Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Ver van de Boom, Transgender - Review

Ver van de Boom, Transgender - Review

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 2 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
26
2
Afbeelding door Sharon McCutcheon via Unsplash
Het hoofdstuk “Transgender” uit het boek “Ver van de Boom, Als je kind anders is” van Andrew Solomon behandeld de ervaringen van mensen die zich niet identificeren met hun geboortegeslacht. Zoals Solomon het beschrijft:

“ ‘Transgender’ is een overkoepelende term voor iedereen met een gedrag dat sterk afwijkt van wat als normaal geldt van het anatomische geslacht dat hij of zij bij de geboorte heeft meegekregen.”

Solomon probeert een zo objectief mogelijke beschrijving van de ervaringen en meningen van ouders en transgenders te geven, waardoor je als lezer geprikkeld wordt om zelf een mening te vormen over het onderwerp.

Aan het denken gezet
Aan het begin van het hoofdstuk geeft Solomon een uitleg van het begrip transgender en de bijbehorende theorie. Dit is voor veel lezers waarschijnlijk geen nieuwe informatie, maar geeft wel duidelijkheid over het onderwerp. Hierna gaat Solomon in op persoonlijke verhalen van transgenders en hun ouders wat de lezer een nieuwe kijk op het onderwerp geeft. Je kunt je door de schrijfstijl van Solomon goed inleven in de situatie van de gezinnen en de keuzes waar transgenders en hun ouders voor komen te staan. Vooral de ervaringsverhalen van mensen die negatieve reacties ontvingen uit hun omgeving zetten je aan het denken. Het verhaal van een moeder van een transgender die met het gezin moest verhuizen, omdat ze in hun eigen buurt doodsbedreigingen kregen was erg heftig om te lezen. Je staat er niet bij stil hoe groot de invloed van de samenleving op deze mensen kan zijn. Dit komt goed naar voren in het hoofdstuk van Solomon.

Hoewel er inderdaad een aantal nieuwe ideeën en goede inzichten worden gegeven in het hoofdstuk, zijn er toch ook kritiekpunten te benoemen. Het boek is om te beginnen in 2012 gepubliceerd en inmiddells erg verouderd. Het begrip “transgender” wordt tegenwoordig meer geaccepteerd binnen de samenleving en het kan zijn dat men in Nederland over het algemeen toleranter is naar mensen die afwijken van het normale dan in de Verenigde Staten. Hierdoor krijgt de lezer een erg negatief beeld van de situatie, terwijl dit niet altijd het geval hoeft te zijn.

Positieve ervaring
Solomon draagt hier ook aan bij in zijn keuze voor verhalen die hij naar voren laat komen in het boek. Natuurlijk is het lastig om transgender te zijn, maar er zijn ook veel positieve ervaringsverhalen en voornamelijk goede reacties uit de omgeving van het kind. Door grotendeels de negatieve verhalen uit te schrijven zorgt Solomon voor een vertekend beeld. Hoe objectief Solomon de verhalen ook beschrijft, de lezer zal voornamelijk te maken krijgen met negativiteit rondom transgenders en hun families. De objectiviteit die Solomon als doel voor ogen had draagt daardoor niet helemaal bij aan een neutraal standpunt van het hoofdstuk. De negativiteit die hieruit voortkomt, probeert Solomon in de laatste alinea’s een soort van “goed te praten” door met zijn eigen ervaringen als homo de transgender een hart onder de riem te steken. Dit is een mooi gebaar, maar enigszins misplaatst aangezien homoseksualiteit en transgender twee heel verschillende termen zijn. Toch gaat Solomon er zowel aan het begin als aan het eind van het hoofdstuk erg diep op in.

Al met al is het hoofdstuk “Transgender” erg informatief. Solomon heeft zijn doel om verhalen objectief weer te geven bereikt. Dit kwam echter niet helemaal over op de lezer door de negativiteit in de ervaringsverhalen. Maar door deze verhalen werd het inlevingsvermogen van de lezer geprikkeld. Het is aan te raden om het hoofdstuk te lezen, maar de lezer moet zich in zijn mening niet te veel laten leiden door Solomon.
1
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 2 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
26
2

Comments

  • 18 juli
  • 0
Klinkt boeiend.
  • 18 juli
0
  • 17 juli
  • 0
Moet ik ook eens bekijken.
  • 17 juli
0

Recente en relevant artikelen