Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Kies voor jezelf

We worden allemaal op een bepaalde manier opgevoed. Velen zullen zich wellicht herkennen in de woorden: “Geef en je zult ontvangen.” Voor sommige mensen is dat een oproep om gul te zijn naar anderen, voor anderen een manier om anderen af te rekenen.

Geschreven door Bianca van Orsoy
Geschreven op: 27 feb 2021
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
2
33
2
Afbeelding door Lina Trochez via Unsplash
De een is een gever, de ander is een ontvanger.

We worden allemaal op een bepaalde manier opgevoed. Velen zullen zich wellicht herkennen in de woorden: “Geef en je zult ontvangen.”

Voor sommige mensen is dat een oproep om gul te zijn naar anderen, voor anderen een manier om anderen af te rekenen. Zo van: “Ik heb jou iets gegeven, dus nu moet jij mij iets geven. Dit heeft mijns inziens weinig met geven te maken.

Dit is meer een scorebord bijhouden; je geeft niet vanuit je hart, het is eerder een transactie…voor wat hoort wat. Je wilt eerder een ontvanger zijn dan een gever. Je ziet relaties als een transactie.

Aan de andere kant zijn er mensen die oprecht vanuit hun hart geven. Die veel, zo niet alles voor een ander overhebben. Deze mensen zijn van nature gevers. Ze staan klaar voor anderen, je kunt negen van de tien keer een beroep op ze doen.

Het zijn vaak gewaardeerde mensen in hun directe omgeving. Het zijn vaak zorgzame, vriendelijke mensen die een ander een hoop gunnen.

Echter, geven wordt niet door iedereen gewaardeerd. Waar gevers zijn, zijn ook nemers. Nemers die zien het als vanzelfsprekend dat een gever geeft. Wanneer een gever na verloop van tijd grenzen gaat stellen, is het in het begin even schrikken voor de omgeving. Na verloop van tijd went iedereen eraan en houden ze er rekening mee.

Bij een nemer werkt het iets anders; een nemer is oprecht beledigd. Ze verwachten iets te krijgen en het feit dat een gever grenzen stelt, is een aanslag op het verwachtingspatroon en ego van de nemers. Toch moet een gever paal en perk stellen aan zijn of haar gulheid. Nemers dwingen je hiertoe. Wanneer een gever geen grenzen stelt, blijft de nemer nemen.

Het gevolg? De gever raakt uitgeput, overwerkt en raakt teleurgesteld omdat de nemer van alles eist, maar niets geeft, zelfs geen waardering uit.

Uiteindelijk brandt de gever op, omdat deze alles aan iedereen heeft gegeven. De ‘tank ’is als het ware leeg.

Hoe gaat een gever dan op een gezonde manier om met nemers? Men stelt als gever duidelijke grenzen, we gaan tot hier en niet verder. Wees goed, maar niet gek. Houdt je tank; het extra is voor anderen, maar je ‘tank’ moet altijd vol zijn. En vooral: als je geeft, geef dan eerst aan jezelf voordat je ook maar iets weggeeft aan een ander. De gever moet zichzelf op de eerste plaats zetten.
2
Geschreven door Bianca van Orsoy
Geschreven op: 27 feb 2021
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
2
33
2

Comments

  • 16 juni
  • 0
Mooi geschreven. Ik ga je volgen, volg je me terug?
  • 16 juni
0
  • 16 juni
  • 0
Goed omschreven en geschreven.
  • 16 juni
0

Recente en relevant artikelen