Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Lucht elementalen

Gedachten over elfen en sylfen.

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 8 sep 2021
3
14
2
De luchtgeesten noemen we Sylfen. De lucht is vol met wezens die tot het luchtelement behoren en daaruit zijn voortgekomen. Sommige heel kleine, andere groter dan de mens. Zij zijn vooral in de bergen te vinden. Wanneer je de hoogten bestijgt en naar eenzame plekken gaat, ver van de menselijke contacten, zul je de berggeesten kan je de berggeesten gewaar worden. Zij zijn machtig en mysterieus en worden niet graag gestoord voor luttele zaken.

Sylfen zijn als het ware de elfen van de lucht, wat niet wil zeggen dat ze daarom altijd gevleugeld zijn. Hun verschijning nadert het meest met wat men tegenwoordig als een geest zou bestempelen. Een doorzichtige verschijning die even snel in rook kan opgaan als ze gekomen is.

De luchtgeesten helpen mensen inspiratie te ontvangen. Mensen denken alsmaar meer dat men alles louter en alleen vanuit henzelf komt. Toch wisten de grote schrijvers en kunstenaars van vroeger wel beter, zij waren niet beschaamd om hun inspiraties toe te wijzen aan mysterieus muzen. De Sylven zijn dan ook wezens van de Lucht-ether. Als je dan weet dat ether verwant is aan het menselijk denken en dat het mentale lichaam van de mens beïnvloed wordt en steeds betrokken is bij deze lucht-ether (denk bvb onze ademhaling bij meditaties), dan zal je vanzelf begrijpen dat de luchtgeesten woorden aangetrokken door het denken en speciaal door hen die vanuit hun denken durven te creëren.

Lucht binnen onszelf

Lucht als energetisch element staat vooral voor de kracht van alles wat met ons denkvermogen te maken heeft. Het is het deel van ons dat wil leren en nieuwsgierig is naar de onderliggende logica van dingen. Het is een jeugdige energie, vluchtig en veranderlijk. Mensen met veel lucht in hun energie zijn niet bang om nieuwe zaken uit te proberen. Ze staan ten allen tijde open voor nieuwe kennis en zijn in staat hiervoor oude ideeën op te geven. Ze zijn dan niet bang hun leven om te gooien in functie van iets nieuw. Dit kan voor andere als wispelturig en hard overkomen.

Lucht werpt ook een zekere vorm van objectiviteit op, die vaak als koud en afstandelijk zal worden aanzien door anderen. Lucht streeft dan ook eerder naar rechtvaardiging dan naar een verbloeming van het geheel. En net zoals de Sylfen houden ze zich liever bezig met existentiële zaken in plaats van met de dagdagelijkse bekommernissen.

Lucht in de astrologie

Astrologische tekens waarin Lucht overheerst:

Waterman, Weegschaal, Tweelingen

Meer over elementalen

3
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 8 sep 2021
3
14
2

Comments

  • 9 sep
  • 1
Interessante blog, met veel aandacht en interesse gelezen. Ik ben een weegschaal
1

Recente en relevant artikelen