Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat is stoom?

Alles wat je wil weten over stoom.

Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 23 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
6
0
Afbeelding door Roland Lösslein via Unsplash

Alles dat je wil weten over stoom

Stoom is waterdamp, dat is een gasvorm van water. Vaak wordt het woord stoom gebruikt voor waternevel, dat zijn kleine waterdruppeltjes die in de lucht zweven en die je kunt zien. Echte stoom is daarentegen niet zichtbaar.

Verschillende soorten stoom

Er bestaan drie verschillende soorten van stoom: natte stoom, verzadigde stoom en oververhitte stoom. Bij natte stoom zweven de kleine deeltjes water in de lucht. Als je natte stoom verhit, verdampen de waterdeeltjes waardoor de stoom uiteindelijk droog wordt. Dan is het verzadigde stoom. Verzadigde stoom condenseert wanneer de temperatuur lager wordt. Verzadigde stoom is niet gemengd met andere gassen. Bij oververhitte stoom is er extra warmte aan de verzadigde stoom toegevoegd.

Toepassingen van stoom

De bekendste vorm om stoom te produceren is door water te verwarmen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan met behulp van gas, kolen of elektriciteit. De stoom kan vervolgens gebruikt worden om stoomturbines aan te drijven, waarmee energie kan worden opgewekt. Stoom kan ook gebruikt worden voor verwarming. Bij het koken van groenten kan bijvoorbeeld stoom worden gebruikt.

De gevaren van stoom

Het gebruik van stoom voor bijvoorbeeld het opwekken van energie is niet zonder gevaar. Stoom is vaak erg heet, waardoor mensen en andere levende wezens kunnen verbranden als ze met stoom in aanraking komen. Mensen kunnen hierdoor blijvend letsel oplopen en zelfs overlijden. Bij inademing van stoom kunnen de longblaasjes worden verschroeid, waardoor iemand niet meer goed kan ademen en de longen blijven beschadigd raken. Daarnaast kan stoom makkelijk exploderen, wanneer het in aanraking komt met een heet voorwerp. Ook kan er een explosie plaatsvinden als de stoom onder te hoge druk komt te staan.
0
Geschreven door Wolf Stokvis
Geschreven op: 23 sep 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
0
6
0

Recente en relevant artikelen