Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Waaruit bestaat de gerechtelijke organisatie van Nederland?

De rechterlijke organisatie van Nederland is terug te vinden in de Grondwet. In de Grondwet is beschreven dat alleen de rechterlijke macht zich mag uitspreken over geschillen. In Nederland vind je sinds 2002 nog maar 3 gerechten. Artikel 112 lid 1 Grondwet luidt als volgt: "Aan de rechterlijke macht is opgedragen de berechting van geschillen over burgerlijke rechten en over schuldvorderingen".

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 25 sep 2021
9
70
14
Afbeelding door Tingey Injury Law Firm via Unsplash

Kort iets over de Grondwet

Elk land heeft zijn eigen Grondwet dat in feite de basis is voor de rechten die hieruit voortvloeien. De Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden stamt al uit 1798 (1 mei). De laatste wijziging in de Grondwet heeft plaatsgevonden in 2008. Belangrijke herzieningen waren bijvoorbeeld dat de dienstplicht voor jongeren werd opgeschort en dat de krijgsmacht ook kan worden ingezet op internationale vredesmissies. De Grondwet wordt niet zo snel gewijzigd omdat in de Grondwet belangrijke basisprincipes van Nederland liggen (vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting). Deze worden niet ineens weer ingetrokken of gewijzigd. De Grondwet kan wel aangevuld worden als dit nodig is zoals bij de dienstplicht. Het staat nu in de Grondwet dat jongeren vrijgesteld zijn van de dienstplicht.

De rechtbank

Als je naar de rechter moet kom je in eerste instantie eerst bij de rechtbank terecht. In Nederland zijn er 19 rechtbanken en 58 sectoren van kanton. De sector kanton behandelt alle zaken die gaan over vorderingen lager dan 5.000 Euro. Verder behandelt de sector kanton alle vorderingen die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten hoe hoog de vorderingen ook zijn. De rechtbank spreekt zijn recht uit over het civiele recht, strafrecht en bestuursrecht. Je kunt zeggen dat de rechtbank bestaat uit 3 afdelingen. Nu kan het zijn dat je het niet eens bent met de uitspraak van de rechter in de rechtbank. Na advies van je advocaat kan je hoger op om de zaak nog eens te laten beoordelen. In dat geval ga je naar het gerechtshof en wordt ook wel in Hoger beroep genoemd.

Het gerechtshof

Er zijn in Nederland 5 gerechtshoven te weten in: Amsterdam, Den Haag, Arnhem, Leeuwarden en Den Bosch. In de volksmond wordt het gerechtshof ook wel het hof genoemd. De rechter in het hof wordt een raadsheer genoemd. Het hof bestaat ook weer uit 3 afdelingen: civiele, straf en belasting. Deze worden kamers genoemd bijvoorbeeld de strafkamer. De uitspraak wordt gedaan door 3 raadsheren. Je kunt een zaak nooit meteen laten leggen aan het hof. Je moet altijd eerst bij de rechtbank zijn geweest en die moet de zaak hebben beoordeeld en zijn oordeel daarover hebben uitgesproken. Je kan zijn dat je het niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof dan kan je als laatste gaan naar de Hoge Raad (cassatie).

De Hoge Raad

De Hoge Raad in Nederland is gevestigd in Den Haag. Je komt hier alleen als je eerst de zaak hebt voorgelegd aan de rechtbank en het gerechtshof. Beide moeten hun uitspraak hebben uitgesproken over de voorgelegd zaak. De rechters in de Hoge Raad worden net als in het gerechtshof raadheren genoemd. De uitspraak wordt gedaan door 5 raadsheren. De Hoge Raad bestaat uit dezelfde kamers als het gerechtshof. Bij cassatie wordt niet meer gekeken naar de feiten (dit doen de rechtbank en het hof wel) maar wordt alleen het recht toegepast. De Hoge Raad neemt de informatie over van het gerechtshof. Heeft de raadsheer in het gerechtshof iets vastgesteld dan wordt hier in de Hoge Raad vanuit gegaan (de Hoge Raad kijkt niet naar de feiten). De partij zal het hier niet mee eens zijn in de meeste gevallen als het hem niet goed uitkomt. Daar wordt niet meer naar gekeken en alleen het recht wordt toegepast.

Samenvatting

De Grondwet is de basis van het recht geweest wat stamt uit 1798. In de Grondwet staat onder andere beschreven over de grondrechten, de koning en de rechtspraak. De rechtspraak in Nederland kan gedaan worden door drie gerechtelijke organisaties: rechtbank inclusief sector kanton, het gerechtshof en de Hoge Raad. De zaak wordt altijd eerst voorgelegd aan de rechtbank daarna kan je in Hoger beroep gaan bij het gerechtshof om vervolgens als het nodig is in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.
9
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 25 sep 2021
9
70
14

Comments

 • 30 sep
 • 0
duidelijk geschreven, maar blijft hopelijk ver uit mijn buurt
0
 • 30 sep
 • 0
Dankjewel
 • 30 sep
0
 • 29 sep
 • 0
ik hoop dat ik er nooit iets mee te maken krijg.
0
 • 30 sep
 • 0
Dat is idd het
 • 30 sep
0
 • 29 sep
 • 0
Boeiend.
0
 • 30 sep
 • 0
Da
 • 30 sep
0
 • 29 sep
 • 0
Heel interessant.
0
 • 30 sep
 • 0
Beda
 • 30 sep
0
 • 28 sep
 • 0
Goed om te weten
0
 • 30 sep
 • 0
Bedankt hans.
 • 30 sep
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen