Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Eerste hulp bij gif inname

Het zal je maar gebeuren, even je kind uit het oog verliezen om ze vervolgens te zien drinken van de felgekleurde wasmiddelen. Een nachtmerrie voor iedereen, maar wat als het je dan op die dag echt overkomt? Weet je dan hoe je moet handelen?

Geschreven door Sophia Rijsterborgh
Geschreven op: 28 nov 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
5
39
3
Afbeelding door Adrian Infernus via Unsplash

Het zal je maar gebeuren, even je kind uit het oog verliezen om ze vervolgens te zien drinken van de felgekleurde wasmiddelen. Een nachtmerrie voor iedereen, maar wat als het je dan op die dag echt overkomt? Weet je dan hoe je moet handelen?


Wat moet je als eerst doen?

Zorg allereerst voor je eigen veiligheid, trek desnoods handschoenen aan om contact met het gif te vermijden. Blijf ten alle tijden kalm en probeer het slachtoffer gerust te stellen terwijl je het antigifcentrum belt op 070 245 245. Leg uit welk product is ingenomen, indien niet duidelijk probeer de geur te beschrijven of te vragen hoe het product eruit zag. Was het een vaste, een vloeibare of was het een gas, aan de merknaam of het label hebben ze ook al veel informatie. Vertel ook jouw schatting van hoeveel van het gif is ingenomen. Hierbij kan het slachtoffer ook antwoorden indien nog bij bewustzijn. Andere belangrijke informatie die niet over het hoofd gezien mag worden is het tijdstip van de inname de leeftijd en gewicht van het slachtoffer.

Wachten op hulpdiensten

Terwijl je wacht op de hulpdiensten moet je op een aantal dingen letten zoals: het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer. Braakt het slachtoffer? Zo ja, hou het bij. Dit kan handig zijn, mocht je niet weten welk gif is ingenomen. Zo niet, zet niet aan tot braken behalve als het antigifcentrum dat heeft gezegd. Vermijd het geven van melk of water, dit kan een verstikkinggevaar te weeg brengen.

Andere maatregelen bij andere gif innames

Er zijn meerdere manieren dat gif je lichaam binnenkomt dan alleen via het consumeren ervan. Zo kan er gif in je lichaam komen door inhalatie of door contact met de huid of ogen. Hieronder geef ik je advies over wat je het beste doet, mocht je gif in een van deze manieren opgenomen hebben. Bel altijd het antigifcentrum wanneer je in contact ben geweest met gif, omdat hun eventueel ook de hulpdiensten kunnen inschakelen.

Bij inhalatie van giftige stoffen
 • Zorg ten allereerst voor frisse lucht.
 • Controleer de ademhaling en blijf deze controleren tot de hulpdiensten er zijn.
 • Dek het slachtoffer toe met een deken of je jas.
Bij gif in contact met de huid
 • Spoelen! Met lauw water tot de hulpdiensten er zijn. Zorg dat jezelf niet in contact komt met het product of met het spoelwater. Let er ook op dat je niet over de plek wrijft en breng geen crèmes of medicatie toe.
 • Geef de kleding mee aan de hulpdiensten. Deze helpen bij het ontdekken met welke stof het slachtoffer in contact is geweest. Indien de hulpdiensten de kleding niet meenemen, gooi deze weg.
Bij gif in contact met de ogen
 • Vermijdt het wrijven in de ogen, hou de ogen open en spoel zo snel mogelijk onder een lopende kraan, op zijn minst vijftien minuten. Lauw water is hiervoor het beste. Wanneer je spoelt wees dan voorzichtig zodat het gif niet in het andere oog terecht komt.

Zichtvermindering na contact met alcoholgel

Laatst was er in het nieuws dat er een jongetje zijn oog had verbrandt nadat er alcoholgel was ingekomen. Dit kwam omdat de alcoholgel pomp spetterde en deze spetters belanden in het slachtoffers oog. Door het snelle handelen van zijn moeder is hij toch nog iets genezen en kan hij voor 60% nog zien. Pas daarom alsjeblieft op bij de alcoholgel pompen, neem desnoods een stapje terug wanneer je er gel uitneemt. Ik hoop je hiermee iets te hebben bijgebracht dat je hopelijk nooit hoeft toe te passen.
5
Geschreven door Sophia Rijsterborgh
Geschreven op: 28 nov 2020
Gepubliceerd op: 6 mei 2021
5
39
3

Comments

 • 16 juni
 • 0
Het zal je inderdaad maar gebeuren - je moet er niet aan denken!
 • 16 juni
0
 • 8 juni
 • 0
Toch maar niet kotsen.
 • 8 juni
0
 • 7 juni
 • 0
Heel nuttige informatieve blog. Hier kunnen we inderdaad iets uit leren en misschien een erge situatie vermijden. Leuk op om te lezen en goed geschreven.
 • 7 juni
0

Recente en relevant artikelen