Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Draagkracht van ouders in achterstandssituaties

In de Nederlandse media wordt relatief weinig aandacht besteed aan de draagkracht van kwetsbare ouders in achterstandssituaties. Dit zou echter voor ouders en voor onderzoek gunstig kunnen zijn.

Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 13 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
21
0
Afbeelding door Chayene Rafaela via Unsplash
Er verschijnen wel regelmatig berichten over verschillende aspecten die met dit onderwerp te maken hebben.
Het beeld over leven in een achterstandswijk wordt door de online media steeds duidelijker.

De Nederlandse Publieke Omroep zond dit jaar een serie uit over het leven in Overvecht: Typisch Overvecht (BNNVARA, 2018). Ook werd de documentaire Je mag altijd bij me komen (KRO-NCRV, 2017) uitgezonden waarin met name de rol van een ‘brugfiguur’ wordt uitgelegd. Vorig jaar berichtte het Algemeen Dagblad (Nieuwenhuis, 2017) dat de kwaliteit van achterstandswijken achteruit gaat. In Amsterdam maakte het college van burgemeesters en wethouders 2,8 miljoen euro vrij voor basisscholen in achterstandswijken om de kansen van de leerlingen te vergroten (Het Parool, 2016).  Al in 2006 verscheen er een artikel naar aanleiding van onderzoek waarin werd gekeken hoe kindvriendelijk gemeenten zijn en in welke gemeentes je als kind ‘het beste’ op zou kunnen groeien (Trouw de Verdieping, 2006). Naast informatieve berichten, worden ook de ervaringen van mensen die in een zogenaamde kwetsbare buurt wonen belicht. De Turkse Berfin is opgegroeid in de Zaanse achterstandswijk Poelenburg, maar ervaart dit niet als belemmering in haar jeugd (Demir, NRC, 2018). Tot Heil Des Volks (2018) publiceerde een interview met Risma, moeder van twee dochters. Zij leven samen van vijfentwintig euro per week. Risma vertelt dat ze het vooral lastig vindt om haar kinderen een zo optimale mogelijke jeugd te geven met de middelen die ze heeft.

Naar aanleiding van de Jeugdwet is er een discussie opgelaaid over de toegang tot hulp. In de eerste evaluatie bleek dat bijna een op de drie ouders van kinderen in de jeugdzorg (met name kwetsbare gezinnen) moeite heeft de juiste hulp voor hun kind te krijgen (Vriesema, NRC, 2018). Ook bleek dat kwetsbare burgers vaak geen eigen hulpvaardig netwerk bezitten (Vriesema, NRC, 2018). De stichting Eigen Kracht Centrale merkt juist op dat burgers met ernstige problemen zeker wel capabel zijn om een beroep te doen op hun eigen netwerk, mits ze zelf de regie hebben (Lieshout, NRC, 2018).

Ook wordt men via de media geïnformeerd over interventie- en preventieprogramma’s. Afgelopen voorjaar lanceerde minister Hugo de Jonge het landelijke programma Kansrijke Start, dat alle kinderen een zo gunstig mogelijke start wil geven (Rijksoverheid, 2018). Deze landelijke campagne zal samengaan met gemeentelijke maatregelen en hiervoor is 41 miljoen euro vrijgemaakt (NU.nl, 2018). Kwetsbare gezinnen zijn ook gebaat bij meer tijd, het contact vanuit consultatiebureaus zal dus flexibeler moeten worden (Nederlands Dagblad, 2018).

Literatuur

BNNVARA. (2018, 24 mei). Typisch Overvecht [Video]. Geraadpleegd van https://www.npostart.nl/typisch-overvecht/24-05-2018/BV_101388144
2Doc, & Roeselers, J. (2017, 3 oktober). Je mag altijd bij me komen [Video]. Geraadpleegd van https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2017/oktober/je-mag-altijd-bij-me-komen.html
Redactie. (2016, 26 mei). Extra geld voor scholen in achterstandswijken. Het Parool. Geraadpleegd van https://www.parool.nl/amsterdam/extra-geld-voor-scholen-in-achterstandswijken~a4308326/
Nieuwenhuis, M. (2017, 27 maart). Kwetsbare wijk holt achteruit. Algemeen Dagblad. Geraadpleegd van https://www.ad.nl/binnenland/kwetsbare-wijk-holt-achteruit~abec9b26/
Salm, H., & Weel, I. (2006, 25 februari). Het goede en slechte kinderleven. Trouw de Verdieping. Geraadpleegd van https://www.trouw.nl/home/het-goede-en-slechte-kinderleven~a091b4a6/
Tot Heil Des Volks. (2018, 16 juli). 'Mijn gezin is mijn rijkdom'. Geraadpleegd van https://www.thdv.nl/actueel/nieuws/56/mijn-gezin-is-mijn-rijkdom
Demir, F. (2018, 5 januari). ‘Mijn zusje en ik krijgen een vrije opvoeding’. NRC.nl. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/05/mijn-zusje-en-ik-krijgen-een-vrije-opvoeding-a1587233
Vriesema, I. (2018, 31 januari). Een op drie ouders moet grote moeite doen om jeugdhulp voor kind te regelen. NRC.nl. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/31/evaluatie-jeugdwet-een-op-drie-ouders-moet-grote-moeite-doen-om-jeugdhulp-voor-kind-te-regelen-a1590391
Vriesema, I. (2018, 12 september). Wie hulp nodig heeft, heeft weinig aan een netwerk. NRC.nl. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/12/wie-hulp-nodig-heeft-heeft-weinig-aan-een-netwerk-a1616264
Van Lieshout, H. (2018, 17 september). Het gaat wél goed aan de keukentafel, als je luistert. NRC.nl. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/17/het-gaat-wel-goed-aan-de-keukentafel-als-je-luistert-a1616710
Van Lieshout, H. (2018, 17 september). Het gaat wél goed aan de keukentafel, als je luistert. NRC.nl. Geraadpleegd van https://www.nrc.nl/nieuws/2018/09/17/het-gaat-wel-goed-aan-de-keukentafel-als-je-luistert-a1616710
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (2018, 7 februari). Landelijke aanpak voor kansrijke start kinderen. Geraadpleegd van https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/02/07/landelijke-aanpak-voor-kansrijke-start-kinderen
Van Soest, A. (2018, 12 september). Actieplan moet ‘valse start’ kind voorkomen. Nederlands Dagblad. Geraadpleegd van https://www.nd.nl/nieuws/nederland/actieplan-moet-valse-start-kind-voorkomen.3121903.lynkx
0
Geschreven door Luca Wolf
Geschreven op: 13 aug 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
21
0

Recente en relevant artikelen