Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Zelfstandig ondernemer en een inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als werknemer ben je in de regel wel goed verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Je meldt je ziek en je loonbetaling gaat gewoon door. Het loon wordt immers op de gebruikelijke tijd door de werkgever aan je uitbetaald. Ook bij een blijvende arbeidsongeschiktheid ben je als werknemer gelukkig van een inkomen verzekerd. In Nederland werken meer dan één miljoen personen als zelfstandige.

Geschreven door Belastingaangifte Advies
Gepubliceerd op: 7 juli 2021
4
47
9
gegevens van het CBS
gegevens van het CBS

Arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt komen er steeds meer persoenen die zich als zelfstandige aanbieden voor het uitvoeren van werk. Vaak werk van een werknemer. De grond reden voor de verschuiving van werknemer naar het zelfstandig willen uitvoeren van werkzaamheden ligt in de rede dat het voor een werkgever aks opdrachtgever financieel ook goedkoper is om het werk onder zeer gunstige voorwaarden uit te besteden aan een zelfstandig werkende persoon. Je ziet heel vaak dat werknemers, vaak uit nood geboren, zich ook laten verleiden om zelfstandig werkopdrachten uit te gaan voeren. Jammer is dat zelfstandigen zich vaak te weinig verdiepen in de risico’s van de zelfstandigheid. Denk alleen maar aan de noodzakelijke verzekeringen.

Arbeidsongeschiktheid

Als werknemer werk je als het ware in een veilige haven en werknemers kiezen ook vaak bewust voor de zekerheid en de meeste werknemers kiezen ook heel bewust voor de veilige haven van een werkgever. Dit ondanks het feit dat er ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn, die laten zien dat er steeds vaker en meer werknemers komen, die voor zichzelf besluiten om de verworven kwaliteiten en opgebouwde expertise voor zelf en voor eigen rekening en risico te gaan vermarkten. In de praktijk blijkt vervolgens dat bij de starters, die een eigen onderneming beginnen, de basiskennis van het ondernemerschap ontbreekt. Hier onder valt ook de verantwoordelijkheden van het afdichten van en het voorzien in onvoorziene negatieve consequenties die kunnen voorkomen. Denk alleen maar aan het ziek kunnen worden en blijvende arbeidsongeschiktheid. Vooral de kleine en goedkope zelfstandigen en de ondernemers zonder personeel laten zich onvoldoende voorlichten en nemen ook vaak een financieel risico. Vooral het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid is een niet te overzien financieel risico. Er wordt op het afdichten van dit risico door de overheid niet gecontroleerd. Dit in tegenstelling tot het kunnen en mogen rijden in auto, dat alleen mag met een geldig rijbewijs. Als zelfstandige is het niet verplicht om de belastingdienst, de kamer van koophandel of een ander overheidsorgaan te informeren over de aanwezige verzekeringen. Vaak weten de zelfstandigen niet dat van de arbeidsongeschiktheidsverzekering de premie in de belastingaangifte inkomstenbelasting als aftrekpost mag worden opgevoerd.
een gebroken been en je kunt in de regel niet werken
een gebroken been en je kunt in de regel niet werken

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zodra een persoon werkzaamheden voor eigen risico gaat uitvoeren, dan zou er een checklist moeten kunnen worden ingevuld die betrokkenen wegwijs maakt in alle (rand)zaken die bij het ondernemerschap behoren. Dit vooral om in voorkomende situaties een teleurstelling te voorkomen. Het zou daarom beter zijn als er een betere voorlichting gegeven wordt. Daarbij hoort ook informatie over de nut en noodzaak en de kosten en daarbij behorende voorwaarden van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is vooral belangrijk dat de informatie die aan iedere zelfstandige wordt verstrekt in begrijpelijke taal wordt weergegeven. De informatie bevat vaak niet die duidelijkheid die bij bepaalde onderwerpen wordt gewenst. Ook de geoffreerde premie en de daarbij behorende dekking zijn vaak heel anders dan door de zelfstandig ondernemer wordt bedoeld en wordt verwacht. Ook het gegeven dat de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) door de zelfstandige ondernemer natuurlijk zelf moet worden afgesloten, is het struikelblok de hoogte van de premie (ondanks het gegeven van de fiscale aftrekbaarheid). De premie is vaak voor de doorsnee zelfstandig ondernemer niet te betalen. Als er geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten, dan is het volledige risico voor betrokkenen zelf. De meeste zelfstandige ondernemers beseffen niet dat het risico van het hebben van geen inkomen, volledig zelf gedragen moet worden en vaak laat dat de financiële buffer ook niet toe.

Waarom toch verzekeren?

Als zelfstandig ondernemer, die voor eigen risicowerkzaamheden uitvoert, dient altijd te zorgen voor een goede inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Een ongeluk zit immers in een kleine hoek en kan ook buiten eigen schuld veroorzaakt worden. Hoewel dan de schade verhaald kan worden, is het toch prettig om vanaf de eerste arbeidsongeschiktheid dag van een inkomen verzekerd te zijn. Het is raadzaam om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten als je als zelfstandig ondernemer werkt of als je groot aandeelhouder bent, de zogenoemde DGA. Maar ook de vrije beroepsoefenaar, zoals de tandarts, huisarts en de kunstenaar, advocaten, notarissen en psychologen en de overige therapeuten moeten een eigen inkomensvoorziening treffen die in het inkomen voorziet bij arbeidsongeschiktheid.
zorg voor voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid
zorg voor voldoende inkomen bij arbeidsongeschiktheid
In Nederland is het niet verplicht om een verzekering af te sluiten voor het hebben van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit. Iedere zelfstandige kan echter beter wel zorgen voor een financieel vangnet bij ziekte en gebrek. Vooral is dit gewenst omdat er geen andere regelingen zijn die in inkomen geeft bij arbeidsongeschiktheid. Het risico is dan heel sterk aanwezig dat betrokkene voor geld moet aankloppen bij zijn gemeente.
Roept de tekst vragen op of zijn er onduidelijkheden? Reageer dan hieronder.
4
Geschreven door Belastingaangifte Advies
Gepubliceerd op: 7 juli 2021
4
47
9

Comments

 • 21 juli
 • 0
Heel duidelijk omschreven en geschreven. Kom je ook eens langs op de koffie.
0
 • 2 aug
 • 0
Dank voor het compliment en het aanbod voor de koffie. Beiden accepteer ik
 • 2 aug
0
 • 8 juli
 • 1
Een heel erg interessant artikel! Duidelijk geschreven, fijn.
1
 • 10 juli
 • 0
ook al ben je 16 jaar, ook jij kunt belastingvoordeel uit het schrijven en andere inkomsten halen.
 • 10 juli
0
 • 10 juli
 • 0
Dank voor je reactie, dat geeft een reden om meer artikelen over dit onderwerp te schrijven.

Heb je wensen, laat het maar weten.
 • 10 juli
0
 • 7 juli
 • 0
Voor ondernemers wordt deze helaas wel verplicht per 2024.
0
 • 10 juli
 • 0
Wil je daar nu al meer over weten?

Of heb je een ander onderwerp, laat het maar weten.
 • 10 juli
0
 • 7 juli
 • 1
Heel uitgebreid en interessant artikel.. ook mij interesse. Ik ga je volgen, jij mij ook.
(De koffie staat ook bij min klaar, mocht je zin hebben)
1
 • 10 juli
 • 0
Ik drink koffie met melk en suiker, maar dat zal wel geen probleem zijn. Omdat te ondekken, ga ik je volgen.
 • 10 juli
0

Recente en relevant artikelen