Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Wat is de de procedure van surseance van betaling

In de tijd van crisis hoor je het steeds vaker, mensen of bedrijven gaan failliet . Voordat je failliet wordt verklaard, heeft diegene meestal eerst surseance van betaling gekregen. Als je rekeningen niet meer kunt betalen dan is er de mogelijkheid om surseance van betaling aan te vragen. Surseance van betaling houdt is dat je uitstel krijgt voor een bepaalde tijd om je schulden te betalen.

Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 6 aug 2021
8
17
18
Afbeelding door Roman Wimmers via Unsplash

Wie kan surseance van betaling aanvragen?

Surseance van betaling komt voor bij bedrijven. In de meeste gevallen is het de crediteur (dat is degene bij wie jij een schuld open hebt staan), die surseance van betaling voor de ‘wanbetaler’ aanvraagt. Als iemand na meerdere verzoeken tot betaling van het openstaande bedrag geen gehoor geeft, kan de ander surseance van betaling aanvragen. Echter kan iemand ook voor zichzelf surseance van betaling aanvragen, als die weet dat die er niet meer uitkomt met zijn schulden. Het gaat hier niet om kleine bedragen en meestal heeft diegene bij meerdere bedrijven schulden. Het betekent echter nog niet dat je failliet bent, maar dat je op dit moment weinig geld hebt om de openstaande bedragen te voldoen. Je vraagt uitstel van betaling aan met een maximum van anderhalf jaar.

Bij wie moet je het aanvragen?

Een surseance van betaling moet aangevraagd worden bij de rechtbank en worden uitgesproken door een rechter. Als je het voor jezelf wilt aanvragen moet je dit via een advocaat doen. Je overhandigt financiële stukken en een lijst bij wie je hoeveel schuld hebt. Je krijgt een bewindvoerder aangewezen die orde op zaken gaat stellen. Hij beheert samen met jou je vermogen.

Het verdere verloop

De bewindvoerder beheert dus samen met jou je vermogen. Je kan dus op financieel gebied niets zelf meer besluiten; de bewindvoerder moet het goedkeuren. Er wordt een brief gestuurd naar alle schuldeiser met de mededeling dat je surseance van betaling hebt aangevraagd. Hierdoor weten de schuldeisers dat er gewerkt wordt aan een oplossing en dat ze de openstaande schuld niet op korte termijn hoeven te verwachten. Verder komt er een vermelding in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een melding op www.officielebekendmakingen.nl.

De definitieve surseance van betaling

De rechtbank gaat eerst met iedereen in gesprek om de omstandigheden bij iedereen (schuldeisers en uzelf) te peilen om te kijken wat er precies aan de hand is. Uiteindelijk beslissen de schuldeisers via een stemming of ze jouw surseance van betaling verlenen. Als meer dan 1/3 tegen is, wordt er geen surseance van betaling verleend door de rechtbank. Mocht de rechtbank je de surseance van betaling verlenen kunnen de schuldeisers die niet hebben in gestemd met de surseance van betaling in Hoger beroep gaan.

Wat als er geen surseance verleend wordt?

Stel dat meer dan 1/3 tegen is en er geen surseance van betaling wordt verleend. Dan is de mogelijkheid er nog dat je er onderling uit kunt komen, maar dit is in de meeste gevallen niet zo. In de meeste gevallen zullen de schuldeisers je failliet willen verklaren. Dit doen ze omdat ze niet langer willen wachten op het geld. Als je failliet verklaard wordt is de kans wel aanwezig dat sommige schuldeisers niks of maar een deel van het openstaande bedrag terug zullen krijgen. Voor jou als persoon heeft een faillietverklaring grote gevolgen. Je komt dan in de schuldsanering terecht en in sommige gevallen ben je persoonlijk aansprakelijk voor de schuld.

Samenvatting

Kom je er onderling niet uit met je schuldeisers om een betalingsregeling te treffen. Vraag dan zelf via een advocaat surseance van betaling aan. Je laat op deze manier zien dat je ondanks de problemen bereid bent om naar een oplossing te zoeken. Als je niks van je laat horen en je je blijft verschuilen achter je problemen en zelf geen actie onderneemt dan draait dit in de meeste gevallen uit op een faillissement.
8
Geschreven door Ryan Wesley
Gepubliceerd op: 6 aug 2021
8
17
18

Comments

  • 11 aug
  • 0
Informatief!
0
  • 9 aug
  • 0
Informatief artikel.
0
  • 8 aug
  • 0
Weer iets geleerd!
0
  • 7 aug
  • 0
Hopelijk ook nooit nodig...
0
  • 6 aug
  • 1
Goed om weten!
1
Laad meer

Recente en relevant artikelen