Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Waarom is het belangrijk voor een bedrijf om winst te maken?

Als je aan een groot groep mensen zal vragen wat het doel van een onderneming is. Zal een grote groep mensen antwoorden, winst maken. Een onderneming moet winst maken om te kunnen blijven bestaan. Is het winst maken dan alleen voor de ondernemer zelf of gebruikt hij het ook voor andere zaken?

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 17 juli 2021
7
180
12
Afbeelding door Carlos Muza via Unsplash

Wat is de winst en hoe wordt deze berekend?

Een onderneming maakt winst door het verkopen van goederen of het leveren van diensten. Door ze voor een hogere prijs te verkopen dan waarvoor ze geproduceerd of ingekocht zijn. Kortom de opbrengsten moeten hoger zijn dan de gemaakte kosten. De omzet van een onderneming wordt verkregen door de afzet te vermenigvuldigen met de verkoopprijs van het product/dienst. Een onderneming maakt altijd kosten om uiteindelijk opbrengsten te kunnen genereren. Hieronder volgt een eenvoudige berekening van de winst voor een onderneming.


Omschrijving Bedrag in Euro’s Uitleg
Omzet 1.500.000 25.000*60
Inkoopwaarde 625.000 25.000*25
Bruto toegevoegde waarde 875.000 (1.500.000-625.000)
Bedrijfskosten 275.000 Energie, productiekosten, reclame, kantoorbenodigdheden en dergelijke
Salarissen 150.000 Salarissen en sociale lasten personeel
Rentelasten 150.000 Kosten voor uitstaande leningen
Winst voor belasting 300.000 (875.000-275.000-150.000-150.000) Ook wel bruto winst genoemd
Vennootschapsbelasting 75.000 25% van 300.000
Winst na belasting 225.000 De uiteindelijke winst van de onderneming


Deze onderneming houdt na alle kosten en belastingen nog een winst over van € 225.000. De meeste mensen denken dat de onderneming dit voor een groot gedeelte uitkeert aan de ondernemer. Dit is niet zo, een klein gedeelte wordt daarvoor gebruikt maar om te kunnen blijven groeien moet de winst op een goede manier ingezet worden.

Waar wordt de winst voor gebruikt?

Het is niet zo dat de winst die na belasting overgehouden wordt naar de ondernemer of directeur gaat. Iemand die een eenmanszaak heeft keert geen loon uit aan zichzelf, de winst van € 225.000 is zijn loon over het afgelopen jaar. De ondernemer keert dit niet allemaal aan zichzelf uit omdat hij dan alsnog extra loonbelasting over dit bedrag moet betalen. De ondernemer keert een reëel deel uit aan zichzelf als loon. De rest van de winst blijft in de onderneming en wordt voor andere zaken gebruikt. Een onderneming moet altijd geld achter de hand houden want in het nieuwe jaar moeten ook rekeningen betaald worden maar het geld kan ook gebruikt worden voor: investeringen, kosten kunnen betalen (vooruit), extra schuld aflossen en wellicht bij een grote onderneming een overname.

Investeringen

Vooral in bedrijven waar gewerkt wordt met machines of andere productiemiddelen kan het verstandig zijn om de investering nu te doen. Je kunt ook een deel van de winst opzijzetten om over een aantal jaren de investering te doen. Bij een investering moet je denken aan een nieuw productiemiddelen (die sneller, nauwkeuriger en netter werken) waardoor minder materiaal verspild wordt. Een nieuw kassasysteem of softwarepakket die jou een hoop werk uit handen kan nemen.

Kosten vooruitbetalen

Een bedrijf zal altijd ook al is het jaar net begonnen kosten maken en moeten betalen. Een ondernemer kan wachten tot wanneer de factuur betaald moet worden maar kan ook de factuur vooruitbetalen. In de meeste gevallen ontvang je een betalingskorting en zo vang je 2 vliegen in een klap. Je bent goedkoper uit en de factuur is betaald. Moet het de volgende maand minder gaan dan heb je al een aantal facturen vooruitbetaald zodat je in een maand met minder verdiensten wat meer lucht hebt.

Extra aflossen

Wellicht is het verstandig om een deel van je lening af te lossen. Zodat je over het restant minder rente hoeft te betalen. Vooral in een mindere maand met minder omzet moet de rente en aflossing wel voldaan worden. Nu je een extra aflossing hebt gedaan gaan de maandelijkse lasten per maand omlaag. Voordat je dit gaat doen is het verstandig om te kijken naar de voorwaarden in sommige gevallen moet je een boete betalen voor vervroegd aflossen en dan is het in de meeste gevallen niet rendabel om dit te doen.

Overname

Bij een overname moet je vooral denken aan grote bedrijven. Natuurlijk is het niet zo dat je als je een hoop winst hebt dat je dan een overname doet dit speelt al veel langer. Maar de winst maakt het nu misschien wel mogelijk. Door de overname speel je een concurrent weg en bezit je meteen de vaardigheden van het nieuwe bedrijf.

Samenvatting

Een onderneming maakt winst door de verkochte goederen voor meer te verkopen dan dat ze hem hebben gekost. Voor een onderneming is dit het doel om winst te draaien en zo door te kunnen gaan met het bedrijf. Voor een kleine onderneming is een deel van de winst het salaris of vergoeding voor de ondernemer. In een grote onderneming is dit niet het geval daar ontvangen de werknemers loon. Het maken van winst is niet alleen om facturen van te kunnen betalen en de vergoeding voor de ondernemer. Er zijn nog een aantal belangrijke zaken waarom een onderneming winst moet maken: het kunnen doen van investeringen, kosten vooruitbetalen, extra aflossen schuld en wellicht een overname. Deze zaken kunnen ertoe leiden dat een onderneming kan blijven bestaan.

Kleine aanvulling voor een eenmanszaak geldt dit ook. Alleen een eenmanszaak heeft geen personeel in dienst, maar betaald zich zelf salaris uit om van te leven (hierbij behoren ook de belastingen die een ondernemer moet afdragen).
7
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 17 juli 2021
7
180
12

Comments

 • 18 juli
 • 0
Goed geschreven, veel mensen beseffen dit allemaal niet!
0
 • 18 juli
 • 0
Nee
 • 18 juli
0
 • 18 juli
 • 0
Zo blijven we dat altijd voor ogen houden!
0
 • 18 juli
 • 0
Zeker en is ook belangrijk
 • 18 juli
0
 • 17 juli
 • 0
Interessant weer.
0
 • 18 juli
 • 0
Dankje
 • 18 juli
0
 • 17 juli
 • 0
Iets in mijn straatje, Wesley, als boekhouder (geweest). Goed geschreven.
0
 • 17 juli
 • 0
Hier zelf ook..
 • 17 juli
0
 • 17 juli
 • 0
Ik leerde weer wat bij.
0
 • 17 juli
 • 0
Leuk.
 • 17 juli
0
Laad meer

Recente en relevant artikelen