Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Armoede en ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika ligt helemaal in het onderste puntje van Afrika. Het is een land met diverse bevolkingsgroepen en veel verschillende talen. Zuid-Afrika is één van de meest ontwikkelde landen van Afrika, maar toch blijven de armoede- en misdaadcijfers hoog. Daarom heeft het land hulp nodig van rijke Europese centrumlanden bij de economische ontwikkeling.

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
177
0
Afbeelding door Tobias Fischer via Unsplash
Zuid-Afrika grenst in het zuiden voor een groot oppervlak aan de Indische en Atlantische Oceaan. In het binnenland bestaat het landschap vooral uit hoogvlaktes en langs de rand wordt het landschap gekenmerkt door ruige heuvels met daarnaast een smalle kustvlakte. Het klimaat van het land is grotendeels halfwoestijn en subtropisch langs de kust. Overdag is het zonnig en warm, terwijl het ’s nachts koel is. Over het algemeen valt er weinig neerslag, waardoor Zuid-Afrika een erg droog land is. Hierdoor en door het veel te kleine aantal meren en rivieren in het land is er niet voldoende zoet water voor de bevolking. De regering van het land is niet in staat om het zoete water dat wel aanwezig is eerlijk over de bevolking te verdelen in verband met de onveiligheid. Om dit te doen heeft het land kennis en middelen van andere landen nodig. Zuid-Afrika verdient een groot deel van haar inkomen aan het grote aantal natuurlijke rijkdommen die in het land te vinden is, zoals onder andere goud, steenkool, ijzererts, zout en aardgas.

De hoge misdaadcijfers en daarmee de onveiligheid in Zuid-Afrika dragen voor een groot deel bij aan de armoede in het land. Er gaat veel extra geld naar het bestrijden van de misdaad, waardoor er niet genoeg geld overblijft voor de bevolking. Ook is het lastig om bijvoorbeeld waterbronnen aan te leggen, wanneer deze niet worden beschermd tegen vernieling. Door de hoge criminaliteit in de hoofdsteden trekken niet-criminele burgers weg uit de stad om in buitenwijk te gaan wonen. Hierdoor worden grote steden steeds crimineler.

Economische groei en vooruitgang
Ondanks het feit dat de criminaliteit in het land niet afneemt, heeft Zuid-Afrika de laatste jaren wel te maken met een grote economische groei. Dit is voor een groot deel te danken aan de ontwikkelingshulp die het land van Europa ontvangt. Om Nederland als voorbeeld te nemen, Nederland heeft de afgelopen jaren met behulp van geld, kennis en arbeidskrachten bijgedragen aan het bouwen van scholen en zoetwatervoorzieningen. Deze zoetwatervoorzieningen werden vooral gebouwd in regio’s waar de criminaliteit relatief laag is. Hierdoor is het voor vrijwilligers veilig om er te werken en wordt de kans dat bouwwerken vernield worden verkleint. Door deze zoetwatervoorzieningen wordt het drinkwater uit meren en rivieren eerlijk verdeeld over de bevolking en naar droge gebieden vervoert. Dit heeft niet alleen positieve gevolgen voor de hoeveelheid drinkwater in het gebied, maar ook voor de honger en hygiëne. Door het zoete water worden de landbouwmogelijkheden namelijk vergroot, net als de mogelijkheid tot persoonlijke hygiëne zoals het wassen van je handen voor het eten. Door deze maatregelen is de kindersterfte in deze gebieden de laatste jaren sterk afgenomen.

Door het bouwen van scholen in zowel kansarme als kansrijke gebieden in Zuid-Afrika krijgen jonge kinderen de kans om zich beter te ontwikkelen. Niet alleen worden kinderen begeleidt om later een goede baan te krijgen en geld te verdienen, ook worden kinderen op een veilige manier van de straat gehaald. Hierdoor worden kinderen beschermd tegen criminaliteit en op deze manier zal er in de toekomst hopelijk minder criminaliteit zijn. Hoewel nog niet alle kinderen naar school gaan en er nog steeds veel criminaliteit plaatsvindt, is er de laatste jaren al een redelijke vooruitgang geboekt.

Zuid-Afrika is niet het enige land in Afrika waar vooruitgang is geboekt door ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs en schoon drinkwater. In veel Afrikaanse landen, bijvoorbeeld Kenia en Nigeria, heeft ontwikkelingshulp een positief effect gehad op de armoede in het land. Hoewel het een traag proces is dat veel tegenslagen kent, wegen de negatieve effecten in veel landen niet op tegen de voordelen die de buitenlandse hulp met zich meebrengt. Het is zeker te zeggen dat ontwikkelingshulp in Zuid-Afrika heeft bijgedragen aan het tegengaan van de armoede in het land.
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
177
0

Recente en relevant artikelen