Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Waarom Harry Potter bleef leven

Harry Potter: de jongen die bleef leven, overleefde als enige in de geschiedenis van de toverwereld de dodelijke vloek Avada Kedavra. Voldemort staat erom bekend dat als hij het op iemand gemunt heeft, diegene er niet levend uitkomt. Hoe wist deze jongen tot twee keer toe aan de dood te ontsnappen door een vloek te omzeilen die tot nog toe ieder ander wist te doden?

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 25 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
6
0
Afbeelding door Madalyn Cox via Unsplash
Harry Potter: de jongen die bleef leven, overleefde als enige in de geschiedenis van de toverwereld de dodelijke vloek Avada Kedavra. De duistere tovenaar Voldemort had destijds de macht in de toverwereld overgenomen en trachtte iedereen te vermoorden die zich tegen hem keerde. Voldemort staat erom bekend dat als hij het op iemand gemunt heeft, diegene er niet levend uitkomt. En toch overleefde een Harry Potter, toen nog een baby, de dodelijke vloek van de heer van het duister. Hij overleefde de vloek niet alleen, maar wist Voldemort ook nog bijna te vermoorden, doordat de vloek werd teruggekaatst. Jaren later toen Harry de dood opnieuw in de ogen keek en Voldemort tegemoet liep, wist hij opnieuw aan de dood te ontsnappen terwijl heer Voldemort er deze keer wel in slaagde hem met de dodelijke vloek te raken. Hoe wist deze jongen tot twee keer toe aan de dood te ontsnappen door een vloek te omzeilen die tot nog toe ieder ander wist te doden?

Waarom wilde Voldemort Harry dood hebben

De eerste vraag die we moeten beantwoorden om het verhaal van de jongen die bleef leven te vertellen is: Waarom probeerde de meest duistere tovenaar uit de geschiedenis überhaupt om een één-jarig jongetje om het leven te brengen. Op het eerste gezicht lijkt Harry natuurlijk geen bedreiging voor Voldemort, maar de duistere tovenaar heeft een profetie gehoord die anders vertelt. Deze profetie werd gegeven door de jonge waarzegster Sybilla Zwamdrift, die daarna les gaat geven op Zweinstein. De profetie leert ons dat de in het eind van juli geboren zoon van de ouders die meerdere keren tegen Voldemort hebben gevochten hem uiteindelijk zal kunnen verslaan. Het eind van de profetie luidt: de een kan niet voortleven zolang de ander niet doodt is. Wat betekent dat Voldemort het kind zal moeten doden, om later niet zelf gedood te worden. De profetie kon slaan op zowel de jonge Harry als op Marcel Lubbermans, die later samen met Harry in Griffoendor zit. Voldemort zag Harry echter als de grootste bedreiging en zette daarom alles op alles om hem en zijn gezin te vinden en te vernietigen. De ouders van Harry duiken samen met hun zoon onder, maar worden uiteindelijk verraden door een van hun vrienden, waardoor Voldemort ze op het spoor komt.

Wat gebeurde er de nacht dat Harry de vloek overleefde

Uiteindelijk komt Voldemort naar Godrics Eind, waar Harry en zijn ouders wonen. Hij loopt het huis binnen en vermoordt direct Harry's vader James. Hierna gaat hij naar boven waar Harry met zijn moeder in de babykamer is. Zijn moeder doet er alles aan om hem te beschermen en geeft zelfs haar eigen leven om haar zoon te redden. Onbewust heeft Lilly, Harry's moeder, hiermee iets gevonden dat krachtiger is dan alle vormen van magie: Liefde. Doordat ze haar eigen leven heeft gegeven voor dat van Harry werd het kind door haar liefde beschermd. Toen Voldemort na de moord op Lilly de dodelijke vloek op Harry wilde gebruiken, kaatste deze terug omdat Harry door zijn moeders liefde werd beschermd. Hierdoor werd Voldemort zelf geraakt door zijn eigen vloek en bleef hij maar ternauwernood in leven. Het enige dat Harry aan die nacht overhield was een bliksem vormig litteken op zijn voorhoofd.

Waarom ging Voldemort niet dood

Toen Voldemort die nacht geraakt werd door zijn eigen vloek stierf hij niet. Hij bleef in leven, omdat hij in de jaren daarvoor een aantal gruzielementen had gemaakt. Dit zijn voorwerpen, waarin hij een deel van zijn ziel in heeft opgeslagen, zodat wanneer zijn lichaam dood zou gaan zijn ziel in leven zou blijven binnen in die voorwerpen. Hierdoor bleef hij in leven toen hij met zijn eigen dodelijk vloek geraakt werd, hoewel zijn lichaam dood ging. De weinige tovenaars die een gruzielement hadden gemaakt, borgen hun ziel op in één enkel voorwerp. Voldemort splitste zijn ziel echter in maarliefst zes delen, omdat hij voor altijd onsterfelijk wilde zijn.

Het zevende gruzielement

Een gruzielement wordt gemaakt door de ziel te splijten en een deel van de ziel in een voorwerp op te bergen. Voldemort wist zijn ziel maar liefst zes maal te splijten door meerdere moorden te plegen. In de nacht dat hij Harry Potter probeerde te doden splitste hij zijn ziel echter onbewust nog een keer. Het deel van zijn ziel verliet Voldemort en bleef achter in de kamer van Harry, waar het zich aan het enige levende wezen hechtte dat het kon vinden. Op die manier werd Harry zonder dat iemand het wist het zevende gruzielement van Voldemort. In zijn zevende jaar op Zweinstein komt hij hier achter, waarna hij Voldemort opzoekt in het Verboden Bos. Wanneer hij door Voldemort vermoordt zou worden met de dodelijke vloek, zou het stukje ziel van Voldemort dat Harry bij zich droeg namelijk sterven, waardoor de heer van het duister weer sterfelijk zou worden.

Hoe overleefde Harry de vloek voor de tweede keer

Toen Harry zich in het Verboden Bos aan Voldemort en zijn volgelingen liet zien, vuurde de heer van het duister direct een dodelijke vloek op hem af. Zowel Harry als Voldemort werden omver geblazen toen Harry door de vloek getroffen werd. Als baby was het de liefde van zijn moeder die hem beschermde, maar dat was niet de reden dat Harry het de tweede keer overleefde. Omdat hij vrijwillig stierf en zich overgaf aan de dood werd enkel het stukje van Voldemort dat in hem leefde vermoordt en niet Harry zelf. De spreuk Avada Kedavra die Voldemort gebruikte was bedoeld om één levend wezen te doden, namelijk Harry. Uiteindelijk werd er inderdaad een levend wezen door de vloek vermoord, maar dit was het deel van Voldemort dat in Harry leefde. Harry ontsnapte voor de tweede keer op het nippertje aan de doodt. En hoewel hij zijn weg naar het hiernamaals had kunnen vervolgen, koos hij ervoor om te blijven leven en zijn vrienden te helpen Voldemort voor eens en voor altijd te verslaan.
0
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 25 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
6
0

Recente en relevant artikelen