Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Opdracht van de God en de Godin

In hedendaagse hekserij, oftewel Wicca, staan de Godin en de God centraal.

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 1 sep 2021
4
146
3
Het is de dag van vandaag moeilijk in te schatten tot waar hekserij reikt. Wat voor de één valt onder de noemer van een magische kring benoemt de ander als hekserij. Idem met waarzeggerij bvb. Dus ja alles is voor interpretatie vatbaar. Maar Wicca lijkt me toch het meest beduidend als het om moderne hekserij gaat. Ook dat helpt de leken onder ons het juiste verband te leggen.

Hoewel ik zelf dit pad reeds verlaten heb voor een vrijere interpretatie van hekserij wil ik wel graag volgende doelstellingen met jullie delen. Deze vond ik terug in mijn documentatiemap, je zou het een Boek der Schaduwen kunnen noemen, waarin ik als tiener al mijn verkregen kennis bijhield.

Opdracht van de Godin

Wanneer je ergens behoefte aan hebt, zoek mij dan op bij de volle maan op een geheime plek waar je – samen of alleen – de Geest van Mij zal aanbidden, de koningin der heksen. Daar zullen jullie samenkomen die ernaar verlangen alle toverij te leren, maar de diepste geheimen nog niet kennen. Hen zal ik leren wat nu nog onbekend is en vrij zijn van slavernij in lichaam en geest.

Als teken dat je werkelijk vrij bent, kun je ervoor kiezen naakt te zijn met de rituelen, maar bovenal zul je dansen en zingen, feesten, muziek maken en liefde uitsturen; allemaal ter ere van Mij. Want van Mij komt de extase van de Geesten, en van Mij komen alle vreugden op de aarde, want mijn wet is liefde voor alle wezens. Houdt je hoogste ideaal zuiver. Streef er naar ten allen tijde en laat niets je tegenhouden of op een zijspoor brengen. In mij schuilt het geheim dat de deur naar jeugd opent en van Mij is ook de kelk van de wijn des levens die de ketel van Cerridwen is en de Heilige graal van onsterfelijkheid. Ik ben de genadige Godin die de gave van blijdschap geeft aan het hart van de mensen. Op aarde geef ik bekendheid met de Eeuwige Geest. Na de dood geef ik vrede en vrijheid en hereniging met hen die eerder zijn gegaan. Ik Eis geen offergaven. Ik ben immer de Moeder van alles wat leeft en mijn liefde wordt uitgestort over de hele Aarde. Luister naar deze woorden van de Grote Moeder, die van oudsher door de mensen vele namen kreeg.

Opdracht van de God

Luister naar de woorden van de Grote Vader, die van oudsher werd aangeroepen met vele namen. Zeus, Pan, Thor, Lugh, Osiris, en vele andere. Mijn wet is harmonie met alle dingen. Van Mij is het geheim dat de levenspoort ontsluit. En van Mij is het zout der Aarde. Ik ben de zon die die de dageraad brengt en zo de eeuwige cirkel van wedergeboorte.

Ik ben de Gever van Levenswijsheid tijdens het aardse bestaan en de belofte van wedergeboorte en vernieuwing na de dood. Ik ben de Meester van de Jacht, de kracht van het licht en de kracht van het vuur. Hoor de woorden van de dansende God, de muziek van zijn emotie, en deel in Zijn tijd, wiens stem benaamd wordt als de seizoenen. Ik ben de kracht van de Aarde en alles wat daarop leeft. Door mij zal alles sterven en dor mij zal alles opnieuw geboren worden. Laat iedere ziel en lichaam mij eren, want zie, alle wilskracht en zijn mijn creaties. Laat er daarom verlangenen verlegenheid zijn, maar ook kwaadheid en zwakheid, net als vreugde en vrede samen met schaamte en droefheid. Want ik ben degene die de balans eerbiedigd. Zoek naar je innerlijn verlangen  en vindt deze mysterieuze balans in jezelf en in Mij. Want alle begin heeft een einde en alle einde een nieuw begin.
4
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 1 sep 2021
4
146
3

Comments

  • 4 sep
  • 1
Weer graag gelezen Saar!
  • 4 sep
1
  • 4 sep
  • 1
Leuk geschreven, Saar.
  • 4 sep
1
  • 2 sep
  • 1
Mooi geschreven
  • 2 sep
1

Recente en relevant artikelen