Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Vuurwerk op eindejaar?

In minder dan een maand vieren we de overgang van dit jaar naar het nieuwe jaar. Veelal gaat dat gepaard met het afsteken van vuurwerk.

Geschreven door Luci lle
Gepubliceerd op: 6 dec 2021
3
89
2
Afbeelding door DESIGNECOLOGIST via Unsplash
Dit is zo een wijdverspreide ingeburgerde gewoonte, dat zelfs indien je midden in het platteland woont, je de luide knallen niet kan vermijden. Hoewel de tendens in de voorbije jaren aan het keren is, en er dit jaar in bepaalde landen wederom een tijdelijk vuurwerkverbod heerst, kan er gezegd worden dat vuurwerk niet heel sterk aan populariteit heeft ingeboet.

Toch brengt vuurwerk redelijk wat nadelen met zich mee. In dit artikel ga ik in op drie punten:
  • Milieuvervuiling
  • Verstoring van vogels
  • Angst bij huisdieren

Milieuvervuiling

De sterkste milieuvervuiling ten gevolge van vuurwerk is kort te omschrijven als fijnstof in de lucht en zware metalen in de bodem en het water.

Laten we eerst ingaan op het fijnstof. Bij het knallen van vuurwerk komen er gasvormige en stofvormige componenten vrij. Het fijnstof bestaat uit de allerkleinste deeltjes van die stofvormige componenten. In onze contreien is het tijdens de jaarwisseling meestal windstil en valt er geen regen. Een toestand waarbij fijnstof langer in de lucht blijft hangen. Wanneer je fijnstof inademt, is dit schadelijk voor de gezondheid. Zeker mensen met longproblemen kunnen hier extra last van ondervinden.

Dit fijnstof daalt uiteindelijk neer en vervuilt vervolgens de bodem en het water. Daarnaast blijven er vaak onverbrande resten van het vuurwerk verspreid liggen. In dit fijnstof en in de onverbrande resten bevinden zich zware metalen, bijvoorbeeld, zoals barium, antimoon en strontium. Allen zijn ze schadelijk voor mens en dier. Ook koper is er in terug te vinden, en dit is in hoge concentraties giftig voor het waterleven en schadelijk voor de flora. Vervuiling die enkel de grond bereikt en niet het nabij gelegen water, verplaatst zich toch geleidelijk aan naar het oppervlaktewater en draagt zo nog steeds bij aan de watervervuiling. Op deze manier draagt vuurwerk bij aan de opeenhoping van zware metalen in het milieu.

Zoals ik eerder aanhaalde komen er bij het afsteken van vuurwerk ook gasvormige componenten vrij. Twee voorbeelden daarvan zijn koolstofdioxide en zwaveldioxide. Dat eerste is een bekend broeikasgas. De toename in CO2, in bijvoorbeeld Nederland, ten gevolge van de hoeveelheid vuurwerk die op een volledig jaar wordt afgestoken, zou echter minimaal zijn. Op dit vlak zou vaker carpoolen een grotere impact hebben dan nooit meer vuurwerk afsteken. Zwaveldioxide veroorzaakt dan weer een verzuring van het milieu, met schade en mogelijke sterfte van planten en dieren tot gevolg.

Naast deze componenten, belandden er bovendien allerlei plastic voorwerpen in tuinen en parken, door het particulier gebruik van confettikanonnen. Dit plastic blijft lang aanwezig in de natuur en draagt enkel bij tot het reeds bestaande probleem van plasticvervuiling in het milieu. Zelfs indien al deze confetti en hun omhulsels door de gebruikers volledig zouden worden opgeruimd, creëren ze nog steeds onnodig afval.
Bron: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Afsteken%20vuurwerk.pdf
Bron: http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/documenten/Water/Factsheets/Nederlands/Afsteken%20vuurwerk.pdf

Verstoring van vogels

Niet enkel is vuurwerk sterk vervuilend, het is tevens absoluut geen pretje voor de vogelpopulatie.


Afbeelding door Ekaterina Novitskaya via Unsplash
Om de koude winter door te komen, hebben vogels redelijk wat energie nodig, en die moeten ze dan ook efficiënt verbruiken. Door het kabaal van vuurwerk schrikken de vogels op en ondervinden ze stress. Vervolgens blijven ze lange tijd rondvliegen; meestal een uur lang, tot wanneer de omgeving weer rustig genoeg is. Dit alles vergt een heleboel energie.

Dit vliegen is dan nog eens in ongunstige omstandigheden (rook, donker, mist, ...) die ze anders vermijden. Door de luide knallen en lichtflitsen vliegen ze soms in blinde paniek tegen ramen, hoogspanningskabels en andere obstakels; vaak met de dood als gevolg.

Tevens mag het duidelijk zijn dat hun slaap verstoord is - toch voor die vogels die ’s nachts slapen.

Wanneer er niet enkel vuurwerk wordt afgestoken op middernacht, maar tevens op de dagen rondom Nieuwjaar, vergt deze dagenlange verstoring echt wel zijn tol.

Angst bij huisdieren

Eveneens is de tijd van luid vuurwerk mogelijk een periode van intense angst bij sommige huisdieren. Vooral bij honden en katten kan dit voorkomen. Dit omdat hun gehoor en reukzin veel gevoeliger is dan die van ons.

Deze vuurwerkangst komt zeker niet bij alle huisdieren voor en kan tevens verholpen worden, toch komen er elk jaar voldoende gevallen voor. Bijvoorbeeld bij een hond, net beland in een nieuwe thuis die nog vreemd is voor hem of haar, en met een achtergrond van verwaarlozing en/of mishandeling. Of bij een teruggetrokken kat, die eigenlijk sowieso al niet moet weten van bombastische geluiden en flitsende lichten.
Afbeelding door Thomas Bormans via Unsplash
Voor mij zijn deze drie punten voldoende, om noch zelf vuurwerk af te steken, noch iets met vuurwerk te bezichtigen. Aan jullie natuurlijk zelf de keuze. Mijn opzet is om informatie mee te geven, zodat elk een geïnformeerde keuze kan maken.
3
Geschreven door Luci lle
Gepubliceerd op: 6 dec 2021
3
89
2

Comments

  • 14 dec
  • 0
Afschaffen wat mij betreft het vuurwerk de voordelen wegen niet op tegen de nadelen , ik heb al zo een mooie drone shows gezien.
0
Luci lleauteur
  • 14 dec
  • 0
Ook ik vind dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen, maar het zou een fijnere evolutie zijn moest vuurwerk uit gebruik vallen omdat mensen het zelf niet meer willen, dan omdat het met dwang zou gebeuren. Bovendien is illegaal vuurwerk nog vervuilender, wie weet wint dat dan aan populariteit.
  • 14 dec
0

Recente en relevant artikelen