Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Zomersmog: betekenis, risico's en voorzorgsmaatregelen

Des te warmer het weer, des te groter de kans op zomersmog. Met smog wordt in zijn algemeenheid luchtvervuiling bedoeld. De smog waar men in de zomermaanden mee te maken kan krijgen, de zogenaamde zomersmog, heeft vooral te maken met een zeer hoog gehalte aan ozon en/of fijnstof. Zomersmog kan diverse gezondheidsklachten veroorzaken.

Geschreven door Tekst SchrijverT
Gepubliceerd op: 21 juni 2021
3
24
6

Smog

De luchtkwaliteit in Nederland voldoet over het algemeen aan de Europese normen. Een uitzondering hierop vormt in de regel de luchtkwaliteit langs veel drukke snelwegen. In bepaalde perioden in het jaar kan de luchtverontreiniging tijdelijk zeer extreem toenemen. Men spreekt dan over smog. De term smog is een samenvoeging van de Engelse woorden smoke (rook) en fog (mist). Smog kan ontstaan door een verhoogde concentratie ozon, fijnstof, stikstofdioxide en zwaveldioxide. De eerste genoemde stoffen, ozon en fijnstof zijn hoofdverantwoordelijk voor de zogenaamde zomersmog. Terwijl een verhoogde concentratie aan stikstofdioxide en/of zwaveldioxide wintersmog kan veroorzaken.

Zomersmog

Zomersmog ontstaat doordat de geringe wind ervoor zorgt dat de verontreinigende stoffen zich in de lucht ophopen. Wanneer de wind ook nog eens uit een zuidoostelijke richting komt, dan wordt dit proces extra versneld. De verontreinigende stoffen worden vervolgens door het felle zonlicht omgezet in ozon. Doordat de invloed van de zon in de herfst en in de winter niet sterk genoeg is, kan smog ontstaan door een verhoogde ozonconcentratie alleen voorkomen in de zomer en in extreme gevallen in een wel heel warm voorjaar.

Fijnstof
Een andere veroorzaker van zomersmog kan de zogenaamde fijnstof zijn. Fijnstof is een mengsel van allerlei in de lucht zwevende stofdeeltjes. Deze stofdeeltjes kunnen zowel van natuurlijke aard zijn als door menselijke invloeden veroorzaakt worden. Stofdeeltjes kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een vulkaanuitbarsting (natuurlijke oorzaak). Bij menselijke invloeden kan men bijvoorbeeld denken aan de fijnstof die vrij komt bij uitlaatgassen. Hoge concentraties van fijnstof ontstaan vooral in perioden met een hoge luchtdruk. Dus als het helder weer is en er tropische temperaturen zijn en er ook een zwakke tot matige oostelijke wind staat.

Niveaus

De mate van zomersmog kan worden ingedeeld in drie niveaus;
 1. geen of geringe smog;
 2. matige smog;
 3. ernstige smog.
Zodra men in Nederland te maken krijgt met matige of ernstige (zomer)smog, zal het RIVM een waarschuwing uitgeven.

Gezondheidsklachten en voorzorgsmaatregelen

De drie verschillende smogniveaus brengen elk afzonderlijk verschillende mate van risico's voor de gezondheid met zich mee.
 1. ernstige smog: heeft effecten voor de hele bevolking en vooral toenemende klachten bij de twee andere risicogroepen.
 2. geen of geringe smog: bij deze mate van smog zal een mens alleen klachten ondervinden, wanneer de persoon zeer gevoelig is.
 3. matige smog: mensen met aandoeningen aan de luchtwegen, mensen met hart- en vaatziekten en mensen die zich zwaar inspannen in de buitenlucht lopen het risico (verergerde) gezondheidsklachten te krijgen. Ook mensen die extra gevoelig zijn, lopen dit risico.

Klachten die kunnen ontstaan zijn:

 • toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en benauwdheid
 • irritatie van ogen, neus en keel;
 • hoofdpijn.

Advies
Wanneer er sprake is van matige smog, is het beter en verstandiger om lichamelijke inspanning zoveel mogelijk te vermijden. Mensen die behoren tot de risicogroepen of klachten ondervinden, kunnen bij smog het beste binnenblijven. Bij ernstige smog worden alle mensen geadviseerd om (indien mogelijk) niet naar buiten te gaan.
3
Geschreven door Tekst SchrijverT
Gepubliceerd op: 21 juni 2021
3
24
6

Comments

 • 21 juni
 • 1
Graag gelezen artikelen en weer wat kennis op gedaan. Bedankt.
1
 • 21 juni
 • 0
Fijn dat we elkaar zo steeds wat kunnen leren.
 • 21 juni
0
 • 21 juni
 • 1
Mooi informatief stuk
1
 • 21 juni
 • 0
Dank je wel.
 • 21 juni
0
 • 21 juni
 • 1
Mooi geschreven. Heb er ooit wel eens last van gehad. Je voelde het aan je luchtwegen (heb wat last van astma).
1
 • 21 juni
 • 0
Oh dat is vervelend zeg, dank je wel voor je compliment.
 • 21 juni
0

Recente en relevant artikelen