Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Het probleem met traditionele politici

Regelmatig wordt er online discussie gevoerd over de Nederlandse cultuur. In dit debat wordt er vaak gesproken over de Nederlandse ‘tradities’, of de ‘traditionele’ waarden. In deze column zal ik ingaan op waarom het teruggrijpen op de ‘traditionele’ waarden niet nuttig en zelfs onhaalbaar is.

Geschreven door Samuel de Korte
Geschreven op: 15 juni 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
13
0
Afbeelding door Ben Rosett via Unsplash
Dit zal ik doen door eerst in te gaan op het woord tradities, vervolgens zal ik uitleggen welke rol geschiedschrijving daarin speelt en tot slot zal ik toelichten waarom ‘traditionele’ politici niks bereiken met het onmogelijk is om vast te houden aan deze standpunten.

Tradities en het publieke debat

Traditie, zoals gedefinieerd door het Van Dale woordenboek, is een ‘oude gewoonte van een (grote) groep mensen.’ Met andere woorden, het is dus een gebruik wat door mensen gehanteerd wordt, oftewel, een culturele handeling. Daar zit ook de crux van het verhaal in, omdat cultuur veranderlijk is. Culturen zijn constant in verandering. Deze veranderingen kunnen intern ontstaan of komen door invloed van buitenaf. Culturen zijn dus constant veranderlijk, ook al lijkt dit misschien niet altijd het geval. Culturele fenomenen komen op en gaan onder. In andere gevallen worden zij omver geworpen of bewust afgedaan.

Kritisch kijken naar de eigen cultuur

Het klopt dat er de laatste decennia meer aandacht is voor de Nederlandse cultuur en dat er kritischer gekeken wordt naar de eigen maatschappij. Dit is onder andere ingegeven door ontwikkelingen op academisch vlak. Naast dat er meer kennis en aandacht is voor de diversiteit in Nederland, is er ook meer aandacht voor het academische gereedschap om deze cultuur mee te
De recentelijke analyses van de Nederlandse cultuur en het kritischer kijken naar de eigen definiëren en te bestuderen. Om het anders uit te drukken, zonder spijkers zouden er ook geen hamers zijn.

Geschiedenis en het verleden

Cultuur alleen is echter niet het enige onderdeel van deze discussie. Het gaat er namelijk om dat zij wensen vast te houden aan een cultuur uit het verleden. Daar zit een ander probleem en dat komt doordat er een verschil zit tussen wat beschouwd wordt als het verleden en de geschiedenis. Het verleden is gebeurtenissen, zoals die in het verleden daadwerkelijk gebeurd zijn. Geschiedenis is de hedendaagse interpretatie van het verleden. Tussen die twee wil nog wel eens verschil zitten.

Omdat de geschiedenis de interpretatie is van een historische gebeurtenis, is het ook niet mogelijk om ervan te leren. De menselijke interpretatie is afhankelijk van de factoren die in acht worden genomen. Echter zijn er in het verleden ontelbare factoren die allemaal invloed uitoefenen op de gebeurtenis, maar niet al die factoren worden meegenomen in de historische analyse. Alleen als de situatie exact overeen komt, kan er geleerd worden van de geschiedenis, maar daarin zit ook de val, want doordat er kennis is van hoe het de vorige keer ging, zijn de omstandigheden al anders dan de vorige keer en kan de nieuwe gebeurtenis beïnvloed worden.

Daarnaast wordt de geschiedenis geïnterpreteerd door mensen. Deze mensen interpreteren gebeurtenissen aan de hand van alle kennis die zij hebben. Indien zij kennis niet hebben, door ontbrekende informatie in de bronnen of eigen gebrek, is het niet mogelijk om daar onderzoek naar te doen. Een simpel voorbeeld, maar probeer eens een niet-bestaande kleur te bedenken. Een gebeurtenis waarvan alle sporen zijn uitgewist kan in de geschiedenis niet worden teruggevonden, maar deze gebeurtenis is wel gebeurd in het verleden.

De rol van politici

En hoe leidt dit terug naar de politici? Allereerst is een statisch beeld van de Nederlandse cultuur niet houdbaar. Al helemaal niet als dit een beeld uit het verleden is. Allereerst hebben wij dus de kennis uit het heden en kun je daarmee niet het verleden recreëren. Het terugdraaien van de tijd is niet mogelijk. Het vasthouden aan een cultuur uit het verleden is evenmin mogelijk, omdat er dan vastgehouden wordt aan een aantal selectieve punten uit het verleden. Aan de hand hiervan wordt vervolgens een analyse gemaakt over een hele samenleving. De vraag blijft echter in hoeverre deze interpretatie overeenkomt met de historische werkelijkheid.

Daarnaast zijn culturen organisch en constant veranderlijk. Nederland is constant in verandering. Er leven in Nederland nog mensen die geboren werden toen de provincie Flevoland helemaal niet bestond, terwijl dit voor mensen die nu geboren worden een vaststaand feit is. De Nederlandse cultuur verandert. En wij veranderen daarbij mee, bewust of onbewust. Het beste wat we in dat geval kunnen doen, is kijken hoe we de nieuwe situatie zo prettig mogelijk voor iedereen kunnen maken.

Kortom, het is niet mogelijk om vast te houden aan het verleden, omdat het heden altijd veranderlijk is. Tradities zijn culturele gebruiken en dus ook onderhevig aan hun tijd. Om dan vervolgens aan deze tradities vast te houden, creëert een onhoudbare situatie, omdat er een statisch beeld wordt opgelegd aan cultuur, terwijl dat organisch en niet statisch is.
0
Geschreven door Samuel de Korte
Geschreven op: 15 juni 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
13
0

Recente en relevant artikelen