Artikel.nl
Wat is de economie en hoe komt deze tot stand?

Economie heeft in eerste instantie te maken met vraag en aanbod naar goederen en diensten. De mens heeft telkens nieuwe behoeftes die bevredigd moeten worden. Verder heeft economie te maken met geld. Het begrip economie hangt erg samen met het begrip bnp (bruto nationaal product). Beide geven deels aan hoeveel vraag en aanbod er is. Het wordt gebruikt als maatstaf om landen te kunnen vergelijken.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 9 aug 2021
2
18
2
Afbeelding door Mathieu Stern via Unsplash

Wat is economie?

Je zal het haast niet geloven in deze tijd maar de Grieken hebben economie uitgevonden. Het woord economie stamt af van de volgende 2 termen in het Grieks: Oikos (huis) en Nomos (regels). In die tijd betekende economie huisregels. Je moest je aan bepaalde regels houden om niet in de problemen te komen, om te kunnen voorzien in je eerste levensbehoefte. In deze tijd is de betekenis meer verschoven naar de werking van de economie van een bepaald land. De Vandale geeft de volgende 2 omschrijvingen voor het begrip economie: ‘’wetenschap die het menselijk streven naar welvaart’’ en "het geheel van de financiële voorziening, de handel en industrie van een land’’. Je ziet dat economie te maken heeft met financiën en het streven naar handel (vraag en aanbod). Het bnp geeft aan hoe welvarend een bepaald land is terwijl economie een veel ruimer begrip is.

Wat wordt er verstaan onder behoefte?

De behoeftes van de mensen kunnen onder andere bestaan uit: onderdak, voedsel, kleding, vervoer, opleiding en ga zo maar door. Even voor de duidelijkheid, het gaat hier om goederen die geproduceerd kunnen worden. Een stuiterbal die kan stuiteren kan een behoefte zijn van een mens omdat hij dat leuk zou vinden. Maar dit is niet te produceren. Hiermee bedoel ik aan te geven dat het wel mogelijk moet zijn om te kunnen produceren. Over het algemeen produceren de bedrijven de goederen waarvan zij denken dat wij daar behoefte aan zullen hebben. Een voorbeeld zijn de verschillende smaken van chips. Niemand had de behoefte aan patatje Jopie chips maar door de actie zijn er vele die het nu eten. De mens heeft behoefte om af en toe lekkere dingen te eten. De bedrijven spelen hierop in en produceren nieuwe dingen. De mens heeft behoefte aan steeds nieuwe lekkere dingen maar bedenkt dus niet zelf iets lekkers.

Hoe ontstaat de economie?

Economie ontstaat door behoeftes die de mensen hebben. Bedrijven kunnen hierop inspelen en deze behoeftes vervullen en aan de mens aanbieden en verkopen. Mocht een bedrijf de behoeftes geproduceerd hebben en deze gaan verkopen dan moeten de mensen middelen hebben om de goederen of diensten te kunnen kopen. Vroeger werd dit gedaan door middel van ruilhandel of het doen van een klusje. Tegenwoordig moet ervoor betaald worden met geld. De economie ontstaat door middel van behoeftes van de mens. De mensen hebben de vraag naar een bepaalde behoefte en de bedrijven kunnen deze behoeftes aanbieden. Die behoeftes van de mens worden geproduceerd door bedrijven, deze bedrijven hebben mensen nodig (middelen) om de goederen te kunnen maken. Naast personeel zijn er ook grondstoffen (natuurlijke hulpbronnen) en andere spullen nodig (gekocht van andere bedrijven) om tot een goed verkoopbaar product te komen. Het personeel ontvangt loon en kan hiermee zijn behoeftes bevredigen waardoor weer nieuwe behoeftes zullen ontstaan. Op deze manier ontstaat een economie van een land. De mensen zullen steeds weer nieuwe behoeftes hebben. Bedrijven gaan deze produceren en hebben hier mensen voor nodig. Die ontvangen weer loon en zo blijft de economie draaiende.

Waarom is een goede economie nodig?

Tot het bnp wordt alleen eigen productie van een land gerekend. Deze kan op twee verschillende manieren verkregen worden. Laten we als voorbeeld Spanje nemen waar de sinaasappelen optimaal kunnen groeien. Als de Spanjaarden zelf veel sinaasappelen consumeren dan wordt die productie gerekend tot het bnp van Spanje. Wij in Nederland moeten sinaasappelen importeren uit bijvoorbeeld Spanje. Spanje produceert in eigen land sinaasappelen voor de export naar Nederland. Voor de Spaanse economie is de consumptie in eigen land belangrijk maar ook hoe het gesteld is met de wereldeconomie. Gaat het slechter in de wereld door ontslagen waardoor mensen minder uit kunnen geven, dan worden er misschien wel minder sinaasappelen verkocht. Dat is dan slecht is voor de Spaanse economie.

Het bnp (bruto nationaal product)

Om de verschillende economieën met elkaar te kunnen vergelijken is het Bruto Nationaal Product (bnp) geïntroduceerd om als maatstaf te kunnen gebruiken. Het Bruto Nationaal Product zijn alle geproduceerde goederen en diensten in een bepaalde periode voor een bepaald land door bedrijven en de overheid. Verder vallen de geproduceerde goederen die gemaakt worden voor de export bij het bnp. Deze goederen zijn in het land geproduceerd. De overheid gebruikt het bnp als maatstaf voor bepaalde zaken. Ontwikkelingshulp is hier een voorbeeld van. De overheid geeft jaarlijks een bepaald percentage van het bnp uit aan ontwikkelingshulp. Voor 2011 was dit percentage gesteld op 0,7% van het bnp wat uitkomt op 4,6 miljard Euro. Het bnp voor Nederland in het jaar 2011 kwam uit op 713.100.000.000 Dollar. De Dollar wordt gezien als een stabiele muntsoort en daarom worden alle bnp van alle landen in de wereld omgerekend naar Dollars.

Conclusie

De Grieken hebben de economie uitgevonden, wat toen inhield dat je je aan bepaalde regels moest houden om van rond te kunnen komen en niet in de schulden kwam. Het waren de zogenoemde huisregels. De betekenis is vandaag de dag meer verschoven naar het geheel van financiële voorzieningen, handel en de industrie van een land. Economie komt tot stand door vraag (behoeftes van de mens) en aanbod van bedrijven. Om de economieën met elkaar te kunnen vergelijken is het bnp bedacht. Dit zijn alle geproduceerde goederen en diensten in een bepaalde periode in een bepaald land uitgedrukt in Dollars.
2
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 9 aug 2021
2
18
2

Comments

  • 10 aug
  • 1
Duidelijke taal!
  • 10 aug
1
  • 9 aug
  • 1
hier kun je munt uit slaan!
  • 9 aug
1

Recente en relevant artikelen