Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Welke testamentaire clausules zijn er

In een testament kan je opnemen wie je wat wil nalaten als je zelf overlijdt. Dit kan zijn een deel van je vermogen naar je kinderen of een goed doel. Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld een ring die de erflater (degene die overleden is) van zijn vader heeft gekregen wil doorgeven aan zijn oudste zoon. Doe je dit niet dan heeft eenieder in de groep er evenveel recht op.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 10 aug 2021
10
48
20
Afbeelding door Stephen Goldberg via Unsplash

Welke clausules zijn er

 • Ontervingsclausule
 • Uitsluitingsclausule
 • Niet-opeisbaarheidsclausule
 • Plaatsvervullingsclausule
 • Inbrengclausule
 • Clausule tot executeursbenoeming
 • Bewindvoeringsclausule
 • Voogdijclausule
 • Echtscheidingsclausule
 • Vrij van recht-clausule
 • 30-dagenclausule
De bovenstaande clausules zal ik in het kort behandelen in dit artikel.

Ontervingsclausule

De erflater kan iemand onterven voor de nalatenschap. Je kunt je kind onterven voor de nalatenschap al blijft een kind altijd recht hebben op zijn legitieme portie. De legitieme portie voor een kind bedraagt 50% van de waarde van een kind dat niet onterfd is.

Uitsluitingsclausule

Met de uitsluitingsclausule kun je de partner van je gehuwde kind uitsluiten voor de verkregen nalatenschap. Als je kind in gemeenschap van goederen is getrouwd dan is in principe het vermogen gezamenlijk. Als jij wilt dat de partner na de scheiding geen aanspraak kan maken op het deel van de nalatenschap moet de erflater deze clausule in zijn testament opnemen.

Niet-opeisbaarheidsclausule

Deze clausule is bedoeld opdat de langlevende partner van de overledene zonder zorgen kan blijven wonen waar ze nu woont. Zodra de kinderen hun legitieme portie opeisen moet de langstlevende partner dit betalen. Meestal is er niet genoeg geld op de bank en moet het huis verkocht worden. Met deze clausule kan dit voorkomen worden. De niet-opeisbaarheidsclausule houdt in dat de legitieme portie van de kinderen wordt opgeschort. De kinderen houden wel het recht op de legitiem portie maar het wordt voor een bepaalde opgeschort zodat ze er geen aanspraak op kunnen maken.

Plaatsvervullingsclausule

Volgens de wet zal, als de erfgenaam is overleden, diens kinderen zijn of haar plaats vervangen. De plaatsvervullingsclausule maakt het mogelijk om diegene die de plaats zou innemen (plaatsvervulling) uit te sluiten. Dit kan alleen als dit opgenomen is in het testament.

Inbrengclausule

De erflater kan door middel van de inbrengclausule zijn erfgenamen vrijstellen van eerder gegeven schenkingen. Door middel van deze clausule zullen eerder gegeven schenkingen door de toen nog in levende erflater buiten de nalatenschap vallen.

Clausule tot executeursbenoeming

Om ruzie te voorkomen tijdens het verdelen van de nalatenschap kan je ervoor kiezen om deze clausule op te nemen in je testament. Je wijst een executeur aan die het verloop van het testament regelt. De executeur moet deze benoeming wel eerst aanvaarden.

Bewindvoeringsclausule

Als er erfgenamen zijn die (nog) niet goed kunnen omgaan met geld (minderjarige, verslaafde of mensen met een bepaalde ziekte) kan je ervoor kiezen om een bewindvoerder aan te stellen. Deze zal het ontvangen vermogen beheren voor de erfgenaam. Je kunt zelfs een termijn stellen hoelang de bewindvoerder de beheerder is van het geld. Als iemand zijn vermogen ergens voor wil gebruiken moet diegene eerst toestemming vragen aan de bewindvoerder.

Voogdijclausle

Als er nog kinderen in verhaal voorkomen is het verstandig om dit van tevoren te regelen. Je kunt dan aan iemand vragen om voogd te willen zijn van je kinderen. Als deze persoon dit wil doen dan kun je hem of haar benoemen in je testament als voogd. Als dit ontbreekt wordt er met de familie overlegd en aan de kinderen gevraagd bij wie ze terecht kunnen.

Echtscheidingsclausule

Het kan voorkomen dat de partner een scheiding heeft willen aanvragen voordat de ander overleed. Als dit het geval is en er is een echtscheidingsclausule opgenomen in het testament kan de overgebleven partner uitgesloten worden voor de nalatenschap.

Vrij van recht-clausule

Deze clausule is voordelig voor de langstlevende partner. Met deze clausule hoeft de langstlevende partner geen successierecht te betalen. Het bedrag dat aan successierecht betaald had moeten worden wordt in mindering gebracht op de nalatenschap. Dit betekent dat de overgebleven minder te verdelen hebben omdat het successierecht van de partner in mindering is gebracht.

30-dagenclausule

Deze clausule wordt ook wel een de overlevingsclausule genoemd. Het kan voorkomen (vooral bij oudere mensen) dat kort na het overlijden van de partner de andere ook overlijdt. Dit zou dan betekenen dat er tweemaal successierecht betaald moet worden door de erfgenamen. Deze clausule beperkt dit tot eenmaal. Na het overlijden van de (tweede) partner hoeft er niet nogmaals successierecht betaald te worden.

Samenvatting

De bovenstaande clausule hebben allemaal een ander doel. Bij de een kan je bijvoorbeeld iemand uitsluiten voor de nalatenschap, het regelen van de voogdij van de kinderen en een andere regelt dat er geen tweemaal successierecht betaald hoeft te worden. De clausules zijn onder te verdelen in de volgende 6 categorieën:
 • Onterven: ontervingsclausule
 • Vermogen (geld): uitsluitingsclausule, niet-opeisbaarheidsclausule, plaatsvervullingsclausule, inbrengclausule bewindvoeringsclausule.
 • Benoemen van executeur: clausule tot executeursbenoeming
 • Regelen van de voogdij: voogdijclausule
 • Scheiding: echtscheidingsclausule
 • Successierecht: vrij van recht-clausule en 30-dagenclausule.
Het is verstandig om dit tijdig te regelen bij een notaris. Een notaris kan je ook advies geven over wat in jouw toestand wel of niet van toepassing kan zijn.
10
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 10 aug 2021
10
48
20

Comments

 • 13 aug
 • 0
Is soms wel fijn als het allemaal goed op papier staat maar de meeste mensen die ik ken doen het niet. Er wordt wel over gepraat maar niets vastgelegd.
0
 • 13 aug
 • 0
Goed dat je dat zegt de meeste mensen hebben er geen kennis van, te duur en geen zin. Is veel waar je over na moet denken en dat wil je eigenlijk niet.
 • 13 aug
0
 • 12 aug
 • 0
Wow wat veel verschillende punten, daar sta je eigenlijk nooit zo bij stil.
0
 • 13 aug
 • 0
Het zijn er inderdaad veel en komen er ook steeds meer bij.
 • 13 aug
0
 • 12 aug
 • 0
Dat geeft rust wanneer je het geregeld hebt
0
 • 12 aug
 • 0
Jazeker. Al blijft het dan goed om er af en tot naar te kijken, indat er altijd dingen kunnen veranderen.
 • 12 aug
0
 • 11 aug
 • 0
goed om je dit allemaal te realiseren
0
 • 12 aug
 • 0
Je kunt het maar doen doen je het zo willen na je overlijden..Anders wordt het geregeld via De we
 • 12 aug
0
 • 11 aug
 • 0
Ik houd het maar simpel, denk ik.
0
 • 11 aug
 • 0
Is erg veel en lastige materie . Laat je goed adviseren.
 • 11 aug
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen