Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat wordt er vastgelegd in de hypotheekakte?

De koper van een huis heeft een hypotheek nodig om dit te kunnen financieren. De koper geeft het de bank het recht van hypotheek. De koper is in dit verhaal de geldnemer of de hypotheekgever de bank is de geldgever of de hypotheeknemer. Het recht van hypotheek wordt vastgelegd in de hypotheekakte. De hypotheekakte is naast de notariële akte het bewijs dat je eigenaar bent van de gekochte woning.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 12 aug 2021
9
104
16
Afbeelding door Maria Ziegler via Unsplash

De hypotheekakte

Naast de basisgegevens bevat de hypotheekakte in de meeste gevallen ook een aantal belangrijke bedingen. De hypotheekakte is vormvrij, dit betekent dat de bank in dit geval mag bepalen wat erin komt te staan naast de verplichte basisgegevens. De akte beschrijft welke rechten en plichten beide partijen hebben. Zo moet de geldnemer op tijd de betaling voldoen en heeft de bank het recht van parate executie. Dit houdt in dat de bank de woning in het openbaar mag verkopen als de geldnemer een aantal maanden niet op tijd betaald. Hieronder worden de belangrijkste gegevens van een hypotheekakte vermeld.
 • De naam van de hypotheeknemer: dit is de naam van de hypotheekverstrekker (de bank).
 • De naam van de hypotheekgever: de naam van de cliënt die de woning wil kopen.
 • De naam van de notaris: die de notariële akte opstelt.
 • De standplaats van de notaris: de plaats waar het kantoor van de notaris is gevestigd.
 • Gegevens van het onderpand (woning): hier moet nauwkeurig beschreven worden om welk registergoed het gaat. De hypotheek kan nietig worden verklaard als de gegevens niet kloppen.
 1. Aard van het registergoed.
 2. De ligging van het onderpand.
 3. Vermelding van kadastrale gemeente, sectie en perceelnummer.
 4. Hypotheekbedrag: het bedrag waarvoor de hypotheek is aangegaan.
 5. Soort hypotheek: er wordt beschreven om welke hypotheek vorm het gaat, wat het rentepercentage is en het aflosschema wordt beschreven.
 6. Hypotheekbedingen: de eventuele bedingen die opgenomen worden door de geldverstrekker. Lees de paragraaf hypotheekbedingen wat deze inhouden.
 7. Dagtekening: de plaats, datum en tijd van de ondertekening door beide partijen.

De hypotheekbedingen

De hypotheekbedingen worden in de hypotheekakte opgenomen door de geldverstrekker. De hypotheekbedingen geven in alle 4 de gevallen de geldverstrekker een bescherming. Voor 1995 werd er door de geldverstrekker ook het recht van parate executie opgenomen als een beding dit is niet meer nodig omdat dit nu in de wet is geregeld. De geldverstrekker kan de volgende 4 bedingen opnemen in de hypotheekakte. De geldverstrekker zal dit dan ook in alle gevallen doen omdat het de geldverstrekker een bescherming biedt.

 • Huurbeding: de geldverstrekker wil niet dat de koopwoning wordt verhuurd aan andere mensen zonder zijn toestemming. De gedachten hierachter is dat huurder minder zuinig op de woning zijn dan een koper waardoor de woning bij verkoop minder zal opleveren. Zodra de geldverstrekker het recht van parate executie wil uitoefenen wil hij een goede prijs ontvangen tijdens de openbare verkoop en dat lukt niet met huurders in de woning.
 • Beheerbeding met daaraan gekoppeld het ontruimingsbeding: achterstallig onderhoud kan de waarde van de woning aanzienlijk laten zakken. De geldverstrekker kan door het beheer beding de woning in zijn beheer nemen het de woning opknappen en de woning ontruimen. Het ontruimingsbeding houdt in dat de geldverstrekker de woning mag ontruimen als er een achterstand is ontstaan bij de betaling. De woning wordt ontruimd en de geldverstrekker kan de woning snel openbaar verkopen.
 • Beding ter voorkoming van het wegneemrecht: alles wat de koper van de woning nagelvast aan de woning heeft bevestigd (badkamer, keuken en aanbouw) moeten worden achtergelaten bij verkoop. De koper mag deze niet meenemen naar zijn nieuwe woning.
 • Niet wijzigingsbeding: een woning is een pand om in te wonen en niet om andere zaken in te doen. Zo mag je van je woning geen hotel, winkel of kroeg maken door dit beding.

Samenvatting

Hypotheekakte bestaat in feite uit 2 onderdelen: de verplichte basisgegevens en de bedingen. Deze bedingen zal de geldverstrekker in bijna alle gevallen opnemen in de hypotheekakte. Het geeft de geldverstrekker een bescherming als hij de woning in het openbaar moet verkopen. De hypotheekbedingen hebben allemaal te maken met het feit dat anders de opbrengst tijdens een openbare verkoop minder opbrengt.
9
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 12 aug 2021
9
104
16

Comments

 • 15 aug
 • 1
Best ingewikkeld toch, maar wel interessant!
1
 • 15 aug
 • 0
dankjewel
 • 15 aug
0
 • 15 aug
 • 1
Ik weet niet of een hyptheekakte ook geldt als eigendomsbewijs. Het gaat immers alleen over je lening?
1
 • 15 aug
 • 0
Hypotheekakte heb je wel nodig.
 • 15 aug
0
 • 15 aug
 • 1
Ik ben blij dat mijn man zulke dingen altijd regelt maar toch goed om te weten.
1
 • 15 aug
 • 0
Hahah ja he daar ben je ook een partner voor. Jij doet vast weer andere zaken die hij niet weet.
 • 15 aug
0
 • 14 aug
 • 1
Interessant
1
 • 17 aug
 • 0
dankjewel
 • 17 aug
0
 • 15 aug
 • 0
Dankjewel
 • 15 aug
0
 • 14 aug
 • 1
Intressant!
1
 • 15 aug
 • 0
Dankjewel
 • 15 aug
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen