dreigde op haar beurt de menselijke kinderen te vernietigen, die dan alleen nog zouden kunnen worden gered door de drie engelen aan te roepen. Lilith hield voet bij stuk en keerde niet terug naar Adam. Ze vluchtte uit het Paradijs en werd vanaf dan de moeder van alle demonische wezens. Volgens sommige vertelsels keert zij nadien nogmaals terug naar het Paradijs in de vorm van een slang, die Eva zal verleiden tot het nemen van die appel.
5
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 8 juli 2021
5
59
5

Comments

 • 8 juli
 • 0
Toevallig wist ik dit, heel interessant inderdaad! Leuk dat je het in een artikel hebt geschreven.
 • 8 juli
0
 • 8 juli
 • 1
Ik had al wel gehoord van Lilith, maar nu toch wel wat meer gedetailleerd. Leuk geschreven.
 • 8 juli
1
 • 8 juli
 • 0
Interessant! Weer wat geleerd.
Zullen we elkaar trouwens volgen? Ik volg je bij deze!
 • 8 juli
0
 • 8 juli
 • 0
Interessant dit wist ik niet. Was zeer leuk om te lezen.
 • 8 juli
0
 • 8 juli
 • 0
Oh, wauw. Heel erg interessant geschreven.
 • 8 juli
0

Recente en relevant artikelen