Artikel.nl
Editorial Approved Badge

De ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner uitgelegd

De ecologische systeemtheorie van Urie Bronfenbrenner heeft wereldwijd veel invloed gehad in de psychologie. Hieronder worden de verschillende systemen verder uitgelegd.

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 18 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
11K
1
Afbeelding door Tachina Lee via Unsplash
De ecologische systeemtheorie van Urie Bronfenbrenner heeft wereldwijd veel invloed gehad in de psychologie. Het model dat Bronfenbrenner naar voren brengt laat zien wat de invloed is van de sociale omgeving op de ontwikkeling van mensen. Het model bestaat uit vijf systemen die rondom het zich ontwikkelende mens liggen. Meestal wordt het model uitgelegd rondom het kind, omdat de meeste ontwikkeling in de kinderjaren plaatsvindt. De systemen zijn van invloed op de mens, maar beïnvloeden ook elkaar. Hieronder worden de verschillende systemen verder uitgelegd.

Systeem 1: Het Microsysteem

Het microsysteem bestaat uit de personen en groepen die in direct contact staan met het kind. Hierbij valt te denken aan de ouders of opvoeders van het kind, maar ook aan een docent of begeleider en vriendjes en vriendinnetjes.

Systeem 2: Het Mesosysteem

Het tweede systeem uit de ecologische systeemtheorie van Bronfenbrenner is het Mesosysteem. Dit systeem omvat de relaties die de personen uit het Microsysteem met elkaar hebben. Een voorbeeld hiervan is het contact dat een docent met de ouders van het kind heeft.

Systeem 3: Het Exosysteem

Het derde systeem uit het model van Bronfenbrenner heeft geen directe invloed op het kind. Maar oefent desalniettemin indirect invloed uit op de ontwikkeling. Het exosysteem omvat alle factoren die invloed uitoefenen op het microsysteem van het kind, maar niet direct in contact staan met het kind zelf. Een voorbeeld van een factor binnen het exosysteem is het werk van de ouders van het kind. Het werk oefent invloed uit op de ouders, waardoor het kind indirect beïnvloed wordt. Een ander voorbeeld is de partner van de docent van het kind. Die partner staat niet in direct contact met het kind, maar kan wel via de docent van het kind invloed uitoefenen op de ontwikkeling.

Systeem 4: Het Macrosysteem

Het Macrosysteem van het model van Bronfenbrenner omvat alle culturele invloeden op de ontwikkeling van het kind. De culturele elementen van het land waar het kind opgroeit en de religie van de ouders zijn voorbeelden van factoren binnen het Macrosysteem.

Systeem 5: Het Chronosysteem

Het Chronosysteem is het laatste systeem van de ecologische systeemtheorie. Bronfenbrenner heeft dit systeem pas later aan zijn oorspronkelijke theorie van vier systemen toegevoegd. Het Chronosysteem heeft betrekking tot de tijd waarin het kind opgroeit. Dit systeem omvat grote veranderingen die invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het kind in verhouding tot de leeftijd van het kind op het moment dat deze veranderingen plaatsvinden. Een voorbeeld van een factor binnen het Chronosysteem is bijvoorbeeld het overlijden van een familielid, maar het kan ook een grotere gebeurtenis zijn die meer mensen beïnvloed. De aanslag op de twin towers is bijvoorbeeld ook een factor uit het Chronosysteem die van invloed kan zijn op de ontwikkeling van kinderen en volwassenen.

Ondanks enkele gebreken van Bronnenbrenners ecologische systeemtheorie, zoals het niet meenemen van biologische factoren, is het model nog steeds een van de meest gebruikte verklaringsmodellen over hoe de sociale omgeving van invloed is op de ontwikkeling.
1
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 18 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
1
11K
1

Comments

  • 21 juni
  • 0
Interessante materie
  • 21 juni
0

Recente en relevant artikelen