Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Keltische maantijden

Hoewel de Kelten hun feesten vierden aan de hand van de stand van de zon was de maan voor hen van veel groter belang. Ze toonden hun respect voor de maan door haar met goddelijke woorden te benoemen zoals 'helder licht' of 'koningin van de nacht'.

Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 15 juli 2021
4
132
3

De Kalender van Coligny

De oudste Keltische kalender is gevonden in Coligny, die nu te bezichtigen is in het Paleis van Schone Kunsten in Lyon. De kalender dateert van rond de eerste eeuw voor Christus. Hij bestaat uit verschillende bronzen fragmenten van wat ooit een grote plaat moet geweest zijn. Ongetwijfeld was dit voor de Druïden een manier op hun tijdsindeling op te slaan toen de Julian kalender werd opgedrongen doorheen het Romeinse Rijk. Heel waarschijnlijk werd deze kalender dan ook aan stukken geslaan door de Romeinen tijdens de onderdrukking van de Druïden en hun praktijken. Hoewel minder dan de helft van de kalender is overgebleven kon men wel vaststellen dat in dit mooie tijdsysteem zowel zon als maan was verweven; alsook verschillende feesten en rituelen die voor de Kelten belangrijk waren.
Coligny Calendar
Coligny Calendar
De kalender zorgde ook voor veel discussie. Zo is bijna iedereen het eens dat de kalender zowel zon- en maantijden vastlegt, maar is er veel discussie over wanneer maanden juist begonnen. Sommigen menen dat volle maan het begin aanduidde, terwijl anderen beweren dat de kwartieren voor begin en einde stonden. Weer anderen geloven dat de kalender herbegon bij nieuwe maan. Dit laatste is naar mijn mening het beste wetenschappelijk onderbouwd. Voor de Kelten was het immer zo dat in hun visie alle leven zich manifesteerde vanuit de duisternis naar het licht.

Keltische tijdsindeling

Uit deze vondst blijkt dat Druïden een tijdcyclus hadden van 30 jaar, oftewel een maand van jaren. Deze werd onderverdeeld in perioden van 5 jaar. De basis van het Keltische jaar is vrij simpel. Er zijn 12 maanden van elk 29 of 30 dagen. Elke maand is verdeeld in twee delen: een eerste deel van 15 dagen en een tweede deel van 14 of 15 dagen. Aangezien we er vanuit gingen dat de maanden begonnen bij de duisternis van de nieuwe maan, kunnen we nu stellen dat het tweede deel begon bij de nacht van de volle maan. Omdat 12 maanden maal 29 à 30 dagen uitkomt op een jaar van 354 dagen, zou de kalender na verloop van tijd gaan afwijken. Daarom werd na elke 2,5 jaar een extra maand ingevoegd. Deze werd dan Ciallos Buis of Mid-Samonos genoemd en viel ofwel voor de zevende maand, rond Beltane, ofwel voor het begin van een nieuw jaar, wat voor de Kelten niet begon op 1 januari, maar eerder 1 november, oftewel Samhain.
4
Geschreven door Saar Tranchet
Gepubliceerd op: 15 juli 2021
4
132
3

Comments

  • 15 juli
  • 0
Interessant artikel, Saar!
  • 15 juli
0
  • 15 juli
  • 0
Wat interessant om te lezen
  • 15 juli
0
  • 15 juli
  • 0
Heel interessant weer. Hou van deze historische weetjes en die druïdes zij heel mysterieus.
  • 15 juli
0

Recente en relevant artikelen