Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Waar kan ik heen met een klacht over m’n zorgverzekeraar?

Voor klachten over financiële producten of diensten ga je naar het KiFiD (Klachteninstituut voor Financiële Dienstverlening). Als je een klacht hebt over je zorgverzekeraar kan je naar het SGKZ stappen. Zij kunnen je helpen om het probleem tussen jou en de zorgverzekeraar op te lossen als je er onderling niet uit kunt komen. In grote lijnen werkt het SGKZ op dezelfde manier als het KiFiD.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 5 aug 2021
8
18
16
Afbeelding door Kristine Wook via Unsplash

Wat is het SKGZ?

Het SKGZ staat voor Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. De stichting is opgericht door de zorgverzekeraars van Nederland (ZN) en de NPCF (Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie). De SKGZ werkt net als het KiFiD met een ombudsman en een geschillencommissie zorgverzekeringen. De ombudsman en de geschillencommissie zijn beide onpartijdig en onafhankelijk. Om die reden kunnen ze niet alleen klachten van cliënten maar ook van de zorgverzekeraar behandelen.

In principe loopt het proces als volgt:
1. Je probeert eerst zelf om er samen met de zorgverzekeraar uit te komen.
2. Mocht dit niet lukken dan kan je stappen naar de ombudsman van het SKGZ.
3. Mocht een van beide partijen het niet eens zijn met de uitspraak dan kan je nog stappen naar de geschillencommissie van het SKGZ. Mocht de ombudsman geen uitspraak kunnen geven dan wordt de zaak automatisch voorgelegd aan de geschillencommissie.

Voorwaarden om de zaak voor te kunnen leggen aan de SKGZ:
 • Je moet eerst zelf proberen om er met de zorgverzekeraar uit te komen.
 • De zaak mag niet al eerder door een rechter behandeld zijn.
 • Alle informatie die kan bijdragen aan de klacht moet ter beschikking worden gesteld aan de SKGZ.
 • De gemaakte kosten zijn voor eigen rekening (postzegel, reiskosten, het maken van kopieën, telefoonkosten en kosten voor verhoor van getuigen of deskundigen).
 • Wil je de klacht laten beoordelen door de geschillencommissie dan wordt hiervoor een bedrag van € 37,00 in rekening gebracht.
 • Het uiteindelijke advies wordt anoniem op de site van de SKGZ geplaatst.
 • Een zaak voorleggen aan de geschillencommissie nadat de ombudsman erna heeft gekeken moet binnen 3 maanden binnen zijn na de laatste brief van de ombudsman.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure bestaat uit 3 of 4 stappen, te weten:
 • Onderzoeksfase.
 • Het verhaal van de zorgverzekeraar.
 • Het antwoord van de zorgverzekeraar.
 • Eventueel de klacht voorleggen aan de geschillencommissie.
De procedure bestaat altijd uit 3 stappen mocht je het niet eens zijn met de uitspraak dan kan je het voorleggen aan de geschillencommissie. Je kunt je op eerder moment bedenken en de zaak intrekken.

Onderzoeksfase

De onderzoeksfase is de fase waarin de ombudsman de klacht gaat onderzoeken. Zo kijkt de ombudsman in de aangeleverde papieren en noteert welke stukken hij nog graag zou willen ontvangen. De ombudsman kijkt of de verzekerings- en polisvoorwaarden en de wet goed is toegepast. Na het besturen van de door jouw aangeleverde stukken en jou kant van het verhaal beslist de ombudsman of die wel of niet kan bemiddelen. Met andere woorden de ombudsman geeft aan of die er een zaak van kan maken of niet. De onderzoeksfase duurt tussen 1 a 2 weken.

Het contact met de zorgverzekeraar

Pas als de ombudsman heeft beslist om de zaak in behandeling te nemen wordt er contact opgezocht met de zorgverzekeraar. In eerste instantie vraagt de ombudsman of de zorgverzekeraar zelf nog eens naar de klacht kan kijken en kan eventueel als dit aanwezig is jouw opgedragen voorstel aandragen. Verder wil de ombudsman het verhaal van de zorgverzekeraar horen en de ombudsman verstuurt alle stukken naar de zorgverzekeraar. Dit gedeelte van de procedure duurt ongeveer 4 tot 6 weken.

Het antwoord van de zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar heeft nog eens naar de klacht gekeken en geeft zijn oordeel (verhaal) over de klacht. De ombudsman bekijkt dit en stelt jou op de hoogte van de ontwikkeling en wat de zorgverzekeraar heeft geantwoord. De taak van de bemiddeling voor de ombudsman zit erop. Dit neemt ongeveer 1 a 2 weken in beslag.

Eventueel de klacht voorleggen aan de geschillencommissie

De ombudsman heeft geprobeerd door middel van bemiddeling tussen de cliënt en de zorgverzekeraar om de klacht op te lossen. Als je het niet eens bent met de uitslag van de zorgverzekeraar of de bemiddeling van de ombudsman kan je naar de geschillencommissie stappen. De klacht voorleggen aan de geschillencommissie kost € 37,00. De geschillencommissie zal de klacht (geschil) nog eens bekijken en zal uiteindelijk een bindend advies geven waar beide partijen zich aan moeten houden.

Samenvatting

Je moet altijd eerst zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar. Lukt het niet om er samen uit te komen dan kan je naar het SKGZ stappen. Het ligt aan de soort klacht of het om een klein meningsverschil gaat of over geld wat in jouw ogen wel vergoed moet worden. Het is zeker verstandig om gebruik te maken van de ombudsman van het SKGZ, vooral als het gaat om grote geldbedragen. Mocht je de zaak willen voorleggen aan de geschillencommissie dan kan je er ook voor kiezen om de zaak door de rechter te laten behandelen. Je doet jezelf er het beste aan om dit niet doen, omdat de zaak voorleggen bij de rechter duurder is dan de zaak te laten behandelen door de geschillencommissie van het SKGZ.
8
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 5 aug 2021
8
18
16

Comments

 • 8 aug
 • 0
Handig om te weten.
0
 • 6 aug
 • 0
Goed om te weten!
0
 • 6 aug
 • 0
Tja, altijd eerst zelf in gesprek, dat lijkt mij de normale weg
0
 • 6 aug
 • 0
Goed om te weten! Ik ga delen!
0
 • 6 aug
 • 0
Geen idee hoe het in België werkt...
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen