Artikel.nl
Editorial Approved Badge

Borstkanker bij mannen

Bij borstkanker wordt meestal gelijk gedacht aan een typische aandoening voor vrouwen. Niets is minder waar. Ook bij mannen komt deze slopende ziekte wel degelijk voor. Al hoewel borstkanker het meest voorkomt bij vrouwen, is oplettendheid bij mannen dus ook gewenst.

Geschreven door Tekst SchrijverT
Gepubliceerd op: 22 juni 2021
4
39
5

Kanker

In Nederland worden jaarlijks ruim 70.000 mensen getroffen door de zeer ernstige ziekte kanker. De ziekte openbaart zich het meest bij mannen. Ongeveer één op de drie mannen en één op de vier vrouwen krijgt tijdens zijn leven met deze ernstige ziekte te maken die in een groot gedeelte van de gevallen zelfs ongeneesbaar is en de dood als gevolg heeft.
Borstkanker De meest voorkomende type kanker in Europa onder vrouwen is borstkanker. Deze vorm van kanker is verantwoordelijk voor 17% van de sterftegevallen die jaarlijks als gevolg van kanker plaatsvinden. Borstkanker wordt gezien als typische aandoening voor vrouwen, maar kan ook bij mannen voorkomen. Echter is borstkanker bij mannen een vrij zeldzame aandoening. Minder dan één procent van alle borstkankergevallen in Nederland komen voor bij mannen. De verhouding is: 150 vrouwen tegenover 1 man. De gemiddelde leeftijd waarop borstkanker bij mannen ontstaat is 63 jaar. Uit onderzoek is gebleken dat borstkanker bij mannen een vrij onbekende aandoening is. Vele mannen weten niet van het bestaan en doen dan ook nooit aan zelfonderzoek. Wanneer mannen toch iets ontdekken verzuimen ze vaak uit schaamte zolang mogelijk een bezoek aan de huisarts. Deze schaamte is helemaal niet nodig, maar erg jammer om vast te stellen, want zoals voor alle vormen van kanker geldt. Des te eerder de diagnose, des te eerder de kans op genezing.


Diagnose

Doordat zelfonderzoek en bevolkingsonderzoek bij mannen niet gewoonlijk is zullen mannen meestal zal bij toeval een knobbeltje zijn borst ontdekken. Doordat de man plattere borsten heeft als een vrouw is een knobbeltje eenvoudiger te ontdekken. Alleen door de zeldzaamheid en onbekendheid van de aandoening, wordt er niet altijd gelijk aan borstkanker gedacht en ziet men ook niet altijd de noodzaad van een huisartsbezoek in. Na een bezoek aan de huisarts, zal men doorverwezen worden naar het ziekenhuis, waar lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto van de borst (mammografie), een echografie en eventueel een biopsie van het tumorweefsel zullen worden afgenomen. De uitslagen gezamenlijk zullen lijden tot de diagnose borstkanker. Niet alle zwellingen die zich nestelen in heet menselijk lichaam zijn kwaadaardig. Dit geldt ook voor zwellingen in de borst van de man.

Tumor of gynaecomastie Wanneer men een zwelling in de borst van de man ontdekt moet men onderscheid maken tussen een tumor en gynaecomastie is een zwelling in de klieren. Ongeveer 40% van alle jongens tijdens de puberteit last gynecomastie. Gynecomastie tijdens de adolescentie verdwijnt normaal gezien na maximaal twee jaar. Ook wanneer mannen wat ouder zijn gynecomastie voorkomen, soms als gevolg van medicatie. Wanneer de zwellingen niet uit zichzelf verdwijnen kan men denken aan borstkanker.

Behandeling

De behandeling van borstkanker bij mannen is vergelijkbaar met de behandeling van borstkanker bij vrouwen. Veelal wordt de borst operatief verwijdert en tevens de lymfeklieren in de oksels, waar de kans op uitzaaiingen aanzienlijk is. Na de operatie wordt de man meestal na behandeld met chemotherapie, bestralingen of een hormoonkuur. In ernstige gevallen is een combinatie van deze drie behandelvormen ook mogelijk.
4
Geschreven door Tekst SchrijverT
Gepubliceerd op: 22 juni 2021
4
39
5

Comments

 • 23 juni
 • 0
Dat wist ik niet, weer wat bijgeleerd. Kanker is een heel verschrikkelijke ziekte waar ze heden ten dage toch al iets beter gewapend tegen zijn als ze het vroeg constateren. Goed geschreven.
 • 23 juni
0
 • 22 juni
 • 1
Goed stuk en goed om dit ook eens onder de aandacht te brengen
1
 • 22 juni
 • 0
Dank je wel.
 • 22 juni
0
 • 22 juni
 • 1
Goede info. <3
1
 • 22 juni
 • 0
Dank je wel
 • 22 juni
0

Recente en relevant artikelen