Artikel.nl
Wat valt er onder registergoederen?

De definitie van goederen is onder andere terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek 3 artikel 1 (artikel 3:1 BW). Hierin staat dat goederen bestaan uit zaken of vermogensrechten. Registergoederen vallen onder zaken. Het zijn goederen die worden geregistreerd in een register. De verschillende registers worden beheerd door het Kadaster.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 11 aug 2021
1
24
0
Afbeelding door Grgur Vučkov via Unsplash

Wat zijn registergoederen?

Registergoederen zijn zaken die geregistreerd worden in de daarvoor bestemde registers. In de inleiding werd beschreven dat registergoederen zaken waren, maar wat zijn zaken? Zaken kunnen roerend en onroerend van aard zijn. Naar mijn mening klopt dit niet helemaal en had het moeten zijn: zaken bestaan uit roerende zaken en registergoederen. Dit omdat onroerende zaken een onderdeel is van de registergoederen. Als goederen bestaan uit zaken en zaken bestaan uit roerende en onroerende zaken waar vallen de registergoederen dan onder?

Roerende zaken zijn zaken die je vast kunt pakken maar die niet worden opgenomen in een register: een fiets, tv, meubels of een computer. Onroerende zaken worden opgenomen in een register omdat onroerende zaken een onderdeel vormt van de registergoederen.
Registergoederen zijn onder te verdelen in 3 groepen:
  • Onroerende zaken
  • Schepen en vliegtuigen
  • Beperkte rechten op een registergoed

Onroerende zaken

Onroerende zaken of onroerend goed zijn afgeleid van het woord vastgoed. Het heeft vooral te maken met de opstal, grond en wat er direct aan verbonden is. Onroerende zaken bestaan uit de volgende onderdelen:
  • Gebouwen (woningen)
  • Grond
  • De nog niet gewonnen delfstoffen die in de grond aanwezig zijn.
  • De beplanting die in de grond aanwezig is.
  • Gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd zijn of rechtstreeks aan het gebouw zijn verbonden (bijvoorbeeld een schuur of een aanbouw).
Gebouwen en woningen worden geregistreerd bij het Kadaster, zoals alle onroerende goederen geregistreerd worden bij het Kadaster. Door deze registratie kan bekeken worden wie de eigenaar is van een bepaald registergoed.

Onroerende zaken zijn geregeld in het Nederlandse Wetboek in artikel 3 lid 1 Burgerlijk Wetboek 3. In België is dit geregeld in artikel 517 Burgerlijk Wetboek 2.

Schepen en vliegtuigen

Vliegtuigen moeten worden geregistreerd zodat nagegaan kan worden of de piloot zijn vliegbrevet heeft gehaald. Een vliegtuig wordt opgenomen in het Kadaster te Rotterdam. Zodra het vliegtuig geregistreerd is, kan er een hypotheek op gevestigd worden of kan deze worden verhuurd. Voordat het vliegtuig kan worden ingeschreven in het Kadaster moet deze eerst worden ingeschreven in het register van de Rijksluchtvaartdienst te Hoofddorp.

Voor schepen geldt ook dat zonder een inschrijving er geen hypotheek op gevestigd kan worden. De schepen worden ingeschreven bij het Kadaster. Hierdoor ontvangt het schip een registratienummer dat verbonden is aan de persoon die het schip heeft ingeschreven. Door deze registratie is het moeilijk de boot te verkopen als die gesloten is. Je kunt het schip wel verkopen alleen moet de eigenaar tekenen bij de notaris dus heeft de dief er niks aan om het schip te stelen.

Beperkte rechten op een registergoed

Een voorbeeld van een beperkt recht is het recht van hypotheek. Door het verlenen van het recht van hypotheek aan de bank kan er een hypotheek verkregen worden. Dit wordt geregistreerd bij het Kadaster en bij de notaris. Een ander beperkt recht is het vruchtgebruik op een vordering. Dit kan zijn op een vordering die je in de toekomst ontvangt uit een testament. Er wordt vastgelegd dat de langstlevende partner het vruchtgebruik heeft over het vermogen terwijl de kinderen een vordering hebben.

Samenvatting

Goederen bestaan uit zaken en vermogensrechten. Zaken bestaan uit roerende en onroerende zaken. De registergoederen vallen onder de onroerende zaken die ingeschreven worden in een daarvoor bestemd register. Je kunt wel zeggen dat het Kadaster alle registergoederen geregistreerd. Zodra er onduidelijkheden zijn over bepaalde zaken (van wie is de grond of het schip) dan kan je dit navragen bij het Kadaster.
1
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 11 aug 2021
1
24
0

Recente en relevant artikelen