Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat houdt het hypotheekrecht in?

Het lenen van grote bedragen bij een bank gaat via het hypotheekrecht of het pandrecht. Bij het pandrecht gaat het om de verpanding van een bepaalde zaak in ruil voor geld. In de meeste gevallen heeft een persoon niet genoeg spaargeld om een huis van te kunnen betalen. Dit geld wordt geleend bij een bank door middel van het hypotheekrecht.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 25 sep 2021
8
69
13
Afbeelding door Dhruv Mehra via Unsplash

Waarop is het hypotheekrecht van toepassing?

Het hypotheekrecht wordt alleen gevestigd op registergoederen.
Registergoederen zijn goederen die door de aanschaf opgenomen worden in een bepaald register:
 • Alle onroerende zaken
 • Schepen
 • Vliegtuigen
Onder onroerende zaken valt het volgende: grond, alles op de grond is gebouwd, alles wat in de grond vastzit (planten en gewassen) en alles wat nagelvast aan een gebouw is aangebouwd.

Wat zegt de wet over het hypotheekrecht?

Een hypotheek wordt bevestigd door een tussen partijen opgemaakte notariële akte waarbij de hypotheekgever aan de hypotheekhouder een hypotheek verleent op een onroerende zaak, gevolgd door haar inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers. De akte moet een aanduiding bevatten van de vordering waarvoor de hypotheek tot zekerheid strekt, of van de feiten aan de hand waarvan die vordering zal kunnen worden betaald. Tevens moet het bedrag worden vermeld waarvoor de hypotheek wordt verleend of, wanneer dit bedrag niet vaststaat, het maximumbedrag dat uit hoofde van de hypotheek op het goed kan worden verhaald. De hypotheekhouder moet in de akte een woonplaats kiezen in Nederland.

Bron: artikel 3:260 BW (Burgerlijk Wetboek)

Wie is wie?

Wat de wet al heeft beschreven is dat een hypotheek wordt bevestigd door twee partijen. De overeenkomst wordt vastgelegd in een notariële akte bij de notaris. In het geval de bank en degene die de hypotheek wil hebben om het huis van te kunnen kopen. De klant geeft de bank het hypotheekrecht. De klant is de geldnemer of de hypotheekgever. De bank leent de klant het geld en is de geldgever of de hypotheeknemer.

Wat houdt het recht in?

De plicht van de geldnemer (diegene die het bedrag leent) is om de rente en aflossing van de hypotheek op tijd te betalen. Komt de geldnemer dit meerdere malen niet na ook niet na overleg met de bank en aanmaningen dan heeft de bank het recht van parate van executie. Parate van executie houdt in dat de bank de woning of ander registergoed openbaar mag verkopen. Het recht van parate van executie is het grootste voordeel voor de bank. In feite is de woning die je gekocht hebt niet van jou maar van de bank. Pas als je de hele schuld hebt afbetaald dan is de woning van jou.

Wat is openbare verkoop?

Het doel van deze openbare verkoop voor de bank is om het geleende bedrag (of deel hiervan) zo snel mogelijk op te strijken. De woning wordt door opbod verkocht. Bieders mogen een bepaalde tijd bieden op de woning en als de bank het een mooie prijs vindt dan is de woning verkocht. In de meeste gevallen blijven de geldnemers met een schuld achter. Dit komt omdat de woning bij openbare verkoop maar weinig opbrengt dan dat het geval is bij normale verkoop. Bij openbare verkoop moet je je huis verlaten en kom je op straat te staan met ook nog een schuld. De hoogte van schuld hangt van een aantal factoren af: hoeveel je geleend hebt, hoeveel er inmiddels als is afgelost en hoeveel de openbare verkoop oplevert.

Samenvatting

Als je een woning of een ander registergoed aanschaft dan ontkom je er bijna niet aan om dit te financieren door middel van een hypotheek. Mocht je om wat voor reden dan ook de maandelijkse termijnen (rente en aflossing) niet kunnen betalen, neem contact op met je bank. Met de bank kan je wellicht tot een betalingsregeling komen. De bank kan misschien het periodieke termijn aanpassen en iets verlagen. Het is beter om vroegtijdig zelf actie te ondernemen dan blijven afwachten totdat de bank zelf komt.
8
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 25 sep 2021
8
69
13

Comments

 • 12 okt
 • 1
We zijn nooit te oud om te leren Wesley!
 • 12 okt
1
 • 7 okt
 • 1
interessant en leerzaam!
 • 7 okt
1
 • 6 okt
 • 1
Weer iets geleerd.
 • 6 okt
1
 • 6 okt
 • 1
Goed en duidelijk nuttig artikel.
 • 6 okt
1
 • 6 okt
 • 1
Goed om te weten
 • 6 okt
1
Laad meer

Recente en relevant artikelen