Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Het Thomas Evangelie

"Split a piece of wood and I am there lift a stone and you will find me" Bovenstaande woorden komen uit de kern van het Evangelie van Thomas, gevonden in 1945 te Nag Hammadi, Egypte. Deze geschriften werden door de kerk verworpen en bestempeld als ketterij. Voornamelijk omdat de leer ervan ons opdraagt dat geloof zich niet manifest in gebouwen of standbeelden, maar in alle daagse dingen.

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 15 juli 2021
3
106
2
In het Evangelie van Thomas staan 114 uitspraken die uit de mond van Jezus zelf komen. Omdat Jezus in dit Evangelie niet geheel overeenkomt met de Jezus uit de Bijbel, mogen we dan ook aannemen dat het daarom ook precies de rede is waarom de kerk dit belangrijke geschrift niet heeft erkent als een belangrijk Evangelie. En dat is erg jammer omdat het een boeiend en leerzaam deel uit het leven van Jezus betreft.

Het bijzondere in de getuigenis van Thomas is dat, hoewel een meerderheid van de uitspraken vermeld in zijn evangelie terug te vinden is in de canonieke evangeliën, hij ons confronteert met een religieuze perceptie die afwijkend is van het geloof dat de christelijke Kerk ons voorhoudt. Het nieuwe in de boodschap van Jezus is totaal verschillend van het oude. Het is de nieuwe wijn die niet thuis hoort in oude zakken, het nieuwe kleed dat geen verstelling behoeft met een oud stuk stof, een religieuze beleving die geen boodschap heeft aan een joodse besnijdenis. In het bewustzijn van een innerlijke en dus spirituele verbondenheid met zijn absolute Levensbron - een verbondenheid waarvoor Jezus beroep doet op het beeld van de relatie die in zijn cultuur een zoon met zijn vader verenigde - kan ieder mens toegang hebben tot een meer realistische perceptie van zijn ware natuur. Want van die Vader zijn we allen, net als Jezus zelf, de kinderen. Het zou dus de bedoeling van zijn getuigenis zijn geweest ieder van zijn broeders en zusters bewust te maken van een spirituele aanwezigheid binnenin henzelf. In die ervaring zou de ware verlossing besloten liggen.

Enkele uitspraken van Jezus in het Evangelie van Thomas

 • Zijn leerlingen vroegen hem en zeiden tot hem: Wilt U dat wij vasten? En hoe moeten we bidden? Moeten we aalmoezen geven? En van welk voedsel moeten we ons onthouden? Jezus zei: Vertel geen leugens en doe niet wat je haat, want alles zal aan het daglicht treden. Niets is verborgen, dat niet openbaar zal worden en niets zal bedekt blijven zonder ontsluierd te worden.
 • Jezus zei: Er worden geen druiven geoogst van doornstruiken, noch worden vijgen geoogst van distels, want deze brengen geen vrucht voort. Een goed mens brengt goede dingen voort uit zijn schatkamer; een slecht mens brengt slechte dingen voort uit zijn slechte schatkamer, die in zijn geest is, en hij spreekt kwaad, want uit de overvloed van zijn geest brengt hij kwaad voort.
 • Jezus zei tot zijn discipelen: Vergelijk me en zeg me op wie ik lijk. Simon Petrus zei tot hem: U lijkt op een rechtvaardige engel. Mattheus zei tot hem: U lijkt op een wijze filosoof. Thomas zei tot hem: Meester, mijn mond is niet in staat te zeggen op wie U lijkt. Jezus zei: Ik ben jullie meester niet. Omdat jullie gedronken hebben, zijn jullie dronken geworden van de borrelende bron die ik heb toegemeten.
 • Zijn leerlingen zeiden tot hem: Is besnijdenis heilzaam voor ons? Hij zei tot hen: Als het heilzaam was, zou hun Vader hen besneden geboren laten worden uit hun moeder. Maar de ware besnijdenis in de Geest, die is zinvol in ieder opzicht.
 • Simon Petrus zei tot hen: Laat Maria van ons weggaan want vrouwen zijn het leven niet waardig. Jezus zei: Zie, ikzelf zal haar leiden om haar mannelijk te maken opdat zij ook een levende geest kan worden gelijk jullie mannen. Want elke vrouw die zichzelf mannelijk maakt, zal het Koninkrijk binnengaan.

Wie was Thomas?

Het opschrift vermeldt dat het Evangelie is opgetekend door Didymus Judas Thomas. Maar wie was deze Didymus Judas Thomas? Waar leefde hij en heeft hij ook inderdaad dit evangelie geschreven?
Wanneer we Thomas horen, denken we allereerst aan de ‘ongelovige Thomas’, die niet in de herrijzenis geloofd tot hij de wonden van Christus zelf heeft aangeraakt (Johannes 20:24-29). Maar dit is wellicht niet de Thomas waar het hier over gaat. Eerder wordt gedacht dat de schrijver van dit evangelie één van de vele Judassen is die in de canonieke evangelieën voorkomen.
Behalve de bekende Judas Iskariot wordt er ook een Judas genoemd die een broer van Christus is (Marcus 6:3 en parallellen). Gilles Quispel, de man die zijn leven lang onderzoek deed naar de vondsten van Nag Hammadi, en anderen denken dat dit de Thomas is waar op gedoeld wordt. Deze Judas wordt door de kerk van Syrië gezien als de stichter van hun kerk en wordt daar Judas Thomas genoemd. Thomas was in die tijd ook niet altijd een echte naam, maar ook vaak een bijnaam die tweeling betekent.

Maria Magdalena

In het Evangelie van Thomas wordt ook een paar keer gesproken over Maria Magdalena. Inmiddels is door deskundigen, die de oude geschriften van Nag Hammadi hebben onderzocht, vast komen te staan dat ook zij een leerling was van Jezus. Jezus kuste haar zelfs op haar mond, wat in die tijd hoogst ongebruikelijk was onder vrienden. Er gaan daarom steeds meer geluiden op die beweren dat Jezus en Maria een echtpaar vormden. En deze conclusie past natuurlijk helemaal niet bij de kerk die al vele eeuwen beweert dat Maria Magdalena een zondares was.

Inspiratie naar meer...

The mustard seed

Osho, de Indische mysticus die ook het Osho Zen Tarot tot stand bracht, verwijst naar het Thomas Evangelie in zijn boek "The Mustard Seed". Dit hedendaagse boek zet ons aan te zien voorbij de vooroordelen van deze wereld en in onszelf. Het verteld over de ontbrekende jaren in Jezus' leven en zijn tijd in Egypte en India, waar hij leert van de Egyptische geheime genootschappen, dan boeddhistische scholen en Hindu Vedanta. Elk van Jezus originele uitspraken is het "zaad" voor een hoofdstuk van het boek; elk onderzoekt een aspect van het leven - geboorte, dood, liefde, angst, woede, en nog veel meer.
The disciples said to Jesus, "Tell us what the Kingdom of Heaven is like." He said to them, "It is like a mustard seed, the smallest of all seeds. But when it falls on tilled soil, it produces a great plant and becomes a shelter for birds of the sky." gospel of Thomas logion 20

Stigmata

In 1999 kwam een film uit waarin het belang van het Evangelie van Thomas centraal staat. In deze film wordt de atheïstische Franky Paige gekweld door de stigmata. Omdat volgens de kerk enkel diepgelovigen met deze ''goddelijke'' wonden beproefd, wordt ze in eerste instantie miskent. Maar omdat de stigmata blijven aanhouden kan de onderzoekende priester de feiten niet langer negeren en zo komt de diepere waarheid van het Evangelie aan het licht. Ik raad deze film dan ook aan voor iedereen die geboeid raakt door de zoektocht naar diepere inzichten en verborgen waarheden.

The Da Vinci Code

Ook het beroemde boek 'The Da Vinci Code' kent enkele verwijzingen naar het Thomas Evangelie. Een belangrijk deel van ''De Da Vinci Code'' gaat over de rol van Maria Magdalena in de kerk. Dan Brown stelt dat Maria Magdalena niet de hoer is die de kerk beweert dat zij is. Maria en Jezus waren gewoon getrouwd. Deze insinuatie kan ook aangenomen worden in het Evangalie van Thomas waaruit blijkt dat Maria door Jezus als zijn gelijke of partner wordt beschouwd.
3
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 15 juli 2021
3
106
2

Comments

 • 15 juli
 • 0
Heb er ook al diverse dingen over gelezen. Ik denk dat men deze de apocriefe geschriften noemt en de Kerk heeft er niet veel affiniteit mee. Goed geschreven.
 • 15 juli
0
 • 15 juli
 • 0
Weer wat geleerd, de meeste wist ik niets vanaf alleen de naam.
 • 15 juli
0

Recente en relevant artikelen