Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat houdt eigendomsrecht in?

Eigendomsrecht betekent dat de eigenaar mag bepalen wat er met de zaak gebeurt. De voordelen die eruit voortvloeien mag hij voor zichzelf houden.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 29 juli 2021
8
177
23
Afbeelding door Krakenimages via Unsplash

Wat is het eigendomsrecht?

Eigendomsrechten behoren tot de absolute tak van vermogensrechten. Deze
rechten zijn tegenover iedereen te handhaven. De eigenaar kan dit recht tegen
iedereen handhaven omdat hij als het ware de baas is. Een voorbeeld uit een
andere categorie (merkenrecht) kan dit duidelijk maken:

 • "Een bedrijf dat een populair merk op de markt brengt en goed loopt kan dit merk laten registeren. Het bedrijf is de eigenaar van het merk en mag bepalen wat er mee gaat gebeuren. Andere mogen zonder toestemming het merk niet gebruiken. Dit absolute recht valt onder het merkenrecht. Dit werkt in principe hetzelfde als bij het eigendomsrecht. "

Verschillende eigendomsrechten

Het eigendomsrecht bestaat uit volledig of gedeeld eigendom. Bij volledig eigendom ben jij de enige eigenaar van een bepaalde zaak. Bij gedeeld eigendom ben je niet de enige eigenaar en zijn er meerdere eigenaren. Wil de een iets doen met de zaak dan moet deze eerst toestemming hebben van de andere eigena(a)r(en).

Het volledig eigendom

Bij volledig eigendom kan je zelf beslissen wat je met de zaak doet (verkopen, verhuren of zelf gebruiken). Ook mag je de voordelen die uit de zaak kunnen voortvloeien voor jezelf houden. Het volledig eigendom kan je daarbij op de volgende 5 manieren verkrijgen.
 • Overdracht: zodra de levering heeft plaatsgevonden van de zaak en hier eventueel een betaling aan vooraf is gegaan, dan is de zaak van eigenaar veranderd.
 • Erfopvolging: in het testament van de overledene kan beschreven staan dat een bepaalde zaak aan iemand wordt nagelaten. Degene die de zaak heeft gekregen wordt eigenaar uit erfopvolging.
 • Verjaring: bepaalde zaken kunnen na verjaring (na zoveel jaren) overgaan op de andere eigenaar als deze zich in het openbaar heeft voorgedaan als eigenaar. Iemand die een bezit heeft gestolen of heeft gekregen (te leen) en hij gedraagt zich als eigenaar in het openbaar kan die na verjaring zelf eigenaar worden. De verjaring staat niet vastgelegd, dit bepaald de rechter.
 • Toe-eigening: bij toe-eigening heeft de zaak geen eigenaar het gaat hier om roerende zaken. Alle onroerende zaken vallen tot aan de staat als deze geen eigenaar hebben. De zaak mag niet gesloten zijn want dan blijft de eigenaar, eigenaar van de zaak. De dief wordt dan niet na toe-eigening eigenaar.
 • Natrekking: een eigenaar van een stuk grond kan eigenaar worden van de gebouwen, beplantingen en andere zaken die op de grond zijn gebouwd of verbouwd door een ander.

Gedeeld eigendom

Bij gedeeld eigendom zijn er meerdere eigenaren van een bepaalde zaak. Het gaat bij gedeeld eigendom om de zogenoemde zakelijke genotsrechten. Het zijn rechten die op een bepaalde zaak rusten zodat meerdere mensen eigenaar kunnen zijn van een bepaalde zaak. Gedeeld eigendom kan op vijf verschillende manieren plaatsvinden.
 • Timesharing: de verschillende eigenaren zijn om de beurt een bepaald tijd eigenaar van de zaak.
 • Cascohuur: iemand wordt bij cascohuur alleen eigenaar van bijvoorbeeld de muren, keuken, sanitair en het plafond. Zo kan iemand deze zaken naar eigen smaak veranderen en inrichten. De rest van de woning en de grond blijft dan gehuurd.
 • Verkoop economisch eigendom: iemand verkoopt een onroerende zaak tegen betaling en blijft de juridische eigenaar. De ander wordt door de betaling de eigenaar van de zaak de economische eigenaar. De economische eigenaar mag de zaak gebruiken maar voor bepaalde zaken moet die toestemming hebben van de juridische eigenaar.
 • Lease: tijdens een bepaalde periode wordt iemand de economische eigenaar van een zaak (financial lease). Na de periode wordt de economische eigenaar ook juridisch eigenaar oftewel volledig eigenaar. Bij ‘operational lease’ mag iemand de zaak gebruiken bijvoorbeeld een auto. De kosten zijn hierbij voor de leasemaatschappij. De leasemaatschappij blijft zowel economisch en juridisch eigenaar.
 • Huurkoop: de verkoper blijft eigenaar van de zaak totdat iemand de laatste betaling heeft voldaan. Heeft de koper het laatste termijn betaald dan is de koper de eigenaar van de zaak.
Gedeeld eigendom komt veel voor bij vakantiewoning (timesharing), auto’s (lease) en bij huurwoningen of huurvakantiewoning (cascohuur). Huurkoop ( fietsen, tv, kleding bij postorderbedrijven en andere relatief kleine aankopen) is een apart geval omdat je na de betaling wel het volledige eigendom over de zaak krijgt.

Samenvatting

Het eigendomsrecht is een absoluut recht dat hij tegenover iedereen kan handhaven. Iemand kan volledig eigenaar zijn van een zaak of mede-eigenaar zijn. Bij volledig eigendom wordt er gesproken over verkrijging van het eigendom over een zaak. Gedeeld eigendom sluit je met andere samen met een contract. Bij gedeeld eigendom mag je niet zomaar zelf beslissen wat je met de zaak gaat doen.
8
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 29 juli 2021
8
177
23

Comments

 • 2 aug
 • 0
Heel erg interessant, Wesley!
0
 • 2 aug
 • 0
Hopelijk heb je er iets aan gehad.
 • 2 aug
0
 • 2 aug
 • 0
Heel erg interessant, Wesley!
 • 2 aug
0
 • 2 aug
 • 0
Heel erg interessant, Wesley!
 • 2 aug
0
 • 2 aug
 • 0
Heel erg interessant, Wesley!
 • 2 aug
0
 • 2 aug
 • 0
Heel erg interessant, Wesley!
 • 2 aug
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen