Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Mensenwelzijn voor dierenwelzijn?

Dierproeven is een veel besproken onderwerp in de maatschappij en in de politiek. Het is een erg lastige discussie tussen de verschillende meningen en opvattingen van mensen: het wel of niet toelaten van dierproeven voor het mensenwelzijn? De ramp in de havenstad van China, Tianjin heeft me ertoe aangezet om dit onderwerp toch weer eens aan te snijden en de meningen van jullie te vragen.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 juli 2021
5
33
10
De stelling is: Moeten er dierproeven gedaan worden om de veiligheid of welzijn van de mensen te kunnen bieden?

Heeft het ook te maken met het soort dier?

Dierproeven worden wel minder uitgevoerd dan vroeger het geval is. Sommige make-up is nu al dierproefvrij en dit aantal groeit gelukkig nog steeds. Ook in andere sectoren wordt minder aan dierproeven gedaan. Dit is natuurlijk helemaal goed voor het dierenwelzijn, de dieren kunnen niet kiezen om wel of niet mee te doen aan deze dierproeven.

Het zijn voornamelijk ratten en muizen waarop getest wordt. Dat vinden de meeste mensen vieze en nare beesten. Maar gaat het om een aap dan zijn er alweer meer mensen die zeggen dat het eigenlijk niet zou mogen gebeuren. Ze hebben dus meer affiniteit met de aap dan met de muizen en ratten. Dieren zijn dieren en voor allemaal is het even onprettig. Ook kan je de dieren hooguit een paar keer gebruiken, lijkt mij. Als je medicijnen hebt getest op dieren kan je ze later niet nog eens laten testen met een ander medicijn, want je weet niet of het andere medicijn nog werkt of niet.

Het schijnt dat het lichaam van een aap, muis of rat heel dicht bij die van de mens staat. En daarom worden er ook dingen op deze soorten getest en niet op een zeehond of een walvis bijvoorbeeld. In de voedingsindustrie weten ze reeds wat ze kunnen gebruiken en gaat het testen niet meer om de veiligheid van het product maar meer om de uitstraling en de smaak. Dit wordt dan weer niet op dieren getest omdat dieren hier niet gevoelig voor zijn.

Medicijnen wel testen op dieren?

Met medicijnen worden ook mensen gevraagd om tegen betaling mee te doen aan het testen van medicijnen. Meestal word je dan een week opgenomen om in de gaten gehouden worden door de laboranten. Alleen het verschil is dat jij als mens hiervoor kiest, de dieren niet. Ook zijn de medicijnen al zo vaak en ver getest op dieren dat de medicijnen eigenlijk al bijna helemaal goed zijn om te kunnen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Bij de dieren is dit niet het geval, zijn er bijwerkingen dan wordt het medicijn aangepast en opnieuw gemaakt.

Sommige mensen vinden dat medicijnen wel getest moeten worden op dieren voordat ze in de verkoop mogen komen. Hier ben ik het gedeeltelijk mee eens. Er zijn studies en andere medicijnen waar je als laborant natuurlijk je leerpunten uit kunt halen wat wel en niet zou kunnen in een medicijn. Ook kunnen mensen nog steeds vrijwillig mee doen aan zo een onderzoek, een dier niet. Aan de andere kant wil je als persoon niet dat je een medicijn ergens voor koopt dat nog niet getest is. Als men zou vermelden bij een zeker medicijn dat er een beperkte kennis is en dat je hen wil contacteren als er bijwerkingen zijn, met een aanbeveling om dan ermee te stoppen, hoe zou dat onthaald worden? Dit zou grote gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens.

Kort iets over de ramp in China

In augustus 2015 in de haven van Tianjin (China) zijn 40 mensen omgekomen en mer dan 500 gewonden gevallen bij explosies van logistiek dienstverlener Rui Hai. Er werd eerst gezegd dat het om brand ging en deze is geblust met water. Hierdoor zou een chemische reactie zijn ontstaan en de boel is geëxplodeerd. Van ver in de omtrek van de haven was het te zien en te voelen. De overheid van China zei vrijwel meteen dat de mensen zich geen zorgen hoefde te maken, er was niets aan de hand. Nu blijkt het een opslag te zijn geweest van gevaarlijke chemicaliën. Om zeker te weten of het gebied veilig was willen ze kippen, muizen en andere dieren vrijlaten op het terrein. Als deze na een tijd niks mankeren is het gebied vrij van risico en de omgeving eromheen ook. Ook nu worden de dieren gebruikt om dit op te lossen. De metingen die zijn verricht, zijn blijkbaar niet betrouwbaar anders zouden ze wel weten of het goed was in het gebied.

Mijn mening op de stelling: Moeten er dierproeven gedaan worden om de veiligheid of welzijn van de mensen te kunnen bieden?

Als het niet nodig is, zeker ook niet doen, maar toch wordt dit al grootschalig uitgevoerd. Dieren hebben net zoveel recht als de mens om er wel of niet aan mee te mogen doen. Zij kunnen geen antwoord op deze vraag geven, dus mogen wij dit ook niet vragen van de dieren. Medicijnen, persoonlijke verzorging en zoiets als de ramp in Tianjin is lastig. Ook hier horen geen dieren voor gebruikt te worden. Maar je wilt ook niet dat je een crème voor acne gaat gebruiken dagen erna een branderig gevoel op je huid hebben of dat de acne erger is geworden. Misschien is de oplossing op bijvoorbeeld de dosering te verlagen en dan vragen of mensen het willen testen en dan misschien iets op voeren. Mijn idee is dat dierproeven niet gedaan mogen worden. Er wordt teveel getest op dieren in mijn ogen voor onnodige dingen en dan zitten ze vaak ook nog eens in kleine hokjes opgesloten.

Erg benieuwd wat jullie vinden van deze materie?

Op de foto een tabel, welke sectoren het meeste gebruik maken van dierproeven. bron: www.informatiedierproeven.nl
5
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 juli 2021
5
33
10

Comments

 • 8 juli
 • 0
Een moeilijk dilemma waar leg je de grens? Is dieren welzijn minder belangrijk dan mensen welzijn? Ik denk dat je dat van situatie tot situatie goed moet bekijken.
0
 • 9 juli
 • 0
dat denk ik ook inderdaad. Het blijft heel erg lastig.
 • 9 juli
0
 • 3 juli
 • 0
Interessant stuk.
0
 • 3 juli
 • 0
Dankjewel
 • 3 juli
0
 • 3 juli
 • 0
Ik vind dat het ook niet mag, maar het is een lastige kwestie. Want hoe ga je dat dan doen met medicijnen etc. Iets om over na te denken inderdaad en hopen op een alternatief..
0
 • 3 juli
 • 0
Dat zou helemaal mooi zijn.
 • 3 juli
0
 • 3 juli
 • 0
Leuk geschreven. Ik heb er niets tegen ALS de dieren geen pijn of ongemakken ervan ondervinden. Als er mensenlevens mee kunnen gered worden, ja dan moet je een keus maken, maar je mag de dieren niet zomaar pijn berokkenen voor winstbejag.
0
 • 3 juli
 • 0
Helemaal met je eens. Waar de grens ligt is lastig te vinden, denk ik.
 • 3 juli
0
 • 3 juli
 • 0
Alleen in uiterste noodzaak, zoals bij de Chinese ramp, of bij het testen van bepaalde geneesmiddelen. Testen op dieren voor cosmetica dus niet.
0
 • 3 juli
 • 0
Make up vind ik ook onzin, hans. Ben ik het helemaal met je eens.
 • 3 juli
0

Recente en relevant artikelen