Artikel.nl
Op welke manier maakt een energiemaatschappij winst?

De aanbieder wordt in de volksmond energieleverancier of energiemaatschappij genoemd. Ze leveren gas en elektra aan huizen, openbare gelegenheden, kantoren en winkels. In het verleden vielen de aanbieders onder de Nederlandse staat en waren het non-profit organisaties. Tegenwoordig zijn deze geprivatiseerd en mogen ze winst maken.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 juli 2021
0
2
0
Afbeelding door Philipp Katzenberger via Unsplash

De energienota

De prijs die de consument betaalt voor de energienota bestaat uit 6 posten. Op een aantal posten heeft het energiebedrijf geen grip op en moet het bedrijf heffen en terug afdragen aan de overheid: energiebelasting en Belasting over de Toegevoegde Waarde (btw).
De 6 posten zien er als volgt uit:
1. Levering van gas en elektra: energiemaatschappij moet het gas en de elektra ergens inkopen.
2. Transportkosten: kosten voor het transport van het gas en de elektra naar je huis toe.
3. Huur gas- en elektrameter: er moet betaald worden voor die meters die in je huis hangen om de standen mee op te kunnen nemen.
4. Energiebelasting: is bedoeld om de consument te laten meebetalen voor de uitstoot die het opwekken van energie geeft (CO2-uitstoot).
5. Btw: net als over vele goederen moet er btw betaald worden.
6. Overige kosten: hier moet je denken aan servicekosten, verzendkosten, administratiekosten en andere bijkomende kosten.

Waar verdient de energiemaatschappij geen geld aan?

Het energiebedrijf moet voor de overheid btw en energiebelasting heffen. Dit zijn geen verdiensten voor het energiebedrijf en moeten afgedragen worden aan de overheid. De energieleverancier int ze wel en ontvangt het geld maar moet dit afdragen aan de overheid. Ze kunnen alleen verdienen op de inkomsten (btw en energiebelasting) door middel van renteopbrengsten. Ze innen het geld voor de overheid maar het geld hoeft niet meteen afgedragen te worden aan de overheid. Ze kunnen dit op een rekening zetten en rente hierover ontvangen.

Waar verdient de energiemaatschappij zijn geld aan?

De prijs van de huur voor de gasmeter wordt bepaald en geïnd door het energiebedrijf. Je betaalt per periode een bedrag voor de huurmeter. De prijs voor het huren van de elektrameter wordt vastgesteld door de overheid. Het energiebedrijf ontvangt het geld maar de prijs mag men niet zelf bepalen. De prijs voor de aansluiting en het transport op het gas en elektra wordt vastgesteld door de NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit). Net als bij elk bedrijf moet je bepaalde overige kosten betalen (zie hierboven). De opslag die de consument moet betalen is deze bovenop de inkoopprijs die de energieleverancier ervoor heeft betaald.

Conclusie

De NMA houdt streng toezicht op de energieleveranciers. Dit omdat er maar weinig aanbieders zijn voor gas en elektra. De energieleveranciers kunnen bijvoorbeeld afspraken maken om de prijzen gezamenlijk hoog te houden. Dit wil de NMA en de overheid voorkomen. Om die reden bepalen ze zelf een aantal prijzen: transport van gas en elektra en de huurprijs van de elektrameter. De energieleveranciers verdienen hun geld met de huur van de meter, de opslag die de consument moet betalen bovenop de inkoopprijs. Verder wordt er verdiend op het transport van de energie. Eenmaal aangelegd is het nagenoeg onderhoudsvrij. Terwijl moet de consument ervoor blijven betalen en er is al betaald voor de aansluiting op het energienetwerk.
0
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 juli 2021
0
2
0

Recente en relevant artikelen