Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat is 'karma' en hoe werkt het?

De term "karma" wordt vaak met grote nonchalance gebruikt, met weinig begrip voor de diepgang ervan. Mensen zeggen afwijzend "het is mijn karma", wat suggereert dat hun lot slechts het geluk of de pech van de loterij is. Dit gebruik van de term suggereert een gebrek aan persoonlijke macht of verantwoordelijkheid voor zowel de oorzaak als het effect van wat zich in iemands leven afspeelt.

Geschreven door Paulus Kieviet
Geschreven op: 20 okt 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
5
95
1
Afbeelding door Sharon McCutcheon via Unsplash
De term "karma" wordt vaak met grote nonchalance gebruikt, met weinig begrip voor de diepgang ervan. Mensen zeggen afwijzend "het is mijn karma", wat suggereert dat hun lot slechts het geluk of de pech van de loterij is. Dit gebruik van de term suggereert een gebrek aan persoonlijke macht of verantwoordelijkheid voor zowel de oorzaak als het effect van wat zich in iemands leven afspeelt. Het gebruik van de uitdrukking "het is mijn karma" suggereert slachtofferschap, en karma is allesbehalve slachtofferschap.

Diepere betekenis
In het Christendom wordt de term "zonde" volgens het American Heritage Dictionary gewoonlijk gedefinieerd als het missen van de markering door "opzettelijke ongehoorzaamheid aan de bekende wil van God". Dit missen van het merkteken, ook wel karma genoemd, is de geestelijke verantwoording voor onze daden. Dus, "karma" is niet wat we gewoonlijk als "goed" of "slecht" fortuin beschouwen, maar eerder de oorzakelijke verantwoordelijkheid voor die resultaten.

Dit diepere begrip van karma berust op onze essentiële identiteit als zielen -- spirituele wezens die bezield worden door een vitale en goddelijke kracht. Als zielen worden we geestelijk verantwoordelijk gehouden voor wat we creëren, bevorderen en toelaten in ons leven. We zijn voortdurend bezig met het opbouwen en/of in evenwicht brengen van karmische schulden van verantwoordelijkheid voor onze creaties. Karma is niet fysiek, het is spiritueel, en we dragen karma door de tijd heen binnen een bepaald leven of, zoals sommigen geloven, van het ene leven naar het andere. Eenmaal opgebouwd, speelt het balanceren van karma zich af op het podium van ons dagelijks leven door middel van onze lichamen, gedachten, gevoelens, relaties, omstandigheden en ervaringen. De naam van het levensspel is om onze karmische schulden af te lossen in plaats van nieuwe op te bouwen, zodat we onszelf en anderen als goddelijke wezens kunnen leren kennen en in het bewustzijn van God kunnen komen.

Wet van de geestelijke wereld
Zoals de zwaartekracht een wet van de fysieke wereld is, zo is karma een wet van de geestelijke wereld. We worden verantwoordelijk gehouden voor onze daden en, meer precies, voor de intentie van onze daden. Deze verantwoordelijkheid bestaat binnen de context van de relatie van een individuele ziel met God. Wanneer men opzettelijk de wil van God niet gehoorzaamt, wordt er karma opgebouwd. Het is de bedoeling van het handelen dat karma voortbrengt. Alle grote religies hebben een versie van de zeven dodelijke zonden om volgelingen te waarschuwen door niet toe te geven aan verlangens, illusies en keuzes die ons wegnemen van de wil van God. Het oorzakelijk verband tussen onze huidige daden en toekomstige gebeurtenissen wordt genoemd in Galaten 6:7 (Koning James Version) "Wees niet bedrogen; God wordt niet bespot: want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten".
Zowel geestelijk als lichamelijk zal het type en de kwaliteit van de zaden van één plant bepalend zijn voor de kwaliteit van het te oogsten gewas. Wat wij als zielen doen, komt bij ons terug naar Gods ontwerp. Als we onevenwichtigheden in ons bewustzijn hebben (bekend als karmische schulden), worden we ofwel steeds opnieuw met dezelfde les geconfronteerd binnen één leven, totdat we de wijsheid en de waarde van de gepresenteerde les krijgen, of we komen weer bij elkaar en dragen het karma over van het ene leven naar het andere. De geest is voor altijd geduldig met ons leerproces.

Karma gaat niet over vergelding, wraak, straf of beloning, maar over het oogsten van de oogst die we zelf hebben geplant. Door onze gedachten en ons gedrag zaaien we zaden die later geoogst worden. Wanneer karma in ons leven aanwezig is, is dat omdat we de kans krijgen om onze oogst te oogsten. Er bestaat niet zoiets als een goede oogst of een slechte oogst. Het is gewoon onze oogst. Het is onze kans om andere keuzes in het leven te maken dan die welke onze karmische opbouw in de eerste plaats hebben veroorzaakt. Karma is tegelijk het gevolg van daden uit het verleden en de mogelijkheid om te genezen en te balanceren in het heden. Het is een balancerende actie die ons door levensomstandigheden, situaties en relaties kansen biedt om belangrijke spirituele lessen te leren. Het is mijn ervaring dat het verkrijgen van inzicht in hoe het karma zich in ons leven heeft gemanifesteerd pas komt nadat het balanceren en leren al heeft plaatsgevonden -- als een soort 20/20 achtergrondkennis. Het begrijpen van deze lessen verscherpt en verduidelijkt de lens waardoor ons bewustzijn waarneemt, en verhoogt daarmee ons bewustzijn van de aanwezigheid van de Geest in ons leven.

'Zoals de zwaartekracht een wet van de fysieke wereld is, zo is karma een wet van de geestelijke wereld.'
De les van het leven
Als je het geloof aanneemt dat deze wereld op de een of andere manier een klaslokaal is en wij, als zielen, zijn hier om te leren, dan waardeer je waarschijnlijk de wet van het karma als een prachtig ontwerp om onze lessen op maat te maken voor onze eigen persoonlijke behoeften. De ironie is dat de persoonlijkheid en de geest van ons ego zelf onderworpen is aan een hogere autoriteit als het gaat om het bepalen van de aard van de te leren lessen en hoe en wanneer ze zullen worden onderwezen.

Als je in God gelooft, denk je waarschijnlijk dat de onvoorspelbaarheid van de karmische terugverdientijd ook behoorlijk slim is. Terwijl we de totale controle hebben over het al dan niet creëren van nieuw karma voor onszelf, krijgen we geen inspraak in hoe en wanneer de wraak komt. Dus, een wereldbeeld met God erin is eerder als een kind dat zich probeert te gedragen omdat Kerstmis eraan komt. Je weet dat je gedrag consequenties heeft en dat je verantwoordelijk bent voor je keuzes.

Het doel hier is niet om een afwezigheid van karma te hebben. We zijn hier omdat we karma hebben om uit te werken en lessen te leren. Echter, het leren van onze lessen en het zoeken naar een gezonde relatie met God lijkt een heel slimme strategie.
5
Geschreven door Paulus Kieviet
Geschreven op: 20 okt 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
5
95
1

Comments

  • 12 nov
  • 0
Mooi geschreven en helemaal hoe ik het ook zie!
  • 12 nov
0

Recente en relevant artikelen