Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Vaccinatie: Het dilemma van de ouders

Huilende kinderen, het consultatiebureau zit er elke dag vol mee. Toch lijken weinig ouders het te beseffen: vaccinatie is om te huilen. In dit artikel staat vaccinatie centraal en wordt uitgelegd waarom vaccinatie van een kind de keuze van de ouders moet blijven.

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 1 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
8
0
Afbeelding door Diana Polekhina via Unsplash
Huilende kinderen, het consultatiebureau zit er elke dag vol mee. Toch lijken weinig ouders het te beseffen: vaccinatie is om te huilen.

Aan de andere kant is het lijden van een kind tijdens de vaccinatieprik maar van korte duur en zijn de gevolgen van de ernstige ziekte, waartegen gevaccineerd wordt nog erger. Beide kanten van het vaccinatie-probleem maken de keuze voor ouders een onmogelijke opgave, maar het belangrijkste punt in dit dilemma is dat het dilemma van de ouders is en niet van de regering. In dit artikel staat vaccinatie centraal en wordt uitgelegd waarom vaccinatie van een kind de keuze van de ouders moet blijven.

Twijfel nadelen vaccinatie
Ten eerste, kindermishandeling is toch ook verboden. Waarom beperken we de macht van ouders op bepaalde gebieden wel in en op andere gebieden, bijvoorbeeld als het gaat om de beslissing over vaccinatie, niet? Dit komt doordat kindermishandeling zonder discussie nadelig is voor het kind, terwijl er in de samenleving twijfel bestaat of vaccinatie nou nadelig is of niet. Ook bestaat er twijfel over de motieven van de regering om vaccinatie te verplichten. Als er in Nederland een uitbraak zou komen van een ziekte, waartegen gevaccineerd had kunnen worden, dan wordt de regering daarop aangesproken (Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp, 2014). De regering is er om die reden bij gebaat wanneer zo veel mogelijk kinderen gevaccineerd worden. De vraag die we onszelf dan kunnen stellen is of de regering wel het beste met onze kinderen voor heeft. Willen we diezelfde regering wel de macht geven om zulke belangrijke beslissingen over onze kinderen te maken?

“Er zijn veel kinderen bij wie effecten van een vaccinatie nog lang blijven bestaan. Zo zijn sommige kinderen vaker verkouden, krijgen eczeem, eet- of slaapproblemen.”(H. Bazelmans, 2013). “Deze effecten worden vaak niet erkend en geaccepteerd als gevolg van een vaccinatie. Immers, bijverschijnselen komen niet voor.”

De nadelen van vaccinatie worden door de regering genegeerd, maar bestaan in veel gevallen wel degelijk. Wanneer de regering zoveel mogelijk vaccinaties wil, dan is het logisch dat ze alleen de goede punten van vaccinatie benoemt. Persoonlijk voel ik mij niet veilig als de regering vaccinatie verplicht stelt, omdat ze mij dan zouden verplichten mijn kind te mishandelen. Vaccinatie kan inderdaad goed uitpakken, doordat een kind beschermd wordt tegen een besmettelijke ziekte, maar het kan ook gevaarlijk zijn voor kinderen. Sommige kinderen krijgen namelijk problemen met eten of slapen en in hele erge gevallen kunnen er met ASS (autisme spectrum stoornis) vergelijkbare problemen ontstaan. De gevolgen van vaccinatie verschillen per kind en per vaccin en daarom zou het niet verantwoordelijk zijn om vaccins voor alle kinderen te verplichten.

Kudde immuniteit
Een argument dat door veel voorstanders van de vaccinatieplicht gebruikt wordt is dat de plicht zou bijdragen aan de zogenaamde kudde immuniteit. Het is waar dat het vaccinatiepercentage in Nederland de afgelopen jaren is gedaald, maar dit komt niet doordat vaccinatie niet verplicht is. Dit komt door het gebrek aan informatie over bepaalde vaccins. De regering doet geheimzinnig over de gevolgen en zwijgt over de nadelen van vaccinatie. Is het dan zo gek dat wij, als ouders, besluiten het zekere voor het onzekere te nemen en sommige vaccins achterwege te laten? Een betere oplossing dan vaccinatieplicht zou zijn om ons eerst maar eens meer informatie te geven over de vaccins. Dan beslissen we zelf wel of we onze kinderen willen laten vaccineren of niet.

“Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden” (De Nederlandse grondwet, 1983). Of te wel: “In Nederland is iedereen vrij om zijn godsdienst of levensovertuiging te kiezen. En iedereen is vrij om te laten zien wat zijn godsdienst of levensovertuiging is.”

Dit betekent dat de regering mensen niet mag verbieden om hun godsdienst na te leven, natuurlijk wel onder voorwaarde dat dit geen gevaar vormt voor anderen (volgens De Nederlandse grondwet, sinds 1815). Volgens sommige godsdiensten mag je niet gevaccineerd worden en het feit dat iemand wel of niet gevaccineerd is vormt niet direct gevaar voor anderen. Daarom mag de regering vaccinatie volgens de grondwet niet verplichten. Natuurlijk is het mogelijk om de grondwet in twijfel te trekken en misschien zelf te veranderen, zodat vaccinatie wel verplicht gesteld kan worden. Toch voel ik mij er nog steeds niet gerust op, wanneer onze vrijheid uit de grondwet wordt gewist, zodat de regering de macht over onze kinderen krijgt.
En daarom moet vaccinatie het dilemma van de ouders blijven en stem ik tegen vaccinatieplicht. Niet alleen ouderlijke vrijheid, maar ook vrijheid van godsdienst maken het een goede keuze om het vaccinatie-probleem in de handen van de ouders te laten. De regering heeft belang bij zo veel mogelijk vaccinaties, waardoor het niet verstandig is om haar te laten kiezen wie gevaccineerd wordt. De kudde immuniteit blijft ook zonder vaccinatieplicht wel behouden en daarom moeten we de ouders laten beslissen. Vaccinatie van een kind moet de keuze van de ouders blijven, want vaccinatieplicht is om te huilen.

Gebruikte bronnen

-  Het Montesquieu Instituut, het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) en het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (ING). (2008). Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Geraadpleegd op 29 mei 2017, van http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgrnbhimm5zv

- De Volkskrant (2015). Regering: ebola-epidemie Mali is voorbij. Geraadpleegd op 30 mei 2017, van http://www.volkskrant.nl/buitenland/regering-ebola-epidemie-mali-is-voorbij~a3832703/
- Directie Stabiliteit en Humanitaire Hulp (2014). Vragen van de leden Van Laar (PvdA) en Sjoerdsma (D66) aan de minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking over de strijd tegen Ebola (ingezonden 9 september 2014). Geraadpleegd op 30 mei 2017, van Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten ... - Rijksoverheid
0
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 1 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
8
0

Recente en relevant artikelen