Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat is het eigen risico bij je zorgverzekering eigenlijk?

Iedere Nederlander van achttien jaar en ouder heeft een eigen zorgverzekering. Deze verplichting ligt in de wetgeving vast. In de wet staat ook dat iedere zorgverzekerde een eigen risico heeft voor zijn zorgkosten. De zorgkosten worden vergoed uit de basisverzekering en voor specifieke zorgkosten kan een aanvullende verzekering worden afgesloten.

Geschreven door Belastingaangifte Advies
Gepubliceerd op: 12 juli 2021
1
12
2
overzicht van de ontwikkeling van het eigen risico van de zorgverzekering
overzicht van de ontwikkeling van het eigen risico van de zorgverzekering

Wanneer betaal je dan een eigen risico voor de verleende zorg?

Iedere Nederlander moet een eigen risico betalen als de verzekerde achttien jaar of ouder is en als verzekerde gebruik moet maken van de medische zorg uit het basispakket. Bij gebruikmaken van medische zorg uit het basispakket is er dus altijd een eigen risico. Het eigen risico is een verplicht bedrag dat iedere verzekerde moet betalen, als er gebruik wordt gemaakt van de medische zorg.

Berekening van het verplicht eigen risico

berekening van het eigenrisico op basis van het zorgverbruik
berekening van het eigenrisico op basis van het zorgverbruik
Ieder jaar wordt op Prinsjesdag de hoogte van het verplicht eigen risico aan de verzekerden meegedeeld en dus ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. Ooit is bedacht dat de hoogte van het eigen risico moest meebewegen met de gemiddelde gebruikte zorgkosten, in de gezondheidszorg, per verzekerde.

Kan ik mijn eigen risico verlagen?

Daar de hoogte van het eigen risico ieder jaar door de overheid wordt vastgesteld, is het niet mogelijk om het eigen risico te verlagen. De hoogte van de te betalen premie van de zorgverzekering kun je echter wel beïnvloeden. Dit kun je doen door een hoger eigen risico te nemen. Dat is vooral aantrekkelijk als je bijna zeker weet dat je geen zorgkosten hebt of zult maken. Met de zorgverzekeraar spreek je dan af een vrijwillig eigen risico te willen dragen. Maak overigens de keuze alleen als je het geld hebt om het eigen risico te kunnen betalen. De wijziging in het eigen risico kun je in de loop vaneen kalenderjaar niet wijzigen voor het lopende kalenderjaar. De wijzigingen zijn daarom altijd voor het volgende kalenderjaar en kun je daarom allen jaarlijks aanpassen aan je medische omstandigheden.

Bevriezen van het eigen risico

Vanaf 1 januari 2006 is er een nieuwe zorgverzekering ingevoerd. De zorgverzekering, feitelijk de basisverzekering, is verplicht voor iedereen die in Nederland in het GBA (gemeentelijke basisadministratie) staat ingeschreven. Zorgverzekeraars zijn verplicht om een ingezetene van Nederland te verzekeren en te accepteren. Vanaf 1 januari 2008 geldt een eigenrisicoregeling. In 2008 was het eigen risico € 150 en in 2021 is het eigen risico € 385 per verzekerde. Sedert 2016 is het eigen risico dus op een bedrag van € 385 bevroren.
1
Geschreven door Belastingaangifte Advies
Gepubliceerd op: 12 juli 2021
1
12
2

Comments

  • 21 juli
  • 0
Weer heel begrijpelijk en gestructureerd geschreven. Interessante materie.
0
  • 2 aug
  • 0
Ik neem er de tijd voor en probeer de inhoud scherp, maar begrijpelijk neer te schrijven
  • 2 aug
0

Recente en relevant artikelen