Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Vier grote denkers

Vier grote denkers: Karl Marx, Immanuel Kant, Aristoteles en Francis Bacon.

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 30 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
12
1
Afbeelding door Emily Crawford via Unsplash

Karl Marx

Karl Marx leefde in de 19e eeuw. Hij is geboren op 5 mei 1818, in Trier. Hij groeide op in Trier en is in Bonn naar de Universiteit gegaan. In zijn verdere leven heeft hij gewoond in Keulen, Kreuznach, Parijs en Brussel. Na Brussel is hij verhuisd naar Londen waar hij op 14 maart 1883 overleed. Karl Marx leefde in de periode tussen de Franse revolutie en de eerste wereldoorlog, dit was ook de tijd van de industriële revolutie. In deze tijd leefde ook andere beroemde mensen, zoals de wetenschapper Darwin. Ook was dit de tijd waarin veel politieke stromingen ontstonden.

Karl Marx zijn belangrijkste werk is: Das Kapital, wat verscheen in 1867, en Het Communistisch Manifest, uit 1847. Beiden gingen over de sociale ongelijkheid tussen de rijke en de arme burgers. Dat daar een constante strijd was en dat die strijd uiteindelijk de verschillen zou oplossen. Marx heeft zijn ideeën opgedaan in Londen, waar toen de industriële revolutie begon. Hij wilde meer gelijkheid tussen de arbeiders en de fabrieksbazen. Uit zijn ideeën over die sociale ongelijkheid is het Marxisme voortgekomen. En het Marxisme is weer de basis geweest voor het communisme, met een aantal aanpassingen. Dat is dan ook zijn belangrijkste bijdrage voor de wetenschap geweest.

Immanuel Kant

Immanuel Kant is geboren op 22 april 1724 in Duitsland. Hij stierf op 12 februari 1804 op 80 jarige leeftijd. Hij leefde in de tijd van de verlichting. In die tijd dachten de mensen vooral aan vooruitgang. De wereld veranderde in die tijd voortdurend, en dan vooral op het gebied van natuurkundige ontdekkingen. Immanuel was een filosoof, die met zijn ideeën een grote invloed heeft uitgeoefend op het denken van de westerse beschaving. Door hem wilden meer mensen kennis en wijsheid opdoen. Hij werd gezien als een Duitse idealist. Zijn werk “Kritik der reinen Vernunft”, dat hij in 1781 schreef, wordt als zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap beschouwd, dit was ook gelijk zijn eerste grote werk. Het is een filosofisch werk waarin onder andere staat dat alle kennis afhangt van twee zaken, namelijk de waarneming en het verstand. Buiten de Kritik der reinen Vernuft scheef hij nog twee kritische werken. Samen staan die werken bekend als “De drie kritische werken van Kant”.

Aristoteles

Aristoteles is geboren in Stageira, in 384 voor Christus. Hij is gestorven 322 jaar voor Christus, in Chalkis. Hij leefde dus in de tijd van de Grieken en Romeinen. In die tijd ontwikkelde zich onder andere het wetenschappelijk denken.
Aristoteles werd al op jonge leeftijd wees. Hij werd daarom opgevoed door Proxenus, zijn oom. Toen Aristoteles 17 jaar was vertrok hij naar Athene, hij werd daar als leerling opgenomen in Plato's academie. 20 Jaar later, na Plato's dood in 347 voor Christus verliet hij de academie.

Aristoteles was voor het observeren, maar deed liever niet aan experimenteren. Hij was een echte alleskunner, hij schreef over alle wetenschappen wel iets op. Aristoteles was daardoor erg goed en bekend met de toen bekende wetenschappen. Hij werkte ze ook op een systematisch en methodische manier tot een in zichzelf gesloten systeem uit. Daarom kan hij ook beschouwd worden als een systeemfilosoof. Hij ordende van alles.

Als je weet dat elke Nederlander een mens is, en dat ieder mens sterfelijk is kun je daar uit concluderen dat elke Nederlander sterfelijk is. Aristoteles geloofde dat mensen alles over de wereld te weten konden komen door middel van logica. Aristoteles leerde dat mensen de natuur moeten observeren, en dat de zintuigen van de mens kennis kunnen geven. Elke theorie moest daarom ondersteund worden door waargenomen feiten. Moderne wetenschappers hebben dit geleerd door hem, en hebben dus veel aan Aristoteles te danken.

Francis Bacon

Francis Bacon werd geboren in Londen op 22 januari 1561, en overleed op 9 april 1626 in Highgate. Hij was een Engelse filosoof, staatsman, advocaat, jurist, en auteur. Hij leefde in de tijd dat de wetenschappelijke revolutie opkwam. Hij was een belangrijke bijdrager aan de wetenschappelijke revolutie. Hij schreef verschillende werken. Tussen 1607 en 1612 schreef hij 12 filosofische werken. Geen daarvan kregen veel aandacht. In 1605 schreef hij de Advancement of Learning waarin hij zei dat er een nieuw soort wetenschap moest ontstaan.

Zijn belangrijkste werk was New Atlantis (1627). Hij stelde hierin dat wetenschappers niet te rationalistisch moesten denken zoals Plato zei. Je moest je eigen zintuigen gebruiken. Je moest experimenten uitvoeren om tot ontdekkingen te komen. Het werk is ook een roman, waarin wordt gezegd dat wetenschap en techniek brengers van vooruitgang zijn.

Ironisch is het experimenteren ook zijn dood geworden. Toen hij een experiment over het invriezen van vlees, kreeg hij een longontsteking en overleed hij.
Zijn belangrijkste bijdrage aan de wetenschap was volgens mij de wetenschappelijke methode. Die heeft hij voor een groot gedeelte bedacht. Hij vond het belangrijk dat mensen eerst met hun zintuigen te gebruiken voordat ze een oordeel hadden. Deze methode wordt vandaag nog gebruikt.
0
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 30 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
12
1

Comments

  • 19 juni
  • 0
Een mooi overzicht en beknopte geschiedenis over deze 4 grote denkers. Wist niet dat Bacon daar ook werd bij gerekend. Weer wat bijgeleerd. (Kijk je ook eens bij mijn artikels?)
  • 19 juni
0

Recente en relevant artikelen