Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Rechten: een uitverdeling volgens hun aard

Naar hun aard kunnen rechten volgens de wetgeving ‘absoluut’ of ‘relatief’ zijn. Wat betekent dit en hoe verschillen ze van elkaar.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 21 juni 2021
6
70
12
Afbeelding door Etienne Martin via Unsplash

Wat definieert relatieve rechten?

Deze ‘relatieve’ vermogensrechten worden uitgeoefend tussen één of meerdere personen en zijn onderdeel van het verbintenissenrecht. Een verbintenis die een overeenkomst is sluit je met iemand anders. Beide personen kunnen er gebruik van maken. Bij een bestelling of koopovereenkomst heeft de koper het recht op de producten en de plicht om ze te betalen. De winkel heeft de plicht ze te leveren en het recht op een betaling. Dit recht in dit geval kan niet gebruikt worden tegenover andere mensen, enkel tussen winkel en koper.

Wat definieert absolute rechten?

Rechten die tegenover iedereen kunnen gehandhaafd worden ‘absolute’ rechten genoemd. Ze worden onderverdeeld in: eigendom, ideeën en goederen. Je hoeft niets te doen om dit recht te kunnen uitoefenen. Auteursrecht (categorie ideeën) is daar een goed voorbeeld van. In de wet is vastgesteld dat men niet zonder toestemming iets mag overnemen dat niet van jou is.

Eigendom

Een eigenaar van een zaak mag de zaak gebruiken, de vruchten ervan genieten en de zaak overdragen aan iemand anders. De eigenaar is als het ware de baas over de zaak en mag het voordeel ervan houden en de zaak verkopen.

Ideeën

Deze categorie ideeën bestaat uit 4 soorten rechten waar het absolute recht tegen te handhaven is. Onder ideeën worden de volgende rechten verstaan:
 • Octrooirecht: het recht dat je iets kan registreren wat je uitgevonden hebt en dat uniek is. Zodra dit geregistreerd staat, mogen andere het niet exact namaken. Dit speelt tussen Apple en Samsung heel erg de laatste tijd. Ze verdenken elkaar ervan bepaalde zaken te hebben gebruikt die de ander heeft gemaakt.
 • Merkenrecht: Het merk mag niet zonder toestemming van de eigenaar gebruikt worden.
 • Auteursrecht: artikelen of een boek dat iemand heeft geschreven.
 • Recht op handelsnaam: werkt in principe hetzelfde als merkenrecht. Een handelsnaam is een naam van een organisatie zoals (Apple, Albert Heijn, Philips en Bol.com). De producten zijn over het algemeen de merken zoals het eigenmerk van AH en de IPhone van Apple.

Goederen

We maken een onderscheid tussen goederen en zaken. Deze categorie is daarom ook onderverdeeld in twee componenten.

Op goederen:
 • Pand: de eigenaar van het pand, geregistreerd bij het Kadaster mag bepalen wat er met het pand gebeurt. De pandeigenaar kan dit recht tegenover iedereen handhaven.
 • Hypotheek: gezien jij diegene bent die hierover beslist is het ook een absoluut recht, niettegenstaande er een overeenkomst is met de bank.
 • Vruchtgebruik: zonder overeenkomst met een bepaald persoon kan deze die dit vruchtgebruik heeft, in een huis uit een erfenis wonen. Er is geen overeenkomst met een bepaald persoon afgesloten en te handhaven tegenover iedereen.
Op zaken:
 • Erfpacht: diegene die erfpacht heeft mag het desbetreffend onroerend goed gebruiken. De persoon wordt geen eigenaar van het onroerend goed.
 • Opstal: het recht van opstal werkt hetzelfde als erfpacht. De eigenaar van de grond is geen eigenaar van beplanting of onroerend goed. Dit is niet het geval bij erfpacht, waar de eigenaar naast de grond ook eigenaar wordt van alles wat er op de grond wordt gebouwd.
 • Appartementsrecht: de eigenaar van een appartement wordt alleen eigenaar van zijn woning. Met dat recht kan worden aangetoond dat hij de eigenaar is. Het is een recht dat tegenover iedereen gehandhaafd kan worden.

Samenvatting

Bij absolute rechten gaat het erom dat je het tegenover iedereen kan handhaven. Absolute rechten gelden voor goederen (goederen/zaken), ideeën en op het eigendom. De absolute rechten vloeien allemaal voort uit het goederenrecht. De relatieve rechten komen uit verbintenissen en deze zijn enkel en alleen te handhaven tegenover deze persoon waarmee je de verbintenis aangaat.
6
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 21 juni 2021
6
70
12

Comments

 • 24 juni
 • 0
Interessant!
0
 • 25 juni
 • 0
Bedankt Hans.
 • 25 juni
0
 • 21 juni
 • 0
Duidelijk onderscheid, en goed uitgelegd!
0
 • 21 juni
 • 0
Dankjewel.
 • 21 juni
0
 • 21 juni
 • 0
Goed en interessant artikel, dankjewel!
0
 • 21 juni
 • 0
Zaken waar je wekelijks mee te maken krijgen, maar vaak niet eens door hebben.
 • 21 juni
0
 • 21 juni
 • 0
Heel interessant
0
 • 21 juni
 • 0
Dankjewel
 • 21 juni
0
 • 21 juni
 • 0
Heel leuk informatief artikel. Goed geschreven en mooi gestructureerd onderverdeeld. Graag gelezen.
0
 • 21 juni
 • 0
Bedankt voor je mooie compliment, met plezier geschreven.
 • 21 juni
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen