Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Armoede in Kenia

Kenia is een land in Oost-Afrika en grenst in het Zuidoosten van het land aan de Indische Oceaan. Oorzaken van de armoede in Kenia zijn onder andere de vestiging van multinationals in het land en de invloed van de buurlanden op de politieke situatie in het land.

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
127
0
Afbeelding door Sergey Pesterev via Unsplash
Kenia is een land in Oost-Afrika en grenst in het Zuidoosten van het land aan de Indische Oceaan. In Kenia ligt de Mount Kenya, die met zijn hoogte van 5199 meter de op één na hoogste berg van Afrika is. Het lagergelegen gebied van deze berg is zeer vruchtbaar en wordt daarom gebruikt voor landbouw. Het hooggelegen gebied is ook vruchtbaar, maar onpraktisch om te gebruiken voor landbouw omdat het te stijl loopt. Grote inkomstenbronnen van Kenia zijn de export van koffie en thee. Ook toerisme naar wildreservaten en nationale parken is een grote bron van inkomsten. De economie van het land verbetert echter niet en in de jaren negentig kromp deze zelfs. Dit zette de regering aan tot liberalisering en de afschaffing van importheffingen en prijscontroles. Kenia heeft een tropisch klimaat met veel neerslag. De neerslag valt in twee periodes per jaar, namelijk van maart tot en met mei en van eind oktober tot en met december. Deze neerslag valt in korte stortbuien, waarna de niet verharde wegen veranderen in een modderpoel. Doordat de wegen na een regenbui zo slecht begaanbaar zijn remmen deze periodes van neerslag de economie. Op de afbeelding hiernaast is een onverharde weg na een regenbui te zien. Deze weg is nog redelijk goed begaanbaar, maar het vele water vertraagd het verkeer wel.

Weersomstandigheden
Ten eerste komen er in regenachtige periodes minder toeristen naar Kenia en blijven ze gedurende kortere tijd. Ten tweede is het vervoeren van producten erg lastig via niet begaanbare wegen. Hierdoor wordt de export van vooral koffie en thee, maar ook van bijvoorbeeld suiker en katoen, geremd. Doordat producten niet vervoerd kunnen worden zijn plaatselijke bedrijven veel geld kwijt aan de opslag van deze producten. Ook kost het meer geld om deze producten alsnog te vervoeren.

Na de periodes van heftige regen komen er altijd lange periodes van droogte. Deze droogte zorgt ervoor dat het verbouwen van landbouwproducten niet gedurende het hele jaar kan blijven doorgaan. Slechts 13% van het land van Kenia kan het hele jaar door effectief voor landbouw gebruikt worden. In de rest van het land ligt de verbouwing van voedsel een groot deel van het jaar stil. Hierdoor is er niet voldoende voedsel om zowel te exporteren als zelf in eigen land te gebruiken. De regering moet dus elk jaar een keuze maken tussen de economie van het land en de vraag naar voedsel van de bevolking. Door beide keuzes voor de helft uit te voeren is er in Kenia sprake van armoede en kwantitatieve honger. Doordat bepaalde producten wel geëxporteerd worden en andere producten niet is er in Kenia ook sprake van kwalitatieve honger.

Net als Kenia hebben bijna alle Afrikaanse landen te maken met heftige en lastige weersomstandigheden. Een groot deel van het noorden van Afrika heeft te maken met een woestijnklimaat, waardoor het bijna onmogelijk is om hier landbouwproducten te verbouwen. Het midden en zuiden van Afrika heeft juist te maken met lange periodes van heftige regenbuien.

Oorzaken van armoede
Oorzaken van de armoede in Kenia zijn onder andere de vestiging van multinationals in het land en de invloed van de buurlanden op de politieke situatie in het land.

Door de vestiging van Europese multinationals in Kenia ontstaat er in het land veel ongelijkheid. Veel multinationals behalen winst te koste van de plaatselijke bevolking in Kenia. Door bijvoorbeeld slechte werkomstandigheden en lage lonen streven multinationals naar optimale winst. De plaatselijke bevolking verdient echter niet genoeg om boven de armoedegrens te kunnen leven en hebben geen tijd over om meerdere banen te hebben.

Invloeden van buurlanden
De invloeden van buurlanden van Kenia zijn een andere oorzaak voor de armoede in het land. Veel inwoners van landen rondom Kenia migreren naar het land vanwege de rijke verzameling aan vis die er te vangen is. Door deze migratie ontstaan er in Kenia veel verschillende culturen en volken. Inmiddels zijn er ruim veertig verschillende volken die elk hun eigen cultuur hebben. Door deze verschillen tussen volken binnen het land is er in de afgelopen jaren een gespannen situatie ontstaan. Enkele keren hebben deze spanningen er samen met de onenigheid over wie welk deel van de grond bezit er voor gezorgd dat er kleine oorlogen ontstonden. Deze oorlogen en vooral ook de spanningen tussen de volken zijn niet gunstig voor het toerisme in Kenia. Veel toeristen zien ervan af om naar Kenia te gaan, vanwege de angst voor conflicten. Hierdoor loopt het land veel geld mis en dit is niet gunstig voor de economie.

Niet alleen in Kenia, maar ook in de rest van Afrika zijn veel multinationals gevestigd en voor veel landen is dit een serieus probleem. Vanwege de te lage lonen en de slechte werkomstandigheden zijn de Afrikaanse landen hierdoor niet meer in staat om economisch te groeien. In Zuid-Afrika zijn bijvoorbeeld veel multinationals gevestigd, wat een negatieve invloed heeft gehad op de armoede in het land. In Zuid-Afrika waren het niet zo zeer de lage lonen, maar vooral de ongelijkheid die deze multinationals met zich meebrachten de oorzaak van de armoede in het land. Multinationals zorgen voor veel sociale ongelijkheid binnen de Afrikaanse landen en zorgen hierdoor ook voor veel onenigheid binnen de bevolking. Niet alleen de vestiging van multinationals, maar de grote getalen van migratie binnen Afrika zorgen voor conflicten tussen de verschillende bevolkingsgroepen en volken in een land. In Egypte is er bijvoorbeeld al jaren oorlog tussen de verschillende culturen in het land en dit doet de economie geen goed.
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 31 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
127
0

Recente en relevant artikelen