Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat zijn de hoofdtaken van het ministerie van Financiën?

Het belangrijkste geld van onze staat, wordt beheerd door het Ministerie van Financiën. Naast die felbegeerde verantwoordelijkheid zijn er nog een aantal andere zaken waarvoor het Ministerie van Financiën verantwoordelijk is: de overheidsfinanciën, het beleid op de financiële markten en het economische beleid.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 aug 2021
8
48
15
Het organogram (hoofdtaken) van het Ministerie van Financiën. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/organisatie/organogram
Het organogram (hoofdtaken) van het Ministerie van Financiën. Bron: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/fin/organisatie/organogram

De missie

De volgende missie is te lezen op de site van het Ministerie van Financiën: ‘’Wij werken aan een goede financiële huishouding van Nederland. Wij innen belastingen op basis van solide fiscale regelgeving. Wij zien toe op een doelmatige besteding van overheidsgeld. Wij maken regels voor het goed functioneren van het financiële stelsel. Wij werken aan een sterke economische structuur die verankerd is in een economisch en financieel gezond Europa.
Bron: website, Ministerie van Financiën

Wat zijn de hoofdtaken?

Het kabinet (de winnende partij die gewonnen heeft bij de tweede Kamerverkiezingen samen met de partijen die mee willen regeren) kiest ook de Staatsecretaris van Financiën. Hij zal als persoon het Ministerie van Financiën onder zijn hoede nemen. Dit betekent niet dat hij kan doen wat hij wil. De staatsecretaris moet voor zijn plannen eerst goedkeuring ontvangen van de Kamer.

De hoofdtaken:
 • Het opstellen van de Rijksbegroting.
 • Het opstellen van het fiscale zaken voor Nederland.
 • Het innen van alle belastingen die worden geheven in Nederland (de Belastingdienst).
 • Verder zorgt het voor een goed financieel-economisch beleid.

De rijksbegroting

Dit is toch eigenlijk wel het grootste moment van het jaar, het uitkomen van de Rijksbegroting. Onze Majesteit (Koning Willem Alexander) leest op de derde dinsdag (Prinsjesdag) in september de troonrede voor. Een onderdeel hiervan is de Rijksbegroting. Deze gegevens worden tevens gepubliceerd op de website van het Ministerie van Financiën, deze zijn openbaar voor de burgers van Nederland.

De Rijksbegroting bestaat uit:
 • Miljoenennota (algemene toelichting op de verwachte inkomsten en uitgaven).
 • Belastingplan (het plan over de wijzingen op het gebied van belastingen).
 • Begroting en begrotingsstaat

Fiscale zaken

Hier worden de fiscale regels bedacht en gezorgd dat deze nageleefd worden. Voorbeelden van belastingen zijn: motorrijtuigenbelasting, btw, accijnzen, maar ook douanewetgeving en belasting op milieugrondslag. Verder houden ze zich ook bezig met internationale fiscale zaken, zoals het opstellen van belastingverdragen tussen de verschillende landen.

De belastingdienst en het innen van belastingen

De belastingdienst valt ook onder de hoede van het Ministerie van Financiën. Dit is ook wel logisch, want het zijn natuurlijk de inkomsten en uitgaven van het land. In deze categorie worden de meeste inkomsten vergaard (belastingen, loonheffingen) en uitgaven gemaakt (huurtoeslag, zorgtoeslag en andere toeslagen). Zo weet het Ministerie wat ze kunnen verwachten in het komende jaar (prognose uit de Rijksbegroting). Stel dat de Belastingdienst niet toebehoorde aan het Ministerie van Financiën, maar aan een ander Ministerie of apart zou zijn. Dan is het voor Jan Kees de Jager moeilijker om te beoordelen wat het beste voor Nederland is, zowel voor de financiën van het land als voor de burgers. De gegevens kan hij natuurlijk opvragen bij bijvoorbeeld het Ministerie van Belastingen (laten we het zo noemen). De Belastingdienst is een handig instrument om de financiën in zijn greep te houden. Het Ministerie weet precies hoeveel geld er uitgaat aan bijvoorbeeld toeslagen en hoeveel mensen daarbij gaan komen. Hieruit kan het Ministerie bedenken hoe ze dat kunnen opvangen met belastingen en hoe ze dat eerlijk kunnen verdelen onder de burgers. Belastingtarieven 2012, vind je hier.

Financieel- en economisch beleid

Hier zijn ze verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van de overheid. De overheid maakt ook kosten en deze moeten betaald worden. Het is voor Nederland onmogelijk om alleen uit belastinginkomsten of andere inkomsten haar uitgaven te betalen. Om aan geld te komen worden staatsobligaties uitgegeven. Het uitgeven van staatobligaties, de betaling van de nominale waarde en de rente wordt gedaan door het Agentschap.

Verder zijn ze verantwoordelijk voor de buitenlandse betrekkingen. Wat zijn de voor- en nadelen als er een nieuwe lidstaat bijkomt in de EU? Heeft dit voordelen of alleen maar nadelen voor Nederland. Ieder land heeft daar zijn eigen mening over. Een buurland die al de Euro heeft en veel zakendoet met dat land, is eerder geneigd om het land toe te laten ondanks wat mindere economische vooruitzichten. Ook het beleid ten opzichte van het IMF (Internationaal Monetair Fonds) of de Wereldbank, worden hier besproken.

Een andere belangrijke taak is het toezicht houden op de financiële instellingen in Nederland, dit wordt gedaan door de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Zij houden toezicht op de aanbieders van financiële producten, maar ook het financiële stelsel en hoe de financiële instellingen zich moeten opstellen tegenover hun klanten (de zorgplicht).

Conclusie

Dit zijn de belangrijkste taken van het Ministerie van Financiën. Het is leuk om de rijksbegroting een keer te bekijken op de site van het Ministerie van Financiën. Je kan zien hoeveel belastinginkomsten Nederland binnenkrijgt en wat de hoogste uitgave is.
8
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 3 aug 2021
8
48
15

Comments

 • 3 aug
 • 0
Zou dit gelijkaardig zijn in België ?
0
 • 4 aug
 • 0
Dat durf ik echt niet te zeggen. Ik zou me daar in moeten verdiepen. Ik denk dat het sommige vlakken redelijk gelijk zou zijn maar veel vlakken ook totaal anders zou gaan.
 • 4 aug
0
 • 3 aug
 • 0
Financien is niet echt mijn sterkste kant
0
 • 3 aug
 • 0
ik vind het altijd leuk en interessant. Al is dit wel een heel hoog niveau.
 • 3 aug
0
 • 3 aug
 • 0
Interessant Wesley.
0
 • 3 aug
 • 0
bedankt noa.
 • 3 aug
0
 • 3 aug
 • 0
Zware kost maar wel interessant om te lezen.
0
 • 3 aug
 • 0
klopt dat is het vind het soms een leuke uitdaging om daar ook over te schrijven.
 • 3 aug
0
 • 3 aug
 • 0
Intressant artikel!
0
 • 3 aug
 • 0
hopelijk weer een stukje wijzer geworden.
 • 3 aug
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen